donderdag 3 december 2015

Mgr. Schneider: ‘Onfeilbaarheid van paus niet overdrijven’

We moeten aan de woorden van paus Franciscus, die nu eenmaal graag improviserend spreekt, geen overspannen betekenis hechten [Inderdaad! De woorden van Bergoglio hebben geen enkele betekenis.]. De paus zelf wil ook helemaal niet, als hij zo spreekt, de gelovigen “verplichten of dwingen” om in te stemmen met wat hij zegt [De 'meningen' van Bergoglio zijn waardeloos!].

Competentie

Dat zegt mgr. Schneider, hulpbisschop van Astana, in reactie op de vragen die Aleteia.org hem voorlegde naar aanleiding van de antwoorden die de paus gaf aan een Lutherse vrouw, die haar spijt uitsprak niet gemeenschappelijk met haar katholieke man te communie te kunnen gaan. De paus zei daarbij ook dat dit niet zijn competentie was [Het is inderdaad niet de competentie van Bergoglio, maar wel die van de Paus!]. Dat is die van kardinaal Sarah, aan wie Aleteia.org dezelfde vraag voorlegde. De Congregatie waaraan deze hij als prefect leiding geeft, is immers niet alleen “voor de Goddelijke Eredienst” maar ook voor “de Discipline van de Sacramenten”.

Profanatie

Volgens Sarah zelf liggen de zaken duidelijk; “Intercommunie tussen katholieken en niet-katholieken is niet toegestaan. Je moet het katholieke geloof belijden. Een niet-katholiek kan niet de Communie ontvangen [!!!]. Dat is zeer, zeer helder. Het is geen zaak van je geweten volgen.” Onzorgvuldigheid hierin kan alleen leiden tot “profanatie” van het sacrament, aldus Sarah, die erop wijst dat katholieken evengoed hun geschiktheid om te communie te gaan moeten onderzoeken. Zij moeten in staat van genade zijn, anders eten en drinken zij, zoals Sint Paulus zegt, “hun eigen veroordeling”.

Inquisitie

Mgr. Athanasius Schneider wijst erop dat een gelovige het heel goed oneens kan zijn met de bewoordingen die de paus kiest [!], zolang de paus daarbij niet uitdrukkelijk nastreeft een definitieve uitspraak te doen [!]. Sarah: “Ik denk dat we een klimaat van dialoog nodig hebben dat vrij is van intimidatie. Anders zal het een atmosfeer van dictatuur zijn, en ik denk dat paus Franciscus er niet van houdt gezien te worden als iemand die een atmosfeer van inquisitie, dictatuur of vervolging creëert voor iemand die beredeneerde gedachten en opinies tot uitdrukking brengt.” [De Bergogliaanse dictatuur vergelijken met de Heilige Inquisitie is een grote belediging voor de Inquisitie!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-schneider-onfeilbaarheid-van-paus-niet-overdrijven

1 opmerking:

Anoniem zei

"Dit is op theologisch gebied bijzonder ingewikkeld en ik versta hier niet zoveel van": (Origineeltoon van "Paus Franciscus" op 28 November 2015 in Middenafrika.

Bisschop Athanasius Schneider heeft in Aletheia zeer hoffelijk en met veel menselijk begrip in de bestaande moeilijke situatie een zeer katholiek commentaar gegeven.
In de Verenigde Staten heeft een zeer moedige en bekende kardinaal overigens een ongezouten en zeer gefundeerde uitspraak gedann, die dan oor Michael Voris ook nog zeer breid verspreid wird- waar bij waarbij achteraf dan een humoristische blusactie plaatsvond:
het speet Voris "truly" dat hij deze uitspraken (ook "truly" gevallen maar werkelijk niet voor het groot publiek bestemd) verbreid had.

Bijzonder interessant is dan toch de uitspraak van "Paus Franciscus" voor een half jaar, tamelijk nors, bij het verlaten van een mis in domus Santa Marta (na uitspraken van dezelfde moedige kardinaal, dat de paus alleen onfeilbaar is als hij ex cathedra spreekt en dat niet alles, wat hij zegt, automatisch tot het leerambt behoort):
"...Natuurlijk behoort alles, wat de paus zegt, tot het leerambt (magisterium)".

Dit tengronde gelegd, wordt de ganse zaak zéér zéér interessant, vooral nu bij de zaak Francesca Chaouqui.
"Quod reges delirant, plectuntur Achivi" (Horatius).
I.p.v. reges kann men ook "Pontifex" schrijven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer