vrijdag 27 februari 2015

Het verraad tijdens het Tweede Vaticaans Concilie II:

Het verraad van de crypto-jood Augustin 'kardinaal' Bea:

Het verraad van 'paus' Paulus VI:


1. Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy, aan Augustin 'kardinaal' Bea om hem te bedanken voor de ontmoeting die plaatsvond in het Vaticaan op 13 juli 1961 en een verwijzing naar een volgende ontmoeting op 26 november 1961.


2. Rabbi Caplan voegde ook nog een document toe:

"Anti-Jewish Element in Catholic Liturgy: A Memorandum to the Secretariat for Christian Unity"

"Anti-Joodse Elementen in de Katholieke Liturgie: Een Memorandum aan het Secretariaat van Christelijke Eenheid"

Het memorandum focust hoofdzakelijk op het Paas-Triduum.

Wij dagen onze lezers uit om iets in dit memorandum te vinden, dat NIET door het Vaticaan in de praktijk werd gebracht!

Deze documenten zijn authentiek omwille van het feit, dat ze door AJC-Global Jewish Advocacy zelf op hun website werden gepubliceerd.

http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/6A2.PDF


DIT IS HET TOTALE BANKROET VAN HET CONCILIE
EN DE POST-CONCILIAIRE BASTAARD-KERK!


Rabbi Abraham Joshua Heschel en Augustin 'kardinaal' Bea complotteren tégen de Kerk

Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy,
aan Augustin 'kardinaal' Bea

Brief van rabbi Louis Caplan, de voorzitter van het AJC-Global Jewish Advocacy,
aan Augustin 'kardinaal' Bea

"Anti-Jewish Element in Catholic Liturgy:
A Memorandum to the Secretariat for Christian Unity"


1 opmerking:

Anoniem zei

Je ziet bovenaan de eerste pagina: “The American Jewish Committee” - “Institute of Human Relations” in New York

Dat is tegenwoordig het Tavistock Institute for Human Relations.

Je zal ze tegenwoordig beter kennen voor de psycho-analystische onderzoek klinieken, in experimentele psychologie en toegepaste psychologie.

Maar laten we naar hun oorsprong kijken.

Opgericht met geld van Rockefeller (en een onderdeel van de maconnieke “The Committee of 300”)

Deze groep was aan de Universiteit van Oxford opgericht door het Chatham House, the Royal Institute of International Affairs in 1922, met als doel het tot de grootste hersenspoeling faciliteit ter wereld uit te bouwen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het instituut de kern van het Britse “Psychological Warfare Bureau”. Onder leiding van Dr. Kurt Lewin (Een joods psycholoog uit Duitsland) werd er in de VS ook het OSS opgericht – de voorloper van de CIA. Later werd Lewin hoofd van de “Strategic Bombing Survey”: het Britse massale bombarderen van Duitsland, met als doel de residentiele wijken te raken terwijl militaire doelen (zoals munitie fabrieken) gespaard werden. De munitie fabrieken waren natuurlijk eigendom van internationale investeerders die hun kapitaal niet in rook wilden zien opgaan, en aangezien de bedrijven verzekerd waren, hadden de verzekeringsmaatschappij ook niet veel zin, en werden de arbeiderswoningen maar gebombardeerd.

Maar het ultieme doel van de bombardementen was om het moraal te verzwakken. 65% van arbeiders wijken zijn in WO II verwoest.

Het Tavistock Insituut zit ook achter het boek “The Aquarian Conspiracy”, van Marilyn Ferguson, dat de New-Age (religie/levenswijze) populariseert – waarin drugs, seks en homoseksualiteit aangemoedigd worden.

Het instituut werkt via vele Think Tanks, en Onderzoeks Instituten. De belangrijkste; Stanford Research, Rand Research, The Aspen Institute, Hudson Institute, Brookings Institute.

Het Tavistock kopstuk Dr Alexander King, is een van de grondlegger van de NAVO, Dr. King was een favoriet van de Club van Rome (een economische Think Tank / club die Zero-Growth promoot en het soort dingen je in het Verdrag van Maastricht vindt)

Beter gezegd, toen men in Versailles na de Eerste Wereld besliste (Het Verdrag van Parijs) dat een super-instituut Europa zou regeren, heeft het Chatham House, het Royal Institute of International Affairs opgericht dat op haar beurt de NAVO opgericht heeft.

De Club van Rome heeft Dr. King ook aangesteld om het Amerikaans onderwijs te vernietigen. Dit werd gedaan allerlei vreemde didactische methodes. Maar de vakverenigingen van de leerkrachten werden bij Tavistock ondergebracht.

Tavsitock is dus instrumentaal in “Social Engineering” en plannen een groot deel van wat we lezen en horden.

En nu mag je het opzoeken en Google zal je allerlei namen van vroege experimentele psychologen uit Berlijn, Leipzig, of Frankfurt geven, en het zijn stuk voor stuk Marxisten.


___
Tot slot

Armand Thiéry uit de Leuvense familie die een fortuin verdiend hebben met de textielindustrie in de Borinage is hier vermeldenswaardig.

Aan de KUL studeerde hij rechten, wiskunde en filosofie. Daar werd hij door Kardinaal Mercier opgemerkt en naar de universiteit van Leipzig gestuurd om er experimentele psychologie te studeren onder de grondlegger Dr. Wilhelm Wundt.

Terug in Leuven richt hij het instituut op dat tot de faculteit Psychologie zal uitgroeien. Hij werd tot priester gewijd. Hij heeft niet alleen voor de uitbreidingen van de Leo XIII seminarie in Leuven betaald, maar is ook verantwoordelijk voor – wat ik niet beter kan beschrijven als – het esoterisch architecturaal ontwerp – met de ‘rare’ trappenhuizen in het bijzonder.

___

Oh, en om het relevant te houden:

Heschel zit in dit alles er met tot over zijn oren in. Kijk maar naar zijn jeugd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer