zaterdag 28 februari 2015

Concelebratie op zijn Bergogliaans:

 Weerzinwekkend!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat is er op deze foto 'weerzinwekkend'? Wat ik weerzinwekkend vind is dat hier nooit, maar dan ook iets positiefs over de kerk gepubliceerd wordt. Waarom wil je eigenlijk nog tot deze kerk behoren? Stap er uit en sticht een eigen select clubje met de 'ware leer'. Doe niet zo hypocriet door er in te blijven en alles en iedereen van binnenuit kapot te maken. Zo'n mensen nomen ze nestbevuilers. Posititef nieuws wordt niet gegeven (bijvoorbeeld dat mgr Leonard 5 nieuwe diakens heeft gewijd)… het ware gelaat van deze blog is al lang duidelijk. Een zielige bedoening met zielige mensen. Maar dit zal ook weer wel niet gepubliceerd worden

The Guardian Angel zei

Als er dan toch zoveel positief nieuws aangaande de Kerk te melden is, dan kan u dat vast en zeker op Kerknet lezen.

Feit is dat de post-conciliaire bastaardkerk in een diepe crisis zit. De grootste crisis in de Kerk ooit.

Met Bergoglio wordt de Kerk alleen maar meer kapot gemaakt!

Bergoglio schijnt te denken, dat alleen maar goed is wat hij doet. De vervolging van de Franciscanen van de Immaculata, de afzetting van Kardinaal Burke, het homo-huwelijk dat Bergoglio wil invoeren, de continue beledigende uitspraken van Bergoglio richting Katholieken.

De vervalsing van de liturgie, de corruptie van het onderwijs, pedofiele priesters, de homoseksualisering van de clerus...

De totale ineenstorting van de roepingen, het massaal afhaken van de gelovigen...

Laat het duidelijk wezen, Bergoglio is geen paus en is zelfs niet katholiek.

De Novus Ordo rite is schismatiek. De post-conciliaire bastaardkerk zelf is schismatiek.

Vraag dat maar eens aan 'kardinaal' Marx.

Zuid-Amerikaanse 'bisschoppen' die aan de coca zitten. Allemaal geen probleem.

En blijkbaar ziet u nog iets positiefs!

The Guardian Angel zei

Als u niet begrijpt waarom deze foto weerzinwekkend is, dan heeft u nog nooit een 'normale' Katholieke liturgie meegemaakt.

Priesters concelebreren niet zittend of staand vanuit de kerk.

Anoniem zei

Inderdaad. Er valt gewoon niets goed over de Conciliaire Bastaardkerk te vertellen. Misschien ooit op een dag 50 jaar geleden dat er hoop bestaan kon hebben dat er iets goeds uit Vat II voort zou kunnen komen. Maar vandaag, nu we de vruchten van het Concilie zien, kan men alleen rotheid, dorheid en onvruchtbaarheid vaststellen.

Zelfs van de parochies – veelal in het buitenland – waar men nog een beetje serieus is, kan men niets goeds over vertellen, maar tenminste ook niets slechts.

En voor zover deze foto betreft: ver-schrik-ke-lijk. Het aantal liturgische misbruiken is niet te tellen. En dat is de top van de Kerk.

Anoniem zei

Aan anoniem 28 februari 2015 11:35
(Deel 1)
Meneer,
Dit is inderdaad weerzinwekkend (fr.: degoûtant, rebutant/engl.:disgusting, revolting, ook repulsive (interesant: gelovigen afstotend! zoals hier bij @The Guardian Angel), dui.: widerlich, ekelerregend).

Concelebraties zijn van fundamenteeltheologisch standpunt uiterst kritisch te zien:
de priester draagt het Heilige Misoffer inderdaad als plaatsvervanger van Jezus Christus op- en de singulariteit van Onze Heer Jezus Christus is de basis van ons geloof.
Dit komt in de woorden van de prefatie en het hooggebed zeer goed tot uiting: Dominus vobiscum(voor d. gelovigen)-"Et cum spiritu TUO"(niet: vestro)...
De Heer Jezus Christus heeft het kruisoffer ALLEEN gebracht, niet met vele apostelen, neen: ALLEEN.
Bij vele concelebraties vindt men - een typisch protestantische fout- een verwisseling van het Laatste Avondmaal met het Hl. Kruisoffer; geen wonder dat de vlaamse bastaardkerk deze foute idee als super qua non aanziet.
Er is overigens ook maar één doopheer, één vormselheer (zowiezo uiterst zelden en overwerkt), één biechtvader, één wijdende bisschop bij de priesterwijding, één toediener van het sakrament der ziekenzalving (zowiezo door personeelgebrek zelden- de en-masse- ziekensterkingsvieringen werden voor kort nog door de Congregaties v.d. Geloofsleer en van de Sacramenten zeer kritisch besproken).
De massale concelebraties verdonkeren de beduiding van OHJezus Christus als Summus Sacerdos (Hogepriester van de Hl. Kerk) en openen de deur voor theatraal gedrag van de deelnemers (daar zitten we nu helemaal bij Danneels, vanGheluwe, Bonny, Kasper, Rauber, enz.)
De katastrofen in Vlaanderen zitten nog uiterst fris in het geheugen- ik zou daar zeer voorzichtig zijn daar er zeer veel psychiatrisch dynamiet nog in de bodem steekt.
Fundamenteeltheologisch is dit onzin.

Anoniem zei

Aan anoniem 28 februari 11:35
(Deel 2)
Interessant is overigens dat bij de coenobitisch levende contemplatieve monniksorden vroeger na de laudes iedere priestermonnik voor zich de Hl. Mis leest, aan een klein altaar aan een zuil of zijkapel, eventueel bijgestaan door een monniksbroeder.
Deze zogenaamde "stille missen" werden verguisd en vervolgd door de modernisten van en na het 2e vaticaans concilie;
ze bleven echter bestaan bij de karthuizers en bij de traditionelen, de FSSPX en de De Ecclesia adflicta-gemeenschappen, en ze floeren Meer als ooit tevoren (dat kann van de vlaamse bastaardrommel niet gezegd worden).
Op het einde van de beroemde 2e liturgische conferentie van Fontgombault in 2003 werd overigens de aanblik van de vele priestermonniken bij hun stille mis in de zondoorschenen abdijkerk gezien en beoordeeld door de technisch tweedehoogste autoriteit, te weten de Prefect van de Congreg. v.d. Geloofsleer Joseph Card. Ratzinger- en vielen de beroemde woorden:
"Hier sieht man den wirklichen Geist der Kirche".
(NB Terzelfdertijd prutste Danneels met obscure ceremonieên in het Joh.XXIII-seminarie in Leuven)(zeer veel foto's o.a. met orchideeên hier op de door U verguisde kavlaanderen.blogspot site.

Anoniem zei

aan anoniem 28 februari 2015 11:35
(Deel 3)
Overigens is het onjuist dat hier niet op het mooie van de Hl. Kerk gewezen wordt:
inderdaad vindt men zelden zoveel mooie foto's van grote liturgische vieringen als hier bij @The Guardian Angel, zoveel liturgisch-fundamenteels van de hele wereld, van Paus Benedictus XVI, St.-Pius X, Pius XII, Leo XIII, van Kardinaal Burke.
Het mooiste alhier, dat mij zeer beroerd heeft, was de trailer met het Libera me, gezongen door de Schola Bellarmina (oorspronkelijk in Belgiê behuisd en daar straffelijk vergeten), met heerlijke beelden van kathedralen en abdijkruisgangen en -bijzonder ontroerend- het kerkhof van Lisieux met het graf v.d. ouders der Hl. Thérèse.
Deze trailer wird op Youtube ondertussen reeds 600 000 maal bekeken en beluisterd- dát is erst nieuwevangelizering!
Vergeleken daarmee is alles van THOMAS, Avimo,tertio en kerknet met de blogs van Marc vdV echt afstotend gezever.
Van de trailer van Igor de Bliqui en de foto's van F. Brack, de uitspraken van Jef de Kesel, Jef Barzin en Johan Bonny wil ik maar zwijgen.
Hic Rhodus hic salta!
De kerk in Vlaanderen moet zich zuiveren, helemaal, zonder vals zelfmedelijden, zoals ijzererts in de hoogoven.
The Guardian Angel doet hier het einige juiste, namelijk wat de Hl. Schrift ons opdraagt:
het evangelie van onze Heer JEzus Christus te verkondigen, en wel aan de vlamingen (wat de vlaamse bastaardkerk verkondigd heeft, is niet het evangelie v.Onze Heer Jezus Christus, maar de onzin en de beer van Jef Bulckens, Frans Lefevre en Roger Burggraeve.
De Hl. Kerk, Una Sancta et Catholica, werd door deze typen en hun handlangers verwoest en afgewrakt- de trouwe oprechte gelovigen moeten niet de Hl. Kerk verlaten, maar deze bandieten moeten zich bekeren, omdraaien op hun verdolende tocht, biechten,zich schamen en boete doen.
Vandaag op de vooravond van de 2e vastenzondag Reminiscere heeft U zeer onchristelijk en tegen de inhoud van de vasten in deftige katholieke mensen beledigd; ik versta zeer goed Uw diepe frustratie over de brolligheid van de vlaamse bastaardkerk en dat er daar helemaal geen geloof meer zit is mij ook klaar (volgens kerknet eergisteren wil Tertio nu "de jeugd spirituele catechese" bieden (wat er totnutoe geboden werd, was alzo niet "spiritueel")(deze idioten schrijven nu nog hun eigen vonnis).
Een ouwe trouwe katholiek houdt zich hier aan Ps. 24, 6,3 :
"Remiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiae tuae, quae a saeculo sunt: ne umquam dominentur nobis inimici nostri: libera nos , Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris".
"Gedenk o Heer Uw barmhartigheden en Uw goedertierendheid, die van eeuwigheid zijn; opdat onze vijanden nooit over ons heersen;verlos ons O Godvan Israel, uit al onze kwellingen".

Anoniem zei

Aan anoniem 28 februari 2015 11:35
(Deel 4)
Wat betreft nu "een select clubje met de ware leer":
Het christendom was vanin het begin een "select clubje van de ware leer", overigens naturlijk ook het Volk Israel in het Oude Testament en dan bijzonder duidelijk in periode van de babylonische ballingschap, waar het joodse geloof alleen bij de "Heilige Rest" overleefde (ik weet: een echt rood doek voor alle modernisten en postconciliemaniakken, maar origineel bijbels);
Dát was het Milieu waaruit Jezus stamde en groot werd;
de grootste theoloog van de antieke wereld Origines, heeft overigens zeer dikwijls de christenen gecontrasteerd met "hoi polloi"/ "de velen", dwz. "de wereld".
De Hl. Kerk floreert steeds in tijden van verdrukking en vervolging, in de catacomben; ze lijdt onder meeheidsposities, ondr vadsigheid en lafheid (om hier niet van de in de Danneelskerk sedert tientallen jaren doemende CVP-mentaliteit te spreken).
De hypocrisie (grieks-origineel: het maskerdragen cfr. de schouwspelerij)zit nu echt niet bij @The Guardian Angel, maar wel bij Godfried en consoorten.
Die hebben inderdaad geprobeerd van binnenuit alles kapot te krijgen- en hebben het ook nog geêxporteerd naar Nunavut (Noord-Canada), naar Ruanda, naar Braziliê (ondretusen ook al in de hele wereld bekend);
"In Flanders' field": dat heeft in de katholieke wereldkerk ondertussen een eigen betekenis.
Van "nestbevuilers" gesproken: dat werd ook reeds van Whistleblowers gezegd; maar wat zijn Eric Dejaegher, RvanGheluwe en de vele anderen en hun doofpotters dan anders als "nestbevuilers"? Zijn dit dan de "kerkreinigers"of de "kerkjuwelen"?
"Een zielige bedoening met zielige mensen": Proficiat!
Daar heeft U een optimale beschrijving van de vlaamse bastaardkerk gegeven!
Ik had dit niet zo knakkig kunnen formuleren.
"zielig": jammerlijk, treurig, erbarmelijk-
dat is nu geen passend adjektief voor deze blog:
er wordt geklaagd, echt bijbels ("O Heiland reiß den Himmel auf!"), aangeklaagd, woedend geschreven, gejubeld, gedankt, geprezen, ook gebeden, herinnerd, ook gevloekt- oberigens: alles zoals reeds in de psalter (die in Vlaanderen ook niet meer gebeden wordt).
Treurig, stil, depressief: dat is deze blog nu niet (vergelijk eens met het bisdom Brugge);
het goddelijk erbarmen hebben we allen nodig.
U moet deze blog niet sympathiek vinden; hij is echter broodnodig.
En technisch gezien: de liefhebber van een brussels zinneke of een keuterke heeft aan een dappere bouvier de Flandres of een groenendael weinig plezier; het zijn echter fantastische werkhonden.
Bout van Oostvleteren!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer