dinsdag 24 februari 2015

Het verraad tijdens het Tweede Vaticaans Concilie:

Het verraad van de crypto-jood Augustin 'kardinaal' Bea:

Op 27 maart 1963 had 'kardinaal' Bea in de kanselarij van 'kardinaal' Cushing in Boston een ontmoeting met de rabbijnen Marc Tanenbaum en Abraham Heschel. Zij waren de vertegenwoordigers van het 'Amerikaans-Joods Committee'. Gesprek van onderwerp was wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Dit alles is zeer goed gedocumenteerd.

Op 31 maart 1963 ging 'kardinaal' Bea naar het AJC-Global Jewish Advocacy hoofdkwartier in New York om er verder te bespreken wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Bea sprak er met de voorzitter van de Central Conference of American Rabbis, rabbijn Albert G. Minda en de rabbijnen Heschel en Tanenbaum.

Verder had rabbi Heschel een ontmoeting met paus Paul VI op de openingsdag van de derde zitting van het Concilie op 14 september 1964, om te bespreken wat "de Joden" wilden dat er zou gebeuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.


Kabbalist rabbi Abraham Heschel: "I want to attack their souls." / "Ik wil hun zielen aanvallen."

WIE SCHREEF ER AAN NOSTRA AETATE?

Over het Geheime Akkoord van Rome met de Joodse Leiders

Van links naar rechts: Fr. Stephen Schmidt, S.J.; President of the Central Conference of American Rabbis, Rabbi Albert G. Minda; Rabbi Abraham J. Heschel; AJC Director of Interreligious Affairs, Rabbi Marc Tanenbaum met Augustin 'kardinaal' Bea, 31 maart 1963, AJC Building, 165 E. 56th St., New York City

Brief van rabbi Heschel aan rabbi Minda

Eisenlijst van de Amerikanse joodse rabbijnen aan 'kardinaal' Bea

De hele Katholieke Theologie wordt hier ondergraven. En dit alles is inderdaad in de moderne 'katholieke' praktijk in toepassing gebracht.

Nostra Aetate en bij uitbreiding alle documenten van het Concilie kunnen dus niet beschouwd worden als behorend tot het Magisterium van de Kerk omwille van het simpele feit, dat ze geschreven zijn door niet-katholieken!
2 opmerkingen:

Anoniem zei

Over die eisenlijst van de Joden

01/(a) ... the rejection of the Jewish people by God and other false teachings....

Buiten de Kerk geen Genade – of telt dat ook niet meer? Alleen Katholieken kunnen zich binnen de Kerk bevinden. Een katholiek die niet in een staat van genade verkeerd, staat ook aan de rand of buiten de Kerk. Indien katholieken zondigen kruisigen ze Jezus opnieuw, en indien de zonden niet vergeven worden in een biechtstoel, staat de hellepoort nog steeds wagenwijd open. Dit geldt zeker voor niet-katholieken, Joden bijvoorbeeld.

Maar God zou voor hen een uitzondering moeten maken?

01/(b) “... de universele verantwoordelijkheid voor de kruisiging van Jezus.”

Je kan er maar moeilijk langs dat de Joden Jezus effectief aan het Kruis hebben laten nagelen. “Kruisig hem”. Of staat dat maar in de Bijbel om te lachen?

Zoals gezegd: iemand - Joden incluis - die zondigt, kruisigt Jezus opnieuw.

Voor zover het over de “universele verantwoordelijkheid” voor de kruisiging gaat; ik ken genoeg Amerikanen, vooral Joden, om te weten dat er een aantal geen Duitse auto willen kopen omwille van de holocaust. En ik die dacht dat het Amerikaans embargo tegen Duitsland gedurende de jaren ‘30 opgeheven was.

---
1/(c) "Joden aanvaarden als Joden"

Afgezien van een paar historische situaties van gedwongen bekeringen heeft de Katholieke Kerk nooit andere godsdiensten vervolgd. Toch blijft het de taak van de katholiek anders-gelovigen naar de ene ware godsdienst te brengen. Een katholiek die het katholicisme niet als de ene ware godsdienst ziet, is niet katholiek. Voor hen maakt het ook niet uit of ze Moslim, Boeddhist, Sjamaan, of Satanist zijn.

Over het Oude of het Nieuwe verbond...

“... dit is het bloed van het nieuw en eeuwige verbond...”

Orthodoxen, Byzantijnen, Protestanten, Anglicanen, Lutheranen zeggen het allemaal in hun respectievelijke eucharistische gebeden: "het nieuwe" verbond of testament.

Maar nee hoor, de Joden komen langs en beweren dat Jezus het allemaal zo niet bedoeld heeft, en eisen dat de woorden die vereist zijn voor een transsubstantiatie verwrongen worden.

En niet alleen dat. Het gaat over:

De Kelk met het Bloed van het Nieuwe en Eeuwige Testament, het MYSTERIE VAN HET GELOOF, vergoten voor de VERGIFFENIS VAN DE ZONDEN.

Zonder dit Bloed van het Nieuwe Testament zoals het gespecifieerd is, geen vergiffenis van de zonden, geen Verlossing en recht naar de hel.

Kijk he, het is heel simpel. Als er iemand een Testament met God wil, weet hij waar hij het kan verkrijgen.

Als er iemand God van contractbreuk over het Oude Testament wil beschuldigen, dat hij het maar doet, maar maak dat niet het probleem van hen die het Nieuw Testament met God hebben. Schadevergoeding wordt in dergelijke gevallen betaald door diegene die het contract verbroken heeft, niet diegene die met het nieuwe contract.

Hoe lomp waren die kardinalen toch?

Anoniem zei

2/ Laster, eerroof, secularisme, materialisme, woekeren, of racisme zijn zonden. Op iedereen van toepassing, ook Joden. Maar wanneer een katholiek een jood van deze zonden zou beschuldigen, zou dat - volgens de eisen die er gesteld worden - op zich een zonde moeten zijn.

Er wordt hier een pijnlijke zaak aan de kaak gesteld. Het is inderdaad zo dat bepaalde priesters en bisschoppen negers van na-ijver beschuldigd hebben omwille van hun activisme voor gelijke kansen, alleen omdat ze met blanken zouden willen trouwen. Of Joden van na-ijver beschuldigd hebben omtrent liefdadigheidsdonaties, om er voordeel uit te halen. Maar dat is het probleem van een individuele priester.

MAAR DIT HEEFT NOOIT DEEL UITGEMAAKT VAN DE GELOOFSLEER en is vaak genoeg door de anti-modernistische pausen veroordeeld in eindeloze encyclieken.

Laster, eerroof, secularisme, materialisme, woekeren, of racisme zijn zonden, PUNT AAN DE LIJN.

Toch blijft Liefdadigheid zonder Liefde voor je naaste, loze liefdadigheid – maar katholieken zouden Joden niet op de tekortkomingen van dergelijke loze liefdadigheid mogen wijzen.

---
4/ Hier gaan we helemaal de racistische trant op.

Maar wat de Kardinaal Cushing, of Bea hadden moeten antwoorden: “Racist!! Iedereen is vrij en gelijk door God geschapen, naar Zijn evenbeeld.”

Dat is trouwens het allereerste je in elke catechismus vindt. Maar zelfs het allersimpelste konden de ‘kardinalen’ niet over de lippen krijgen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer