donderdag 19 februari 2015

'Apostolisch' commissaris Fidenzio Volpi, de gesel van de Franciscanen van de Immaculata, veroordeeld wegens laster!

Om aan vervolging wegens laster te ontkomen moet pater Volpi, apostolisch commissaris van de traditionalistische jonge orde van de Franciscanen van de Immaculata, een schuldbekentenis afleggen. Hij moet bovendien aan de familie van de ordestichter 20.000 euro schadevergoeding betalen wegens laster en zich met een rondschrijven bij alle leden van de orde verontschuldigen.

Afgezet
De capucijn Fidenzio Volpi werd op 11 juli 2013 tot apostolisch commissaris benoemd. Paus Franciscus stemde daarmee in, maar gekozen werd daarbij voor een manier die de orde elke beroepsmogelijkheid ontnam. De leider en stichter van de orde, pater Stefano Maria Manelli, werd afgezet. Vanaf dat moment nam de pauselijke commissaris alle beslissingen over de orde. Hij hief het seminarie van de orde in Rome op. Dit droeg ertoe bij dat binnen de Kerk verzet ontstond tegen de gehanteerde aanpak.

Transacties
Op 8 december 2013 maakte commissaris Volpi in een rondschrijven aan alle broeders van de orde melding van een "extreem zwaarwegende zaak" die hij alle leden van de orde "offIcieel ter kennis wilde stellen". De commissaris verweet de afgezette en onder huisarrest gestelde "stichter van de orde Stefano Maria Manelli, diens familieleden en de ouders van enige zusters van de orde" dat zij door transacties "roerende en onroerende goederen van de orde" aan Volpi's gezag onttrokken hadden.

Schadevergoeding
Daarop deed de familie Manelli aangifte van laster. Op 12 februari heeft de rechter in Rome een schikking aanvaard tussen commissaris Volpi en het Openbaar Ministerie: alleen door voor 3 maart a.s. een openlijke schuldbekentenis op de website van de orde af te leggen, alle ordeleden daarvan te berichten en 20.000 euro schadevergoeding plus de juridische kosten te betalen kan apostolisch commissaris Volpi ontkomen aan vervolging.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7019-apostolisch-commissaris-moet-betalen-wegens-laster


HET IS NU WACHTEN OP EEN REACTIE VAN BERGOGLIO;

MOET FIDENZIO VOLPI OPSTAPPEN OF NIET???

Partners in Crime: Volpi en Bergoglio

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Breaking news:
Vooreerst: de "Apostolische Commissaris" Volpi werd niet veroordeeld wegens laster.
De ten onrechte beschuldigde familie van Pater Manelli verkloeg Volpi;
voor het italiaanse gerecht kwam het tot een vergelijk, waarbij Volpi moest erkennen dat de Familie Manelli totaal onschuldig was, dat hij zwart gelogen had, dat hij alles zeer groot 3 maand lang op de Homepage van de Franciscanen der Immaculata moest zetten, met uitvoerige rechtzettingen en verontschuldigingen in alle italiaanse kranten én de betaling van 20000 € aan de Familie Manelli.
Volpi heeft ondertekend voor de rechter- pacta sunt servanda.
Hedenmorgen 20/2/2015 kwam het bericht dat Volpi zijn ondertekening wil terugtrekken, wat
a. naar het italiaanse recht niet gaat en
b. geschiedt, omdat het Volpi ergert dat de hoogte van de geldsom (20000 €) publiek gemaakt werd.
Weer een Bergogliovriend die figuurlijk in zijn ondergoed staat.
Kerknet en Theo Borgermans zwijgen wel maar:
dit pontificaat gaat nu reeds met 100 %-ige zekerheid in de geschiedenis door het verschrikkelijk onrecht aan de Franciscanen en Franciscanessen der Immaculata.
We stand in support of Padre Stefano Manelli!The Guardian Angel zei

Dat 'vergelijk' was inderdaad een grote vergissing. De Manelli-familie had die Volpi door de strafrechter moeten laten veroordelen. Dan stonden ze nu veel sterker.

Laat dit een waarschuwing zijn: wie ook in een proces met dergelijk 'kerkelijke' lieden verzeild raakt:

GEEN GENADE!

Het zijn regelrechte bandieten.

Ongelofelijk hoeveel WOLVEN IN SCHAAPSVACHT er in de Kerk rondlopen.

The Guardian Angel zei

Nu gaat die Volpi weer een proces inspannen tégen de Manelli-familie.

Ongelofelijk.

Wat wil Volpi daarmee aantonen?

Dat hij een toonbeeld van nederigheid is?

Anoniem zei

Volpi zal een geldschieter gevonden hebben die de onkosten van een rechtzaak wil betalen.

Maar inderdaad. Het was een grove four tot overeenkomst te komen. Een minnelijke schikking kan met de juiste intenties aanvaard worden, maar betekent altijd dat men 'te koop' is. De minnelijke schikking is bijzonder gul vanwege Volpi. Dit betekent dat een gerechtelijk vonnis hem te drogen uitgehangen had. Hetgeen schadelijk geweest zou zijn voor de Kerk.

Wat Volpi probeert te bewijzen? Indien hij verliest krijgt Bergoglio zoveel ei in het gezicht dat zijn positie (als paus) onhoudbaar wordt. Veel geluk ermee.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer