zaterdag 21 februari 2015

De rotte vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie:

Chileense 'bisschoppen' nemen deel aan een heidens ritueel 'ter ere' van de afgod Tata Inti, de Inca-zonnegod:


De Post-conciliaire Bastaard-kerk in actie
Bastaard-bisschoppen in actie

Deze bastaard-bisschoppen begaan een publieke daad van apostasie

Mat 24:28  En waar dan het aas ligt, daar zullen zich ook de gieren verzamelen.

Link:

http://unafides33.blogspot.it/2015/02/ma-il-carnevale-non-era-finito-ipse.html

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Graag vermelden welk artikel van het Canoniek Wetboek bisschoppen verbiedt een volksfeest bij te wonen

The Guardian Angel zei

Ten eerste hoeven bisschoppen niet 'te feesten'. Ten tweede bezondigen ze zich hier aan afgodendienst!

The Guardian Angel zei

CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

2089 Het ongeloof is de onverschilligheid ten opzichte van de geopenbaarde waarheid, of de vrijwillige weigering zijn instemming ermee te betuigen. "Ketterij wordt genoemd: het, na het ontvangen van het Doopsel, hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en katholiek geloof geloofd moet worden; apostasie: het volkomen afwijzen van het christelijk geloof; schisma: het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of aan de gemeenschap met de onder zijn gezag staande kerkleden"

The Guardian Angel zei

CODEX IURIS CANONICI

1364

§ 1 Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.2; een clericus kan bovendien gestraft worden met de straffen waarover in can. 1336, § 1, nrs.1,2 en 3.

§ 2 Als langdurige halsstarrigheid of de zwaarte van de ergernis het eist, kunnen andere straffen toegevoegd worden, wegzending uit de clericale staat niet uitgesloten.

Anoniem zei

Eerste gebod: "bovenal bemin een God"

Anoniem zei

Naar de paragrafen in het Kerkrecht vragen is zo van dat amateurisme je op een examen te verwerken krijgt, maar als je het kan beantwoorden, ben je je licentie Kerkrecht waard.

Maar je moet echt niet door het Kerkrecht ploeteren om een verwoestend antwoord op het gedrag van deze ex-bisschoppen te vinden; een kindercatechismus volstaat;

Neem de St Joseph Baltimore kindercatechismus:

Les 16:

198. What is the first commandment of God?
The first commandment of God is: I am the Lord thy God; thou shalt not have strange gods before Me.

Thou shalt not have strange Gods before me. Thou shalt not make to thyself a graven thing, nor the likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, nor of those things that are in the waters under the earth. (Exodus 20:3-4)

201. What does faith oblige us to do?
Faith obliges us: first, to make efforts to find out what God has revealed; second, to believe firmly what God has revealed; third, to profess our faith openly whenever necessary.

Therefore, everyone who acknowledges Me before men, I also will acknowledge him before my Father in heaven. (Matthew 10:32)

205. How does a Catholic sin against faith?
A Catholic sins against faith by apostasy, heresy, indifferentism, and by taking part in non-Catholic worship.

206. Why does a Catholic sin against faith by taking part in non-Catholic worship.
A Catholic sins against faith by taking part in non-Catholic worship when he intends to identify himself with a religion he knows is defective.

This is why I was born, and why I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. (John 18:37)

209. When does a person sin by despair?
A person sins by despair when he deliberately refuses to trust that God will give him the necessary help to save his soul.

May no temptation take hold of you but such as man is equal to. God is faithful and will not permit you to be tempted beyond your strength, but with the temptation will also give you a way out that you may be able to bear it. (I Corinthians 10:13)

211. Besides the sins against faith, hope, and charity, what other sins does the first commandment forbid?
Besides the sins against faith, hope, and charity, the first commandment forbids also superstition and sacrilege.

212. When does a person sin by superstition?
A person sins by superstition when he attributes to a creature a power that belongs to God alone, as when he makes use of charms or spells, believes in dreams or fortune-telling, or goes to spiritists.
Neither let there be found among you any one that ... consulteth soothsayers, or observeth dreams and omens. Neither let there be any wizard, nor charmer. (Deuteronomy 19:10-11)

213. When does a person sin by sacrilege?
A person sins by sacrilege when he mistreats sacred persons, places, or things.

They have set thy sanctuary ablaze, they have profaned the dwelling of thy name on the earth. (Psalm 73:7)
Duidelijk? Elk katholiek kind weet dit.

___

OK? Duidelijk? En dit zijn nog maar een paar fragmenten uit slecht 1 les uit een kindercatechismus.

En hoeveel Zonden tegen de H. Geest tel je hierboven? Een heel aantal? Of ze allemaal?

Voor die het niet weten: Zonden tegen de H. Geest zijn veel zwaarder dan Doodzonde.

En nu de examenvraag:

Hoe vaak hebben de bisschoppen die in vol bisschoppelijk ornaat de Cocabladeren aan het lezen zijn, zichzelf van Rechtswege in de ban geslagen? En zijn ze nog katholiek te noemen? En zijn ze van rechtswege nog wel bisschop?

Maar nee hoor, dergelijke details doen er tegenwoordig niet meer toe.

Helaas, mijn vriend, Vat II heeft veel veranderd, maar dat wat echt belangrijk is, is niet aangeraakt.

Anoniem zei

En mijn commentaar geldt ook voor zij die aan eucumene doen.

Met "bisschoppen" bedoel ik Bergoglio incluis.

Iemand die denkt dat Bergoglio paus is, is niet goed normaal.

Hoe kan iemand die het katholieke geloof niet verkondigt, maar in plaats daarvan allerlei denkt, zegt en doet wat net niet-katholiek is, zichzelf een katholiek noemen?

Hoe kan een niet-katholiek in de waan verkeren dat hij de leiding van de Katholieke Kerk heeft?

Mijn kat is katholieker dan de paus, want mijn kat denkt, zegt en doet niet het omgekeerde van wat katholiek is.

Anoniem zei

Aan anoniem 21 februari 2015 17:39

Mijnheer, Uw bemerking is typisch voor de totale verdamping van het religieus besef in de Danneels"kerk" in Noordbelgiê.
U zou eveneens kunnen zeggen dat inbreuken op de grondwet niet in het verkeersreglement staan.
U veregeet hier twee fundamentele zaken:
1. Een bisschop wordt gwijd: het is een sacraal amt, geen postje of broodwinning, geen "job".
Het ambt van bisschop krijgt alleen zijn betekenis door de trouw aan de Heer en aan het magisterium der Hl. Kerk.
Zodra een bisschop andere Goden begint te aanbidden, pleegt hij apostasie=geloofsafval en is hij in zijn bisschoppelijk ambt onmogelijk geworden.
2. De liturgische kleding is geen gekastumeerd bal, maar heeft een diepgaande symbolische betekenis:
VanLooy kann mijnentwegen een glas bier drinken bij een stadfeest of een gezellige avond ter bekering;
wanneer echter de stola gedragen wordt, het cingulum en/of het pallium, de mijter en de staf, ageert hier de bisschop in zijn ambt, niet de privépersoon.
Om hat eens cru te zeggen: zoals iedere normale mens heeft ook een parlementslid het recht om flauwekul en onzin uit te kramen.
Hij mag daarvoor echter niet steeds het briefpapier met de kop van zijn politieke partij gebruiken.
Maar Uw bemerking is interessant:
zoals reeds aan de illustere reeks van kerkjuristen in Noordbelgiê te zien (DeGrieck, Flavez , enz....) wordt over het grote probleem, hoe het namenlijk met de sacramentaliteit van de vele wijdingen door vanGheluwe staat, totaal gezwegen.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De hele vertoning is inderdaad zeer merkwaardig. Er is geen touw aan vast te knopen.

Waarom zijn deze bisschoppen liturgische gekleed?

De eerste berichten hebben enkel de foto's gepubliceerd, intussen weet ik ook wat hier aan de hand is.

'Priester' Moises Atisha werd tot 'bisschop' van Arica gewijd.

Achteraf vond deze heidense 'ceremonie' plaats.

Werkelijk onvoorstelbaar!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer