woensdag 18 februari 2015

Aswoensdag, het begin van de Vasten:Om over na te denken...

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit televisiebericht weerspiegelt spijtig genoeg de huidige desastreuze toestand van de kerk in Vlaanderen.
Dit is het resultaat van 50 jaren "catastrofale chatechese" (om Card. J. Ratzinger 2004 te citeren)(waarbij Vlaanderen met Jef Bulckens en Frans Lefevre en onze onvergetelijke Godfried Danneels koploper in de wereld was op dit gebied- ze kunnen er fier op zijn!);
geweldige geloofsverloedering, verdamping van het geloof, verregaand verdwijnen van de kinderen, van de jeugd en van de volwassenen uit de kerk;
op het einde blijft dan de foklore over, de "pruimetaart" en een "gezellig samenzitten" na de "liturgische viering", en als laatste strohalm de zelfverdediging dat de vasten iets is als de ramadan (historisch natuurlijk juist omgekeerd).
Dit is alleen nog het bruine pakpapier-omhulsel van een vroegere zo levendige kerk.
De tv-journalist brengt het fantastisch onder woorden:
"Het is niet alleen de mens die van stof en as is, maar wel in het bijzonder de kerk zelf die door de leeftijd van haar leden weldra helemaal stof en as schijnt te worden".
(Een beroemde studie over de situatie van de kerk in Duitsland (Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 29.12.2014, gerefereerd op www.katholisches.info v. 18.02.2015))komt na uitvoerige beschrijving en met vele cijfers tot hetzelfde resultaat; op bevel van Kardinaal Marx van München, boezemvriend van Bergoglio, wordt deze studie typisch voor de modernisten angstvallig onder slot gehouden).

Anoniem zei

Ik ben verbluft:
de vlaamse tv, wiens niveau ik sedert tientallen jaren niet zeer hoog schat (in het bijzonder de uitzendingen met destijds Staf Nimmegeers)heeft hier nu toch de triestige werkelijkheid gefilmd.
En ten tweede: in de laatste weken schrijft geen enkele modernistische commentator/in meerr een woordje op deze blogspot: de ganse afdeling "theologie" van de unief Leuven heeft de sprake verloren.
Men hoopt waarschijnlijk door beelden (zoals hier op het filmpje) te missioneren of te nieuw-evangelizeren!
Quos deus perdere vult prius dementat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer