maandag 14 september 2015

Wat is een Kerkelijk Huwelijk?


8 opmerkingen:

Anoniem zei

Dit filmpje legt de aandacht te veel op liefde. Het belangrijkste aspect van een huwelijk is haar creërende kracht. Het is niet alleen het recht van het gehuwd koppel kinderen te verwekken, het is eerst en vooral hun PLICHT.

Een huwelijk dient niet om van elkaar te houden; dat kan je ook zonder huwelijk. Een huwelijk dient niet om elkaar naar bed te kunnen; dat kan je ook zonder huwelijk. Het huwelijk is geen uitvinding van een preuts individu die er moeite mee had dat mensen ongehuwd van elkaar hielden of ongehuwd met elkaar in bed lagen. Het huwelijk is altijd al en alleen maar het stelsel geweest waarin kinderen verwekt MOETEN worden.

Iedereen die denkt dat de H. Geest de Kerk 2000 jaar lang voor de zot gehouden gehouden heeft, door de Kerk de ‘verkeerde’ seksuele moraal voor te houden moet zijn hersenen laten onderzoeken want dat is te belachelijk om los te laten rondlopen.

Iedereen die denkt dat H. Geest pas in 1930 van zijn lui gat opgestaan zou zijn om naar de Anglicanen te gaan (zie: The Lambeth Conference 1930) om het hen uit te leggen wat de correcte seksuele moraal zou zijn, die God voor Zijn Kerk voorheeft (nl: gij zult meer neuken – maar niet “kweken als konijnen” – zoals Bergoglio de Conjugale Creatie zo eerbiedvol en liefdevol kan verwoorden) moet evenzeer zijn hersenen laten onderzoeken.

De Kerk leert ons – altijd al en nog steeds – ongeacht de opinies die bisschoppen de wereld insturen – de officiële Kerkelijk Leer leert ons nog steeds dat een gehuwd koppel telkens tijdens de vruchtbare dagen MOET proberen kinderen te verwekken. Dat is hun plicht. Dat was zelfs het besluit van de Pontificale Commissie voor de Problemen van het Gezin, Bevolking en Geboorteregeling, die in 1966 door Paus Paulus VI op aandringen van Kardinaal Suennens opgericht is – hun Rapport was het meest progressieve rapport ooit – maar geen officiële kerkelijke leer.

Suennens wilde de Kerkelijke Leer ontspannen maar de ‘ontspannen leer’ die Suennens in zijn commissierapport voorstelde dicteerde nog steeds dat het de plicht van het gehuwd koppel is, tijdens de vruchtbare dagen te proberen kinderen te verwekken - maar dat men niet meer zo hard moest proberen; men mocht zich nu en dan onthouden tijdens vruchtbare dagen. Hij stond ook toe dat seks op onvruchtbare dagen geoorloofd was, zolang men ook tijdens de vruchtbare dagen probeerde kinderen te verwekken. Suennens heeft niets gezegd over condooms, pillen, terugtrekken, etc.

De besluiten van die Commissie zijn door Paulus vi gekelderd met de encycliek Humane Vitae. Paulus bevestigde in Humane Vitae de Kerkelijke Leer – de zoveelste paus die het de zoveelste keer bevestigd heeft.

De discussies waarin de opinies heen en weer gaan over de mate waarin men zich mag onthouden tijdens de vruchtbare dagen, en de mate waarin seks buiten de vruchtbare dagen geoorloofd is, is een tennismatch die al gedurende 200 jaar in de Kerk gevoerd wordt (en waarschijnlijk nog veel langer) maar de Kerk leert ons nog steeds – officieel tenminste – dat elke vorm van geboortebeperking zondig is, inclusief seksuele onthouding tijdens de vruchtbare dagen – ongeacht wat kerkelijke rechtbanken of theologen of bisschoppen menen te weten – telkens zijn ze door Pauselijke encyclieken gekelderd – inclusief ELKE conciliaire anti-paus.

Anoniem zei

Het Minderdheidsrapport van de Pauselijke Commissie voor Geboortebeperking (1966)

Het rapport van de pauselijke commissie (het Suennens rapport) wordt het ‘Meerderheidsrapport’ genoemd. Maar het ‘Minderheidsrapport’ is uitgelekt.

Ik heb geen Nederlandse vertaling gevonden, dus zal je helaas het Minderheidsrapport in het Engels moeten lezen, en dat is niet gemakkelijk. Maar het loont de moeite er een woordenboek bij te nemen, want de wijsheid die in het Minderheidsrapport gedemonstreerd wordt is ONGELOOFLIJK. Het zal je groot inzicht geven in het probleem, het zal veel van je vragen beantwoorden, en snijdt als een warm mes door boter van de leugens je van oversekste bisschoppen en theologen te horen krijgt.

Het Minderheidsrapport neemt zich voor een antwoord te geven op de vraag “Is geboorteregeling altijd een zeer ernstig kwaad?”. Hun antwoord is ‘ja’. En dat houdt tijdelijke onthouding in.

Google: "Minority Report of the Papal Commission for the Study of Problems of the Family, Population, and Birth Rate”

En wanneer je het gelezen hebt, zal je met de vraag zitten; “Hoe kan een gehuwd koppel daar nu aan voldoen? Dat is toch veel te streng.” Maar dat is de verkeerde vraag.

De correcte vraag is; “Wat is er mis met de 21st eeuwse mens dat ze denken dat het onhaalbaar is, terwijl 2000 jaar lang katholieken dit perfect acceptabel gevonden hebben? Vooral tijdens het hoogtij van de Kerk.”

Het Minderheidsrapport toont ook hoe ver Bonny, Bergoglio en vele andere in één slag TOTAAL de andere kant opgeslagen zijn met absolutie voor abortus, hertrouwen, en homohuwelijk.

Indien Bonny denkt dat Humane Vitae op “een verourderd inzicht van seksualiteit” gestoeld is, dan slaat hij een paar stappen over.

Humane Vitae zegt niet dat homo’s uitgesloten zijn van een huwelijk, want homo’s kunnen zich niet voortplanten. Humane Vitae zegt wel dat het de plicht van de gehuwden is zich voort te planten, dat voortplanting het doel van seks is, en dat elke vorm van geboorteregeling – inclusief coitus interruptus, of tijdelijke onthouding – zondig is.

Als Bonny homo’s wil huwen moet hij eerst leren wat een homo is, en wat een huwelijk is, en dan zou hij beseffen dat de twee niet samengaan. Als hij toch een constructief argument voor het homohuwelijk wil opbouwen, dan mocht hij beter doen dan het afkraken van een encykliek die niets met homo’s te maken heeft.

Als Bonny denkt dat seksualiteit de fysische handeling is waarmee mensen elkaar tonen dat ze van elkaar houden, dan druist hij tegen 2000 jaar moreel in. Dat maakt hem ofwel de slimste mens in de laatste 2000 jaar, ofwel een dwaas. Als hij met iedereen van wie hij houdt naar bed zou moeten, volgens zijn begrip van seksualiteit, dan zou hij het heel druk hebben. Seks is geen emotie, het is een actie, hard werk eigenlijk, want het stichten van een gezin houdt meer in dan die 10 minuten passie die voor Bonny alleen van belang zijn in het huwelijk.

Bonny denkt dat Humane Vitae niet in overeenstemming is met het “wereld-episcopaat”. Ja, als je Suennens het “wereld-episcopaat” wil noemen dan kan je hem gelijk geven. Maar er zijn wel meer bisschoppen dan Suennens alleen. Of is Paulus vi nog niet heilig verklaard omdat hij Suennens buiten spel gezet heeft, en Danneels heeft het Paulus vi nog niet vergeven. En Bonny meent een kardinaalshoed te krijgen indien hij het gat van Danneels likt, en Paulus vi blijft afkraken, en om zich niet zondig te maken aan homo-seksuele handelingen wanneer hij het gat van Danneels likt, zou homo-seksualiteit geregulariseerd moeten worden, en zo vindt de kardinaalshoed het lege hoofd van Bonny.

Maar zoals gezegd, het Minderheidsrapport zegt het allemaal 100 keren beter als ik hier kan.

Anoniem zei

Dan meent Bergoglio een absolutie te kunnen geven voor Abortus tijdens zijn heilig jaar.

Waarom zou Abortus opeens vergeven kunnen worden, indien de Kerkelijke Leer houdt dat zelfs tijdelijke onthouding als vorm van geboortebeperking zware zonde is? (tenminste indien Bergoglio in de ogen van God überhaupt abortus zou kunnen vergeven)

Maar afgezien van een morele en theologische discussie is er het iets dringendere aspect over de practicaliteiten van een biecht.

Opdat een biecht geldig zou zijn, opdat de H. Geest effectief kan komen om de zonde van de ziel te vegen, zijn er een aantal voorwaarden vereist. Eén is dat spijt ‘universeel’ moet zijn. Iemand die abortus wil biechten zal ook ALLE andere zonden moeten biechten, en spijt moeten hebben voor ELKE zonde, en de intentie hebben je leven te beteren m.b.t. ALLE andere zonden.

Dat betekent dat je volgens alles wat de Katholieke Kerk als waar aanneemt zal moeten leven. Selectief a la carte katholicisme komt daar niet bij kijken. Indien men die intentie niet heeft zal de biecht ongeldig zijn, en zal er niets vergeven zijn.

Voor velen heeft dit zware gevolgen. Velen zullen moeten kiezen voor de rest van hun leven celibatair te leven, want de levensomstandigheden waarin ze zich bevinden is vanuit nature doodzondig. Bijvoorbeeld, voor samenwonenden, tweede huwelijken, etc. Die bevinden zich in een constante staat van zonde, en dergelijke mensen kunnen voor niets absolutie krijgen, laat staan een abortus. Die mensen zullen hun levensomstandigheden moeten regulariseren, eer ze naar de biechtstoel kunnen. Indien ze nog voor het eerst kunnen trouwen, zullen ze eerst moeten trouwen eer ze ter biecht kunnen gaan. Gemengde huwelijken; ongelooflijk grote problemen. Gescheiden samenwonend met nieuw partner.... begin dat maar eens te regulariseren.

Maar daar spreekt Bergoglio niet over.

Niet voor niets dat men vroeger na een gefaald huwelijk een klooster binnentrad. Om overeenstemmig te kunnen zijn met alles wat de Kerkelijke Leer voorhoudt, zodat zonden tegen kuisheid te effectief vergeven konden worden, en om toekomstig zondigen te voorkomen.

In het kort; indien iemand die absolutie voor abortus wil, zich niet voorneemt ook een vroom katholiek leven te leiden, en de rest van de Katholieke Leer erbij te nemen en zich voorneemt in de geest van die Leer te leven, dan zal de biecht niet geldig zijn.

En a.u.b. voor uw eigen goed, vergeet wat Bonny zegt, want dat is de kerkelijke leer niet. Dat bestaat alleen in zijn fantasie.

En iedereen die denkt dat het Tweede Vaticaans Concilie iets veranderd heeft (‘aan die ouwerwetse zever’) zal bedrogen uitkomen. Het Tweede Vaticaans heeft alleen een paar liturgische hervormingen doorgedrukt. Maar het heeft niets aan de Kerkelijke Leer veranderd. Goed, het heeft de traditionele Kerkelijke Leer hier en daar anders verwoord, dan voorheen, zodat het anders geïnterpreteerd kan worden, maar veranderd is er niets. Het is en blijft ouderwets katholicisme.

En voor de duidelijkheid, hetgeen er in Belgische kerken, in Belgische katholieke scholen, of op vormsel catechese verteld wordt, is de Kerkelijke Leer NIET. Het spijt me. Het is weinig troost om te zeggen dat de bisschoppen er verantwoording voor moeten afleggen – molenstenen en dergelijke – en dat is voor ze kindertjes gingen verkrachten, dat komt er voor hen nog bovenop – maar de gelovigen zijn het hardst bezeikt. Zo veel mensen leven nu in omstandigheden waar ze alleen met de grootste moeite uit kunnen geraken, en het ergste is dat ze het niet eens beseffen, want de bisschop zegt .... dat ze kunnen hertrouwen, dat ze absolutie voor abortus krijgen, dat ze dit en dat kunnen. Nee, sla het kerkrecht er maar op na.

---
Bergoglio kon bijvoorbeeld ook zeggen, dat de doop al hun zonden wegveegt. Wat een bijzonder leuke levensverzekering is die de Kerk levert voor bekeerlingen. Maar zelfs daar spreekt Bergoglio niet over. Hij zal bang zijn dat iemand zich bekeert.

eindtijdchristen zei

Ik ga niet akkoord met deze vorige anoniem. Wat dan met het huwelijk tussen de H. Maagd en St. Jozef? Zij hebben zich geheel hun leven onthouden van geslachtelijke gemeenschap en zijn beiden als maagd gestorven, toch waren ze gehuwd. Idem voor heiligen zoals de H. Catharina, die met haar echtgenoot in onthouding leefde, met wederzijdse instemming. En idem voor een heel aantal andere heiligen. In de visioenen van de zalige A.K. Emmerick lezen we dat de Heer de onthouding prees.
17 november 1820; "Ditmaal daalden zijn onderrichtingen af tot in bijzonderheden. Hij hield dit jeugdige paar bijzondere, persoonlijke richtlijnen en bepaalde voorwaarden voor, die zij nakomen moesten, indien zij een vruchtbare wijngaardstam wilden worden. Zij moesten zich rein houden van begeerlijkheden (overtollige wellust), en wanneer zij voor de huwelijksdaad samenkwamen, moesten zij een zuivere bedoeling hebben; zij moesten een mening vormen door te bedenken waarom zij dit deden. Indien zij zich door louter zinnenlust lieten geleiden, zouden zij ook slechts de bittere vruchten van de boze begeerlijkheid voortbrengen. Hij waarschuwde hen tegen overmaat en overdaad in alle dingen, vooral tegen dronkenschap door wijn, en Hij spoorde hen aan tot het gebed en de versterving."
*** over de ontvangenis van Maria: "Ik bekwam bij deze gelegenheid ook de verklaring dat de ouders de handeling, waardoor Maria ontvangen werd, gesteld hebben zonder inmenging van begeerlijkheid en uit heilige gehoorzaamheid. Ook werd me getoond dat zij daarna in een bestendige onthouding, in de verhevenste godsvrucht en de vurigste liefde geleefd hebben. Meteen werd me duidelijk te kennen gegeven dat de reinheid, kuisheid en onthouding van de ouders en hun strijd tegen alle onreinheid een onmetelijke invloed hebben op de heiligheid van de kinderen die zij verwekken, en hoe algehele onthouding na de ontvangenis vele zondekiemen van de vrucht afweert. Ik zag het als een algemene regel dat buitensporigheid en onmatigheid de bron zijn van misvorming en zonde."

eindtijdchristen zei

Uit het Openbaar Leven van Jezus Deel 3 (visioenen van de Zalige A.K. Emmerick): 15 april- Jezus zei dat de menselijke natuur met veel kwaad doordrenkt was geraakt, maar dat al die kwade neigingen door gebed en ontzegging onderworpen en uitgeroeid konden worden. Wie zijn wilde, ongeregelde lust de vrije loop liet, zei Jezus, zaait ongeregelde lust; onze werken volgen ons en zullen eens de dader aanklagen. Ons lichaam is een evenbeeld van Zijn Schepper, maar de Satan wil deze gelijkenis in ons verstoren. Al wat te veel is, brengt zonde en ziekte mee, te veel veroorzaakt wanstaltigheid en gruwel. Hij maande de mensen aan kuis te leven, matig te zijn en veel te bidden. Onthouding, gebed en eerbare zeden van de ouders heeft heiligen en Profeten aan de wereld geschonken. Hij verduidelijkte wat Hij leerde met vergelijkingen ontleend aan de landbouw: aan het zaaien van het graan, het verwijderen van onkruid en stenen van de akker, symbolen van de zinnelijkheid, ondeugden en onvruchtbaarheid van de ziel; aan de aarde die men vredig tijd en rust moet gunnen; aan de zegen van God die neerdaalt over de akker die men rechtmatig verworven heeft. Maar de verklaringen van wat Hij leerde ontleende Hij toch hoofdzakelijk aan de wijnbouw: aan het wegsnijden van de wilde ranken, dat Hij als voorbeeld stelde voor het terugdringen van de onbeheerste driften, die zoals bij de wijnstok geen druiven voortbrengen, maar enkel overtollige bladeren en hout, die symbool stonden voor slechte onnuttige kinderen die in plaats van zegen te brengen juist zoals onkruid de tarwe verstikken. Hij sprak ook over de veredelde wijnranken, symbool voor de vrome huisgezinnen; over veredelde wijngaarden, symbool voor bekeerde families die hun leven gebeterd hadden. Hij leerde hun over hun stamvader Abraham, over zijn heilig leven en over het verbond van de besnijdenis en stelde Abraham tegenover zijn huidige nakomelingen, die door hun losbandig leven en door veelvuldige vermenging met de heidenen opnieuw verwilderd waren. Tenslotte leerde Hij over de Heer van de wijngaard en over diens Zoon: hoe de Heer zijn Zoon naar de mensen zond en hoe de mensen deze Zoon zouden behandelen . Hoewel de meeste toehoorders Hem op het laatst niet helemaal begrepen, werden zij allen diep aangegrepen, velen weenden zelfs en voelden zich innerlijk tot het goede opgewekt. Jezus hield deze onderrichting hier hoofdzakelijk omdat deze levensbelangrijke waarheden nooit aan de mensen werden voorgehouden en zij bijgevolg in hun huwelijksleven zeer teugelloos leefden. Gedurende de reis naar Jeruzalem en in het algemeen tijdens de paastijd onthielden de mannen zich van hun vrouw, maar omdat deze periode nu eindigde, wilde Jezus hun aanmanen om wijselijk gebruik te maken van het huwelijk in eerbaarheid en met mate, want zij Hij, het huwelijk is een werk van boetedoening, en de vleselijke lust van het huwelijk moet voor godvruchtige echtelieden een herinnering zijn aan de zondeval en aan de staat van verdierlijking.

etc zei

Nog uit de visioenen: over de Bruiloft van Kana:
Na het wonder van de verandering van water in wijn:
Aan het einde van de maaltijd kwam de bruidegom nog alleen tot
Jezus en verklaarde Hem in zeer ootmoedige woorden dat hij alle
vleselijke begeerte in zich afgestorven voelde, zodat hij verlangde
met zijn bruid in onthouding te leven, indien zij zich daarmee
akkoord verklaarde, ook de bruid kwam afzonderlijk bij Jezus en
legde dezelfde verklaring af.
Nu riep Jezus hen beide bij zich en sprak hun over de
huwelijke staat en over de Gode zo aangename
kuisheid, waaruit honderdvoudige vruchten voor het
geestelijk leven voortvloeien.
Hij noemde vele profeten en heilige personen, die in
algehele onthouding geleefd en aan de hemelse
Vader hun lichaam geofferd hadden. Hij zei dat,
dank zij de verdiensten van dit offer, vele misleide
mensen, ongelukkige zondaars tot de deugd
teruggekeerd en Hun geestelijke kinderen geworden
waren. Hun nakomelingschap was talrijk en heilig.
Ongehuwd hadden zij vele kinderen gewonnen.
-
De enen verstrooiden, zo was de zin van zijn
woorden, hoewel zij wilden verzamelen;
-
de anderen verzamelden, terwijl men geloofde dat
zij verstrooiden.
Na deze onderrichting legden zij voor 3 jaar de belofte af om als
broer en zuster in onthouding te leven; zij knielden nu voor Jezus
die hen zegende.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniemen,

Het ene hoeft het andere ook niet tegen te spreken.

Ik denk dat we het als volgt moeten zien:

1. Het enige doel van het huwelijk is het voortbrengen van nageslacht.

2. De gehuwden hebben de plicht om betrekkingen te hebben.

3. Met wederzijds akkoord kunnen de gehuwden, na het ontdekken van deze roeping, besluiten om celibatair te leven binnen het huwelijk.

The Guardian Angel zei

1 Co 7:1 Wat de dingen betreft, waarover gij geschreven hebt: het is goed voor een mens, geen vrouw aan te raken;
1 Co 7:2 maar ter vermijding van allerlei ontucht moet toch iedere man zijn eigen vrouw behouden, en iedere vrouw haar eigen man.
1 Co 7:3 De man moet aan de vrouw zijn plicht vervullen, zoals ook de vrouw aan den man.
1 Co 7:4 De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. Eveneens heeft ook de man geen vrije beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.
1 Co 7:5 Weigert niet aan elkander, dan alleen met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u aan het gebed te wijden; en gaat er dan weer toe over, opdat de satan u niet bekoort door uw onthouding.
1 Co 7:6 Dit laatste echter bedoel ik als een verlof, en niet als bevel.

1Co 7:8 Tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: het is goed voor hen, zo ze blijven, zoals ikzelf ben
1Co 7:9 Maar zo ze zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan te verbranden.

1 Co 7:17 Iedereen heeft dus zó te leven, als de Heer hem heeft toegedeeld, zoals God hem heeft geroepen. Zo verorden ik in alle kerken.
1 Co 7:18 Is iemand geroepen, nadat hij de besnijdenis had ontvangen, hij moet ze niet wegwerken; is iemand als onbesnedene geroepen, hij moet zich niet laten besnijden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer