vrijdag 4 september 2015

1 September 2015

Anoniem zei:

Bij het begin van het nieuwe schooljaar
merk ik dat onze kinderen slechts "materiaal" zijn,
geen individuen die we iets kunnen meegeven.
Geen waardevolle personen,
enkel middelen tot tewerkstelling.

Ik geef les in een bisschoppelijk college,
maar het is zeer, zéér triest gesteld,
alles is "braaf" en wordt onder de mat geveegd...
 

Er is geen passie, geen bevlogenheid, geen grote idee,
alles gemütlichkeit en vooral: leerlingenaantal (kelderend)

12 opmerkingen:

Anoniem zei

We moeten inderdaad bezorgd zijn voor onze kinderen,

Recent onderzoek toont dat kinderen die een uur extra per dag TV kijken, minder goede examenresultaten boeken, vergeleken met kinderen die minder TV kijken, zelfs indien ze even hard studeren. Computers, en smart phones hebben een nog grotere negatieve invloed dan TV, o.a. omdat het licht van het scherm de hersenen overstimuleert en slaappatronen verstoort, vooral indien men naar een scherm kijkt vlak voor het slapengaan. Hoeveel kinderen zijn zo verslaafd aan sociale media en computerspelletjes dat ze niet eens op tijd naar bed gaan, en zelfs met de smart phone onder het kussen slapen? De piek in internetgebruik onder tieners is tussen 2 en 3 uur ‘s morgens, dit is ook de beste tijd van de dag om je ‘likes’ op Facebook te verhogen.

Niet voor niets de schoolpoort ‘s morgens er een beetje als een scene uit de film ‘zombie-apocalyps’ uitziet.

Nadat de kinderen een nacht lang met reclame op het internet gebombardeerd zijn, eenmaal in de klas worden ze met propaganda gebombardeerd.

De hele dag lang wordt men verward met politiek-correcte agenda’s; de rechten van het kind vs. de rechten van de ijsberen, de esthetica van de windturbine, de biologie van de recyclage. Ze mogen hun seksualiteit niet op vrije wijze ontdekken; reeds in de lagere school krijgen ze lessen in veilig vrijen en de enigste aanvaardbare seksualiteit is de homoseksuele. Het huwelijk is passé en kinderen verwekken moet voorkomen worden. Gevolgd door een les in verantwoord druggebruik. Gevolgd door een les in het niet-doorspoelen van het toilet om water te sparen, gevolgd door een geschiedenisles die de tweede wereldoorlog reduceert tot een video van 60 minuten over de holocaust, die na 50 minuten vroegtijdig gestopt wordt, want de bel ging. Indien je het niet meer aankan is er in de godsdienstles altijd plaats om zelfmoord te bespreken.

We leren kinderen dat ze niet gewenst zijn, eerst moeten ze geaborteerd worden, indien ze dat overleven creëren ze problemen voor de ijsberen, ze creëren problemen voor de etnische minderheden, de katholieke godsdienst van hun ouders is niet tolerant, hun seksuele oriëntatie discrimineert homo’s. Indien ze werkloos zijn, zijn ze een last voor de maatschappij, wanneer ze oud en versleten zijn, zullen ze nog een last zijn, maar een spuit biedt de oplossing.

Waar vertellen wij onze kinderen dat ze waardevol zijn?

Toch is het doel van het leven, zoals het in het staatsonderwijs (waar ook het katholiek onderwijsnet deel van uitmaakt) aangeleerd wordt, het nastreven van genot want het leven is kort en na de dood is er niets – maar niet het eigen genot, maar de zelf-ontkenning, om het genot van een ander of een ijsbeer te garanderen.

Wanneer de kinderen terug thuiskomen en zoals iedereen die zich een beetje willen informeren over de wereld om zich heen en naar het TV journaal kijkt, zien ze de vluchtelingencrisis die van de daken geschreeuwd wordt alsof het einde van de wereld op het punt staat los te barsten. De berichtgeving in de pers over het geïsoleerd geval over de verdronken kinderen is niets minder dat psychologische chantage.

Niet voor niets dat kinderen hun angst willen onderdrukken met een oppervlakkige jacht op ‘likes’ op facebook tot 3 uur ‘s morgens.

Wanneer de kinderen geen kinderen meer zijn – ik bedoel wanneer ze 18 jaar zijn, niet de leeftijd waarop we hun onschuld afpakken – worden ze een statistiek in de jeugdwerkloosheidscijfers, die in België reeds heel lang rond 20% ligt, en meer recent tot boven 25% gestegen is. Iedereen weet dat werkloosheidscijfers een fraude zijn, omdat het alleen diegenen inrekent die een uitkering krijgen. Daarenboven wordt de grote groep studenten sowieso niet meegerekend in de werkloosheidsstatistiek. De groep studenten, die tegen de tijd ze eindelijk op de arbeidsmarkt komen, bijna te oud zijn om in de jeugdstatistieken ingerekend te worden.

Waar vertellen wij onze kinderen dat ze waardevol zijn?

Anoniem zei

“Bij het begin van het nieuwe schooljaar” ... mag je niet verwonderd zijn dat kinderen “slechts materiaal” zijn voor de platte commercie van het internet. Het zijn geen “waardevolle personen” omdat de wereld hen niet als waardevol beschouwd; want hun bestaan op aarde houdt een gevaar in voor het overleven van de ijsberen. Ze zouden “middelen tot tewerkstelling” kunnen zijn, indien werk bestond. Maar tegenwoordig moet je na 20 jaar gestudeerd te hebben, vrijwilligerswerk leveren en voor niets werken om wat “ervaring op te doen”, omdat werkgevers (vooral de overheid) niet meer aanvaarden dat wanneer je voor je eerste job solliciteert je geen ervaring hebt, en je zonder ervaring kom je niet voor sollicitatiegesprek in aanmerking. Hoe sadistisch kan men zijn?

En anoniem heeft gelijk, “alles is braaf”, “alles wordt onder de mat geveegd” ... en dát in een ‘bisschoppelijk’ college.

Je kan de jeugd evenmin de schuld geven dat ze “geen passie” of “groot idee” hebben, want de wereld van de volwassen heeft nog minder passie of ideeën, en de volwassenen doen er alles enige passie en ideeën in kinderen in de kiem te smoren. Trouwens; “het grote idee” kan überhaupt niet bestaan omwille van pluralisme, dat - zoals men ons steeds voorhoudt – zo goed voor ons is.

Is de multiculturele maatschappij een passie of een groot idee? Nee, de multiculturele maatschappij, is noch cultureel, noch een maatschappij, maar het grote niets: NIHILISME. Nietzsche, Heidegger of Kierkengaard; monsters zijn het. Houd op hun naam zelfs maar te vermelden in het klaslokaal.

De lage leerlingen aantallen.

Voorbehoedsmiddelen en abortus hebben er veel mee te maken, maar de absolute vereiste dat economische groei alleen kan bestaat wanneer de bevolking groeit, is mogelijkerwijs de belangrijkste reden. Bevolkings groei en economische groei gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Neem China bijvoorbeeld, of de hele Westerse Wereld voor dat part.

Als je je kinderen vandaag iets wil leren dat de moeite waard is, leer ze iets over de waarden van een vruchtbaar huwelijk – kinderen dus.

En aangezien het in de menselijke natuur is, alleen in geld geïnteresseerd te zijn, en niet zo zeer in God die Waarheid is, is de link hieronder een goed begin, en dan zal je vanzelf wel beseffen dat God inderdaad gelijk heeft ...

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_growth_rate#/media/File:Population_growth_rate_world_2005-2010_UN.PNG

Overbevolking? Hoezo? Economische crisis? Hoezo?

De paar kinderen die er nog rondlopen zijn zo waardevol dat we ons hardste moeten proberen hen het weinige waardevolle wat wij hen kunnen leren, ook effectief aanleren. En hen aanleren het waardeloze te herkennen, zodat ze het kunnen verwerpen. Het overleven van de mensheid steunt erop.

Het is hier waar een goede catechismus en een anti-modernistische encycliek mijn betoog kunnen verderzetten.

Anoniem zei

Volgens mij is dat ook van toepassing op kerkgangers
die eigenlijk nauwelijks nog gelovigen zijn.

Zij die wel nog geloven doen dat niet zomaar door zichzelf alleen
en zij zijn omringd door vijanden.

Kon men toch eens duidelijk maken hoe het is
om zich met de Wereld van het Ware Licht verbonden te weten.

Nederig klein willen blijven in de aardse wereld,
eenvoud blijven nastreven,
zonder verpozen in alles Waarheid zoeken,
een oudere bijbel als referentie blijven gebruiken.

Iedereen kan dit doen, moeiteloos.
En het is nog avontuurlijk ook!
Het is dé uitdaging bij uitstek!

Anoniem zei

Ik geef geen les in een bisschoppelijk college, vandaar dat ik wellicht een andere 1 september beleefde: gekleurde, open en blije leerlingen, wensten me op de speelplaats vriendelijk goede morgen. Of kwamen bijpraten na de vakantie. Of lieten merken: we zijn er weer en gij ook, dat wordt weer leuk. En als ze iets niets wisten, ze vroegen het, en als je ze de weg wees, ze zeiden beleefd 'Dank u wel'.
Maar ja, het was geen bisschoppelijk college, het was een school in een moeilijk gebied, waar de goegemeente op neer kijkt. Ja, dat is dan zo.

Anoniem zei

Volgens mij heeft Anoniem er zelf ook nirt veel zin in anders bekijk je de dingen positief. Gelukkig was het ook bij ons anders. Prachtig om ieder jaar een nieuwe start te kunnen maken

Anoniem zei

Anoniemen van 4 september 19:44 en 23:10

Jullie ontkennen dus dat overmatig TV en computer gebruik een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van het kind. Hoeveel kinderen van 10 hebben een TV op kamer? Hoeveel kinderen van 10 spelen Call of Duty met hun oudere broers? Hoeveel kinderen van 5 !!! spelen Call of Duty met hun vader. En jullie denken dat dit hen gelukkig maakt. Hoeveel kinderen van 3 denken jullie dat geen enkel ander woord kennen dan “Minecraft”? Hoe heet jij? “Minecraft. Hoe oud ben je? “Minecraft. “Waar is je mama? “Minecraft. Ik overdrijf echt niet, het komt voor. Dat is regelrechte kindermishandeling.

Hoeveel kinderen van 8 denken je dat een Facebook account van hun ouders krijgen? Voor Facebook moet je 13 zijn. Dus liegen de ouders over de leeftijd van hun kinderen om hen Facebook te kunnen geven. Beter zelfs; tegen de tijd die kinderen 13 zijn, zijn ze volgens Facebook 18. En dan krijgen ze de volle lading van smerigheid die de ronde doet op het internet.

Mijn voorbeelden zijn geen uitzonderingen. Elk van mijn voorbeelden op minstens 10% van kinderen van toepassing. Mijn statistiekjes over het internet gebruik verzin ik niet. Ze komen van het politiedepartement voor Cyberveiligheid, die internet activiteit controleren.

Jullie ontkennen ook dat lezen, schrijven en rekenen plaats moeten maken voor de politiek correcte agenda’s. Jullie beweren ook dat deze agenda’s kinderen gelukkiger maakt. Jullie beweren dat de seksuele ontgroening van kinderen van 10/11 hen gelukkig maakt. Jullie beweren ook dat de arbeidsmarkt voor jongeren rooskleurig is.

“Maar het is nodig”, zullen jullie zeggen. Natuurlijk, OMDAT ze seksueel ontgroent zijn, op school. o.a. met de door de staat betaalde Rouach catechese die aan de seksuele ontgroening bijdraagt.

Jullie ontkennen ook dat in 2014 in België er 125.000 kinderen geboren zijn, tegenover 20.000 abortussen dat jaar. Dat het aantal abortussen jaarlijks stijgt. Dat is maar een laag percentage zal je zeggen. Dat betekent wel dat van de 125.000, er 62.500 vrouwen. Beeld je dan ook maar eens in hoe gelukkig de meisjes die op jullie op 1 september verwelkomt hebben gaan zijn wanneer ze hun eerste abortus achter de rug hebben, en hoe gelukkig de vader gaat zijn wanneer ze achter zijn rug om een abortus gehad heeft. En dat jullie hen dat op school aanleren. De rechten van het kind. “Ik kan een morning after pil nemen wanneer ik dat wil"

Hoeveel van die blije en gelukkige kinderen die jullie op 1 september verwelkomt hebben zijn gedurende de zomer door vader, moeder, oom of tante verkracht en mishandeld? Hoeveel van die kinderen zijn zonder ontbijt naar school gekomen?

Maar Anoniem van 23:10 heeft "er wel zin in", en bekijkt dergelijke "dingen positief". Want "gelukkig was het bij hem anders". Inderdaad, als dergelijke dingen niet de kinderen op jouw school gebeuren, ben je zo gelukkig dat je op je knieeen naar Lourdes mocht kruipen om Onze Lieve Heer daarvoor te bedanken.

Het zijn net die lui die ontkennen dat er problemen zijn, waar je mee moet oppassen. Alles is niet ‘nice’, alles is niet ‘blij en gelukkig’.

The Guardian Angel zei

Het is inderdaad oorlog tégen de blanke Christen en ex-christen!

Anoniem zei

Beste anoniem 13.25. Ik ben de anoniem van 23u10. Ook ik heb uren gesleten achter mijn computer om counterstrike te spelen Ik begon wel pas op mijn 19de daarvoor was nog geen sprake van internet. Ik was er best goed en vond het soms ook wel spijtig te moeten stoppen om de mis te gaan dienen. Nu geef ik les aan jongeren met een meervoudige handicap je weet wel degene van wie de ouders niet voor abortus kozen. Langs deze weg nodig ik u vriendelijk om eens een dagje mee te komen draaien als vrijwilliger. Laat hier gerust uw gegevens achter 'tzal u meer deugd doen dan van op uw gemakkelijke zetel de slechte wereld te analyseren en verguizen

Anoniem zei

Dan snap je er werkelijk geen fluit van: op mijn 1 september was het niet een school van enkel blanke christenen en ex-christenen. Op mijn school liep iedereen rond, en er was geen oorlog.

Nee, alles is niet nice, alles is niet blij en gelukkig, maar wat hebt u gedaan om het minder erg te maken?

Niet alles is ook niet-nice. Niet iedere kind wordt verkracht, niet ieder kind heeft ouders die het verwaarlozen, en zo kan ik nog wat doorgaan.

En mocht het u interesseren: ik ben op een school net degene die zich met al de problemen opsomt die u zo luid verwoordt, maar ik vraag me werkelijk af: hoeveel problemen hebt u daarvan al opgelost of begeleid? Ik kan naar eer en geweten zeggen: iedere dag wel een zo'n geval voor me, waar ik ten minste een sprankel hoop aan kan geven. Ik hoop van u hetzelfde?

Anoniem zei

Ik heb nog nooit een kind kunnen redden dat verkracht is want ze zijn voor de rest van hun leven zwaar beschadigd. Reddeloos verloren om het pessimistisch te zeggen.

En dat is nu net mijn punt wat jullie stijfkoppen nu net willen accepteren - men moet ophouden kinderen op te vroege leeftijd seksueel te ontgroenen. Men moet ophouden seks voor te stellen als een bron van geluk. Seks hoort alleen thuis in het matrimoniele bed. Maar dat leert men kinderen niet aan.

Anoniem zei

Laat me dit laatste herwoorden:

Ik weet meer over verkrachte kinderen dat je zou vrezen.

Je zal je zelf wel geen illusies maken; indien een verkracht kind geen zelfmoord pleegt, dan is hij al een succesverhaal. Indien een verkracht kind een leven kan hebben dat zo ongeveer normaal is, dan zal hij dat alleen kunnen met een wekelijks bezoek aan de psychotherapeut. Zo ernstig is het.

En dan gaat 'kardinaal' Danneels aan de neefjes van Vangheluwe vertellen dat zij nonkel-lief moeten vergeven "tot 7x70 maal". Het superlatief dat de beestachtigheid en monsterlijkheid dat Danneels beschrijft, bestaat niet.

Maar je moet niet verkracht worden om seksueel-beschadigd te zijn. Seksuele ervaringen op te jonge leeftijd, te agressieve partner, porno, promiscuïteit, of het uitleven van allerlei fantasieën, etc. beschadigen de seksuele psyche van de mens evenzeer. We vinden een overvloed een de vrij-seksuele belevingen op het internet en in de media. En overvloedige blootstelling aan de sublimatieve seksuele boodschappen gaat uiteindelijk het gedrag beïnvloeden. En dat is net het punt ik probeer over te maken.

Als de wereld vrije-seks promoot dan is er weinig wat ik kan doen. Om het theologisch te zeggen; wanneer het van de wereld is dan is het niet van God. Als de Kerk - die wel van God is - seksuele aberaties promoot, ben ik verplicht erop te wijzen dat het met de ziel recht naar de hel is – maar tegelijkertijd ben ik ook een 21ste eeuwse mens, en spreek ik naast de doodzonde ook over de seksuele aberaties die tot psycho-seksuele schade leidt.

En ook hier is 'kardinaal' Danneels schuldig. Hij heeft Rouach gepubliceerd, een soft-pornografisch instructie boekje, dat para-seksuele activiteiten promoot, onder het mom van catechese, en geeft het aan 13 jarigen.

Ik kan daarom scholen niet de schuld geven dat para-seksuele activiteiten op school gepromoot worden, want de 'kardinaal' draagt het hen op. Rouach is niet zo ernstig als het regelrecht verkrachten, toch is Rouach een middel om kinderen te groomen.

Seks dient om kinderen te verwekken. Het hoort thuis in de sancticiteit van het matrioneel bed. Alles wat daar vanaf wijkt, plaatst zich op een hellend vlak, dat naar psycho-seksuele schade leidt en naar de hel.

DAT IS WAT IK DE HELE TIJD HEB PROBEREN TE ZEGGEN, maar als men het niet wil accepteren zijn we uitgesproken, ik ga hier geen ruzie zitten maken over iets wat absoluut is.

Anoniem zei

GA maakt een interessant punt met referentie naar de moslims in België.

Aangezien vele Moslims grote delen van de Westerse maatschappij verwerpen, zijn ze minder vatbaar voor de negatieve invloeden van de Westerse maatschappij op de psyché. Daarmee wil niet zeggen dat Moslims beter zijn. Nee, de Westerse cultuur mijns inziens is superieur aan eender welke. (Indien ik anders zou denken dan zou ik mezelf verloochenen). Het is alleen spijtig dat het Westen haar cultuur met baby en badwater door het raam buiten gegooid heeft, door de moraal af te schaffen.

Indien ik woedend ben, is het alleen omdat de Kerk meegeholpen heeft de moraal af te schaffen, want zonder moraal geen filosofie. En zonder filosofie, geen theologie. En zonder theologie: atheïsme.

Waar de Westerse maatschappij haar eigen in gegooid heeft, heet de de Kerk haar fijne glasramen ingegooid. Ik bedoel, de Kerk heeft een nog grote schat verkwanseld – om maar stil te zwijgen dat ze de poorten van Hemel gesloten voor vele mensen die willen geloven, maar niet mogen.

Uit liefde voor mijn medemens, maakt dit mij woedend.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer