woensdag 30 september 2015

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van 'Kerk en leven', volhardt in de boosheid!

"De paus is niet tegen holebi's" - Luk Vanmaercke


De auteur ergert [!] zich aan de foute interpretatie die gegeven wordt aan de toespraak van de [anti-]paus in de Verenigde Naties en legt uit hoe de katholieke kerk denkt over homohuwelijk en holebi's. [Bergoglio is natuurlijk de nieuwe (schijn-)heilige van de Post-Conciliaire Bastaardkerk!]

Het was even schrikken [!], vorige week vrijdag. Verschillende Vlaamse nieuwssites, waaronder deredactie.be, meldden dat de [anti-]paus hard had uitgehaald naar homo's. Omdat dat zo haaks staat op het minzame imago van de kerkleider [Inderdaad!], leek het mij een goed idee om even zelf de speech te lezen die hij voor de Verenigde Naties had gehouden. Bovendien: ook los van mijn persoonlijke inschatting van deze [anti-]paus, is het de taak van een journalist om originele bronnen te raadplegen en niet zomaar te vertrouwen op afgeleide berichten.

Dat bleek een juiste reflex te zijn [LOL], want in de pauselijke toespraak werd met geen woord gerept over holebi's. Meer nog, er was niet één uitspraak te noteren die nog maar in de buurt kwam van dit onderwerp. Dat de berichtgeving fout was, was dus overduidelijk. De krant De Morgen berichtte gisteren hoe dat gebeurde: het Franse persagentschap AFP had een cryptische zin uit de speech geïnterpreteerd als een aanval op het homohuwelijk, het Belgische persagentschap Belga – dat nochtans doorgaans erg degelijk is – had dat overgenomen en zo kwam het bericht op diverse Vlaamse sites terecht. Dat fenomeen doet zich helaas wel vaker voor. Vergelijk het met het bekende kinderspelletje waarbij men in een kring gaat zitten en een zin in elkaars oor fluistert. Wanneer het bericht terug bij de afzender komt, is het een totaal ander verhaal geworden. [Hate speech is dit!]

Verstomming

De VRT gaf toe dat het om een foute interpretatie gaat en probeerde het bericht recht te zetten. Daarmee leek de zaak afgehandeld, als een storm in een glas water. Maar vreemd genoeg luidt die rechtzetting: "Pauselijke toespraak leidt tot verschillende interpretaties". Maar vooral het opiniestuk van Tom De Cock dat ondertussen op deredactie.be verscheen slaat mij met verstomming [!]. Terwijl nergens ter wereld de woorden van de [anti-]paus in die zin worden geïnterpreteerd, houdt De Cock hardnekkig vol dat de [anti-]paus toch naar holebi's uithaalde. Dat is flauw en ongeloofwaardig. Mijn advies: beste Tom, goed dat je je inzet voor homorechten, maar kies dan wel de juiste momenten en argumenten. Hier sla je de bal volledig mis.

Wat zegt de [K]kerk over holebi's?

Maar los van dit inhoudsloze incident, hoe zit het eigenlijk ten gronde met de houding van de paus en de [K]kerk ten aanzien van holebi's?

Simpel samengevat: de [K]kerk is tegen het homohuwelijk, maar niet tegen holebi's.

De Kerk leert, dat elke seksuele handeling buiten het huwelijk zondig is!

Dat heb ik in eigen land zelf kunnen vaststellen op 17 juni van dit jaar. Mijn standpunt in Kerk en Leven ging die week over het (wettelijke) homohuwelijk en mijn boodschap luidde:

De kerk moet dit als een kans zien en niet als een bedreiging [Dit heeft met 'kansen' en 'bedreigingen' niets te maken!]. Als holebi's strijden om te mogen huwen, zijn ze bondgenoten van iedereen die het huwelijk waardevol vindt [Dit is smeerlapperij! Aangezien homo's geen kinderen kunnen verwekken, is het zogenaamde 'homo-huwelijk' geen huwelijk, maar wél een anti-huwelijk! Blijkbaar gaat dit niet in de houten kop van Vanmaercke!]. Dat standpunt kreeg behoorlijk wat mediatieke weerklank en leverde mij felicitaties op van de Çavaria, de Vlaamse holebikoepel [Voor een hoofdredacteur van 'Kerk en leven', dat toch de Katholieke Leer zou moeten verkondigen, komen deze felicitaties van de verkeerde kant!]. Opmerkelijk: het leverde me ook schouderklopjes op van veel [schijn-]katholieken, van verschillende [homoseksuele] priesters en zelfs enkele [homoseksuele] bisschoppen. Aartsbisschop Léonard was het er niet mee eens, en publiceerde een afwijzende reactie. [Aartsbisschop Léonard publiceerde hier geen 'mening', maar wél de Ware Leer van de Kerk!]

Maar: het opmerkelijkste aan die reactie was niet zijn (te verwachten) afwijzing van het homohuwelijk, maar wel de opening die hij maakte naar een "wettelijk partnerschap" voor holebi's. Strikt genomen heeft dat in ons land natuurlijk geen zin, want wij staan al verder dankzij de openstelling van het huwelijk sinds 2003 [Dit was een zeer zwarte dag!]. Maar dat de meest conservatieve bisschop in België deze – bescheiden – opening maakt, zegt veel over de rijping der geesten. [Aartsbisschop Léonard maakte helemaal geen opening, maar de burgerlijke wet is nu eenmaal de burgerlijke wet! Ook al is deze wet tegennatuurlijk!]

Nuance boven karikatuur

In ons land zie ik drie strekkingen in de [K]kerk: een grote groep [on-]gelovigen voor wie het homohuwelijk al lang een evidentie is, een kleine maar vastberaden groep die zich daar sterk tegen verzet [de Katholieken], en tussen beiden in een voorzichtig groeiende openheid bij de Belgische bisschoppen en veel van hun Europese collega's [Bisschoppen die ergens tussen de Ware Leer en de apostasie verkeren, zijn ketters!]. Mijn verwachting is dat de [K]kerk het woord "huwelijk" zal blijven voorbehouden voor heteroparen, maar dat zij zich steeds soepeler zal opstellen rond de idee van een "partnerschap". [Deze mening van Vanmaercke is pure ketterij!]

Belangrijker is evenwel dat veel kerkleiders oprecht verveeld zitten met de negatieve houding die de [K]kerk in het verleden aannam tegen homoseksualiteit op zich, als geaardheid [Daar zitten ze helemaal niet mee verveeld, want het is de Geopenbaarde Waarheid die regelrecht uit de Heilige Schrift komt!]. Het besef groeit dat die houding niet te verzoenen is met het christelijke wereldbeeld dat naastenliefde predikt en elke mens als gelijkwaardig ziet [Wie zondigt en niet tot inkeer komt, gaat naar de hel. Dat heeft met naastenliefde niets te maken, maar is Gods oordeel!]. De [anti-]paus en de [K]kerk staan voor de moeilijke taak om duidelijk te maken dat haar verzet tegen het homohuwelijk iets fundamenteel anders is dan de afkeer voor holebi's die men haar graag toeschrijft. Dat is niet simpel uit te leggen, maar het onderscheid is wel wezenlijk. [De Boodschap van de Kerk is klaar en duidelijk. daar is niets moeilijks aan!]

Daarom vergist Tom De Cock zich zwaar als hij schrijft dat de [anti-]paus oproept "tot méér intolerantie ten opzichte van holebi’s" of "de deur open zet naar haatmisdaden tegen holebi’s". Deze [anti-]paus haat geen mensen, hij heeft hen lief [Grote leugens! Iedereen die Bergoglio volgt, stort zichzelf in de hel!]. Hij zal zonder enige aarzeling elk vorm van geweld of haat jegens holebi's afzweren [Wat een nonsens!]. En al ben ik zelf een voorstander van het homohuwelijk [Hiermee veroordeelt Vanmaercke zichzelf tot de hel!], ik kan niet aanvaarden dat mensen die een ander standpunt verdedigen meteen van intolerantie of haat worden beschuldigd [Neen! Het is het Woord van God!]. Intolerantie begint wanneer men niet meer in staat is om oprecht naar elkaar te luisteren en de karikatuur boven de nuance verkiest. [Wel, Vanmaercke is al een karikatuur van zichzelf!]

Wat moeten we nu onthouden? [Dat Vanmaercke een ketter is!]

Één: dat nieuwsberichten de bal compleet mis kunnen slaan en dat het geen goed idee is om daar krampachtig aan vast te blijven houden. Deze toespraak ging niet over holebi's en daar kan geen interpretatie iets aan veranderen. [Dit wijst op de fundamentele haat van de media tégen de Kerk!]

Twee: dat deze [anti-]paus en onze bisschoppen niet voor het homohuwelijk zullen kiezen, maar dat dit niet mag worden verward met homohaat. Voor sommigen is dat misschien moeilijk te begrijpen, maar dit onderscheid is de sleutel die je nodig hebt om de [K]kerk in dit thema te begrijpen.

Drie: dat de [K]kerk nog een hele tijd met haar houding ten aanzien van holebi's zal worstelen, maar dat het de goede richting uitgaat. Geduld is een mooie deugd. [Dit is een ketterse uitspraak!]

En vier: dat een democratische samenleving in staat moet zijn om sereen om te gaan met meningsverschillen, en dat we bijgevolg elkaar niet zo snel van kwade intenties moeten beschuldigen. [Het Kwade is nochtans een realiteit in deze wereld!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2455484


HET IS ZEER OPVALLEND, MAAR HOE MINDER 'KERK EN LEVEN' EN 'KERKNET' GELEZEN WORDEN, HOE MEER DE VRT DE RODE LOPER VOOR DE CORYFEEËN VAN DE POST-CONCILIAIRE BASTAARDKERK UITROLT!

Waar haalt die Luk Vanmaercke trouwens het recht vandaag om als ongelovige namens de Kerk te spreken???

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Veel van de (terecht) aangekaarte problemen op deze website hebben betrekking op de vrijmetselarij. De logebroeders/logewerking is bijzonder discreet en subtiel.. 2 eigenschappen van de vrijmetselaar. De vrijmetselarij in dit land heeft een bijzonder 'brede' infiltratie kunnen bewerkstelligen.. Media, politiek en helaas ook in de clerus.. "De walm van Satan is in de kerk binnengedrongen.." zei een vooraanstaande paus ooit,.. maar gelukkig zal deze nooit overheersen staat in de heilige schrift in Matteus 16,18.

Veel van deze vrijmetselaars gaan gebukt onder chantage en hebben een "taak".
Danneels taak is inmiddels duidelijk geworden..

Anoniem zei

1/3
Het uitgangspunt van Luk Vanmaercke is fout. Bergoglio heeft weldegelijk het homohuwelijk veroordeeld.

“Consequently, the defence of the environment and the fight against exclusion demand that we recognize a moral law written into human nature itself, one which includes the natural difference between man and woman (cf. Laudato Si’, 155), and absolute respect for life in all its stages and dimensions (cf. ibid., 123, 136).”

Dat is een bevestiging van de Natuurwet, de Menselijke Natuur, het natuurlijk verschil tussen Man en Vrouw, en een absoluut respect voor het leven in al haar fases en ‘dimensies’.

Het flauw en slap, maar Bergoglio heeft dus het huwelijk tussen man en vrouw bevestigd, de Gender Theory afgekeurd, abortus (in elke fase van de zwangerschap) alsook euthanasie afgekeurd, alsook Eugenetica, en stamcelonderzoek waarin foetussen vernietigd worden.

“Het was even schrikken”, schijft Luk Vanmaercke. IK WIL HET GELOVEN DAT HIJ GESCHROKKEN IS; dat de atheïstische maconnieke journalisten van DeRedactie minder verblind zijn met haat voor de Kerk dan Kerknet.

Bergoglio herhaalt dit iets verder in zijn speech.

“... a higher degree of wisdom, one which accepts transcendence, REJECTS the creation of an all-powerful élite, [!!!] and recognizes that the full meaning of individual and collective life ... and respectful use of creation for the common good.”

Bergoglio spreekt over het gemene best !!! De wonderen zijn de wereld niet uit.

Vanmaercke is de speech zelf eens gaan lezen. Hier geeft hij toe dat hij originele documenten nooit leest en alles uit zijn (ongelovige) duim zuigt. Hij durft zelfs zeggen dat dit “de juiste reflex [bleek'] te zijn”.

Jongen, nu ben je pas echt amateuristisch. Sommigen onder ons lezen alleen originele documenten, omdat de rest verdraaid, verbogen of ronduit gelogen is; een bijbelvertaling bijvoorbeeld. Of eender welk boek over een boek.

Aangezien dat Vanmaercke het origineel nu ook gelezen heeft, zal hij het wel gezien hebben dat Bergoglio het homo-huwelijk veroordeeld heeft.

En dan zou je zeggen dat hij het daarbij gaat laten, maar nee hoor; hij is Verstomt.

“VERSTOMMING”, zo gaat hij verder. “verschillende interpretaties” zegt hij verbolgen. En dan haalt hij uit naar zijn collega Tom De Cock dat hij durft te herhalen wat de paus feitelijk gezegd heeft in plaats van de woorden van Bergoglio op de ‘juiste’ manier te interpreteren.

Inderdaad, ik ben ook verstomd; in wat een wereld leven wij nu wanneer journalisten de waarheid beginnen te spreken en feiten geven, in plaats van de geopinieerde demagogische spreekbuis te zijn voor de anti-kerkelijke propagandamachine van de vrijmetselarij.

Danneels zal ook verstomt zijn. Geen twee weken geleden heeft Danneels nog zitten pochen hoe hij ‘Bergoglio de Hervormer’ aan de macht geholpen heeft, via een staatsgreep met de hulp van zijn maffiose vriendjes, en wat blijkt, ze hebben nóg de verkeerde tot paus verkozen. Allez, het hangt ervan hoe je Bergoglio ‘interpreteert’.

Anoniem zei

2/3
Zo verstomt is Luk Vanmaercke dat hij zelfs is gaan opzoeken wat de Kerk eigenlijk over holebi’s te zeggen heeft. Wel ja, als hij niet weet dat homo’s de hel ingaan, weet hij helemaal niets.

GA leert ons “dat elke seksuele handeling buiten het huwelijk zondig is!”

Wel juist, maar niet volledig.

Er zijn een hele reeks seksuele handelingen die zondig zijn, zelfs indien ze binnen een huwelijk bedreven worden. Bijvoorbeeld, seks buiten de vruchtbare dagen, om er maar één te noemen.

In feite, om het helemaal juist uit te drukken; seks is alleen niet-zondig, wanneer men probeert kinderen te verwekken. Elke andere vorm van seks is een vorm van geboortecontrole, want het leidt niet tot bevruchting en elke vorm van geboortecontrole zijn zeer zware zonden. (in het begin van de 20ste had een aartsbisschop in Spanje ‘binnen-huwelijkse masturbatie’ tot Gereserveerde Zonde uitgeroepen – het kon alleen door de paus vergeven worden – gelukkig waren er toen nog pausen)

Vanmaercke zal schrikken (zoals hij ook van de speech van Bergoglio geschrokken is). Maar hij zal ook “verstomd staan” wanneer hij ontdekt dat er “allerlei interpretaties” van de kerkelijke seksuele moraal bestaan.

Echter, de officiële kerkelijke seksuele moraal is en blijft onveranderd en overduidelijk en elke paus heeft dit herbevestigd en herhaald, ondanks pogingen vanwege bisschoppen in de voorbije 200 jaar (en waarschijnlijk nog veel langer) om (binnen-huwelijkse) recreatieve seks goed te praten. Suenens was een belangrijke, maar die heeft direct het deksel op de neus gekregen van Paulus vi met Humane Vitae.

Dus de Sodomieten Synode gaat werk aan de winkel hebben, want ze zullen duizenden documenten die pausen en kerkelijke rechtbanken door de eeuwen heen geschreven hebben over de seksuele moraal moeten herroepen, om tegenstrijdigheden te voorkomen - inclusief de encyclieken van de conciliaire pausen met hun dubbelzinnig woordgebruik, dat de deur opent voor ‘interpretatie’. Het zou grappig zijn indien Bergoglio de encyklieken van Joh xiii en JP ii zou herroepen, een jaar nadat hij hen heilig verklaard heeft. (of tenminste; ze zouden deze en andere documenten moeten herroepen, om tegenstrijdigheden te voorkomen)

En daarmee plegen ze zelfmoord: op welke autoriteit gaan ze zich beroepen wanneer ze de autoriteit waarop ze zich beroepen, herroepen. Anders gezegd, als de Kerk het altijd fout voor gehad heeft, hoe zou het kunnen dat Kerk het opeens juist voor heeft? Daarenboven is hun autoriteit vandaag op de autoriteit van de Kerk gestoeld. Wanneer ze de autoriteiten van oudsher herroepen, hebben ze niets meer waarop ze hun eigen autoriteit kunnen stoelen.

Zelfs indien de sodomieten synode het homohuwelijk invoert, twijfel ik erin dat ze ook maar een letter aan het kerkrecht zullen veranderen. Het homohuwelijk, zelfs indien ingevoerd door de sodomieten synode, zal illegaal zijn – wacht maar af, tenminste indien het zover komt.

Aan de rest van de analyse van Vanmaercke ga ik niet nog meer woorden vuil maken.

Anoniem zei

3/3
Vooral niet omdat met Bergoglio het altijd dat is wat hij niet gezegd heeft, dat belangrijk is.

Ik zeg in deel 1 dat Bergoglio de Natuurwet bevestigd heeft, alsook de Menselijke Natuur, het natuurlijk verschil tussen Man en Vrouw, en een absoluut respect voor het leven in al haar fases en ‘dimensies’.

Maar er mankeert een belangrijk aspect in dit lijstje: het huwelijk.

Ik denk niet dat de sodomieten synode een homo-huwelijk gaat invoeren, maar wel dat ze het huwelijk gaat afschaffen.

Hetgeen oneindig erger is.

Want indien er een homohuwelijk is, is er nog steeds een heterohuwelijk.

Maar indien het huwelijk ontbonden kan worden, bestaat het heterohuwelijk – of het ‘huwelijk’ tout court - evenmin.

Indien er een homo-huwelijk ingevoerd zou worden, zouden er maar een paar tegenstijdigheden in het Kerkrecht staan.

Maar indien het huwelijk ontbonden kan worden, zijn de theologische gevolgen zo ernstig dat het Nieuwe Verbond ook ontbonden kan worden.

Allemaal goed en wel om ons onze schulden te vergeven zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren, maar indien dat mystiek huwelijk tussen Christus en Kerk op Aarde ontbonden kan worden, kan er niets meer vergeven worden, en is het regelrecht naar de hel met zelfs de beste onder ons.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer