maandag 7 september 2015

Pedo-nieuws uit de bisdommen Luik en Doornik:

Consternation et tristesse dans le diocèse de Liège


Link:

http://info.catho.be/2015/09/07/consternation-et-tristesse-dans-le-diocese-de-liege/#.Ve2_Xpc71oATournai: A la demande de l’évêque, le doyen d’Antoing démissionne


Link:

http://info.catho.be/2015/09/07/tournai-a-la-demande-de-leveque-le-doyen-dantoing-demissionne/#.Ve3AB5c71oA


ONGELOFELIJK HOE DE POST-CONCILIAIRE BASTAARD-KERK STEEDS DIEPER EN DIEPER IN HET HOMOFIELE PEDO-MOERAS WEGZINKT!!!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

De franstalige Bisschoppen van Belgiê waren onnozel en verblind wanneer ze dachten dat de pedo-en homofiele doordrenking van de noordbelgische clerus en de vele schandalen tot de vlaamse bisdommen beperkt zouden blijven;
en dat nu juist in de unitaire belgische staat (en bijzonder bij het steeds unitair uitgerichte belgische kerkelijke establishment) deze pest de waalse gebieden niet zou infecteren.
Een domheid, lopen er totnutoe nog westvlaamse priesters in Henegouwen rond (Staat extra vermeld op kerknet/rorate en was apart vertegenwoordigd in de brugse priesterraad)
(à propos: voor informatie over de huidige priesterraad wordt men nu naar Deken Morlion in Kortrijk verwezen! Ik vraag mij af of ze nu een soort reserve-bisdombestuur willen oprichten).

Even zot zijn de woorden van het bisdom Luik:
"Consternation et tristesse".
In de meest gebeden psalm, het "Miserere" (Ps.51), wordt uitdrukkelijk in vers 19 van het cor contritum et humiliatum gesproken:
geen "tristesse", maar wel "contritio": een door en door veranderend berouw; al te vaak wordt dat dan nog afgemilderd en verdund tot een attritio, een onvolkomen berouw, een soort treurig gevoel ( veel meer kan de wellnesskerk niet produceren).
En geconsterneerd kann men nu moeilijk zijn, daverden toch ook einige pedofiele schandalen door de waalse bisdommen (Roger Borremans in Brussel, de veroordeling van doofpotterij vanwege Lanneau (zich opofferend voor Godfried), enz.)

Fantastisch echter dat hier direct het parket inschreed en gevangen nam- de bisdommelijke besturen worden alzio niet Meer geraadpleegd (ze moeten inderdaad een speciale faam hebben).
Overigens: in de waalse pers op het net (zover ik mij herinner La Meuse) werd naast dit bericht ook gerefereerd naar een "paar" homofielen uit Flémalle, die ook pedofilie daden met een thuisloze jongen.
Bij het proces zakte de oudste (60 jaar, naar eigen zeggen met kanker) in een appelflauwte in mekaar- en Van alle toehoorders/studenten stond niemand op om te helpen).
En dan het waals-rabiate korte commentaar van een student-toehoorder: "Il peut crever".
Dat is de grote context van dit erbarmelijk probleem.

Theologisch: nulliteiten.
Pastoraal:nulliteiten.

"Consternation et Tristesse": in het westvlaams vertaald "Ik heb mijn gat verbrand en moet nu op de blaren zitten" (sic Roger vanGheluwe, pedofiele bisschop van Brugge).
Ze hebben nog altijd niets geleerd.
Het dorre hout moet verbrand worden.

Anoniem zei

De bisschop van Doornik (Tournai) msgr. Harpigny zit reeds lang op de radar.

Na het publiek worden van het pedofiel misbruik door vanGheluwe in 2010 gaf msgr. Harpigny in naam van de belgische bisschoppen de eerste communiqués uit (zeer uitvoerig op deze blogspot.site gedocumenteerd).

Harpigny versprak zich of nam dadelijk een loopje met de waarheid:
hij zei woordelijk dat niemand van de belgische bisschoppen van deze pedofiele misdaden iets had geweten tot het bemiddelend contact van Danneels met de familie (vanGheluwe alzo ook niet! Dat was dan wel een reusachtige verdringing).
En waarom de belgische bisschoppen volle twee weken zwegen tussen hun kennis van het misbruik en hun eerste reactie, notabene door de publicatie in de pers uitgelokt, heeft hij nooit gezegd.
Klaarblijkelijk wouden de belgische bisschoppen alles onder het tapijt keren en hoopten dat deze bittere kelk aan hen zou voorbijgaan.

Juist bij de talrijke gevallen in de noordbelgische bisdommen en de intense verbinding met de homofiele doordrenking van de clerus aldaar en met de universeel bekende modernistische bokkesprongen was een actieve preventie met offensief aanspreken van onbetamelijk gedrag en een grote publieke catechese daarover uiterst belangrijk.
Dat werd totnutoe totaal verzuimd.
Er is niets veranderd in de belgische kerk:
voor een groot deel dezelfde kopstukken, het verder in functie blijven van de doofpothelpers en de zolenlikkers van Danneels, van de kerkjuristische diensten, van de pedo- en homomafia.
Om nog eens Nonkel Roger vanGheluwe te citeren:
"...'t is affreus, 't is afschuwelijk, ...'T IS AMBETANT" (sic!):
Dat is het: dit probleem jeukt (de "pastores"), het is ergerlijk,het is lastig, zoals muggesteken in de herfst.
Geen medelijden, geen gevoel, geen tact, geen berouw, geen omkeer.

Dit is naar mijn telling geval Nr. 8 in 10 maanden tijd; terzelfdertijd zijn ongeveer 50 seculiere priesters gestorven.
Terzelfdertijd vonden geen 10 wijdingen plaats.
Bij de ordes is desituatie nog veel erger.
In 10 jaar is het boeltje weg.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer