zondag 27 september 2015

In het kader van het 'Jaar van de Barmhartigheid':


1 opmerking:

Anoniem zei

Moby Dick.

Een schijnbare tekortkoming van gelovige aardbewoners is de neiging om het leven te bekijken vanuit "de duistere diepte" dat ons planeetje is. Hier cultiveren wet en liefde beiden de onoprechtheid.
Weliswaar moet men nederig blijven, doch dat neemt niet weg dat we ons af en toe ook eens mogen verheffen - zonder de bedoeling hoogmoedig te worden - om te trachten het aards leven vanuit een hoger standpunt te bekijken.

Dat is niet echt moeilijk.
Dat is wel zeer nuttig.

Indien men er in zou slagen God gehoorzaam te zijn en die gehoorzaamheid voor alle andere verlangens te plaatsen zouden we een verheerlijkte planeet beleven.
Ziekte, oorlog, burenruzie, moord, scheiding, enz., verdwijnen uit het geheugen.

Wanneer men dan vanuit die heerlijke positie naar de huidige aarde neerkijkt blijkt - door de vloed van zonden over de hele aarde - Bergoglio een moedige held die in staat is de zwaarste vernederingen te ondergaan want de hele Katholieke Kerk wordt zeer zwaar vernederd.
Net zoals de Katholieke Kerk kruipt hij op handen en voeten vanwege de enormiteit van onze zondigheid en de tijdelijke overmacht van de duistere zielen.

De fijne Benedictus XVI had dit nooit aangekund; noch fysiek, noch mentaal. Hij is de man van de subtiele hoofse cultuur - als onvoorwaardelijk nederige en edele dienstbaarheid aan alle aardse zielen - en zulke duivelse vernederingen passen daar totaal niet bij, blazen hem geheel weg.

Ondanks zijn onaanvaardbare opportuniteit is Bergoglio als een onbeweeglijke eikenboom die door geen storm kan geveld worden. Als de starre kapitein Ahab, of de mysterieuze harpoenier Fedallah, die ondanks de voortdurende goede raadgevingen van de eerste stuurman Starbuck toch de alles vernietigende Moby Dick blijft viseren.

Niet voor niets verkeert Starbuck voortdurend in tweestrijd want wet en liefde kunnen slechts met elkaar strijden indien een van beiden onoprecht wordt gebruikt.

Moby Dick kan men zien als de Nieuwe Wereld dictator, de antichrist, en Ahab als een duistere maar heldhaftige kapitein.

Doordat paus Franciscus gedoemd is zich aan de antichrist te hechten gaan beiden ten onder in de woeste golven.
De Protesterende scheepjes vergaan wél maar het Katholieke Hoofd Schip zal nooit vergaan.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer