zondag 27 september 2015

Danneels-Gate 8: 06/01/2015 - Volgens een ophefmakende biografie over Bergoglio van Austen Ivereigh was de verkiezing van Bergoglio ongeldig door gelobby

‘Franciscus werd paus dankzij kardinaal Danneels’

‘Kardinaal Danneels maakte deel uit van Team Bergoglio, een groep kardinalen die ervoor zorgde dat de Argentijn in 2013 verkozen werd tot paus.’ Dat staat in een nieuwe biografie over paus Franciscus. ‘Als al die beweringen kloppen, is de verkiezing ongeldig’, zegt Vaticaankenner Tom Zwaenepoel.

‘Als het een kort conclaaf is, wees er dan maar zeker van dat het Bergoglio wordt.’ Die woorden zou de Britse kardinaal Cormac Murphy-O’Connor net voor de start van het conclaaf in 2013 gefluisterd hebben tegen zijn toenmalige woordvoerder Austen Ivereigh. Dat staat te lezen in The Great ­Reformer: Francis and the ­Making of a Radical Pope, een onlangs verschenen biografie over paus Franciscus (geboren als Jorge Mario Bergoglio) van diezelfde Ivereigh. Die woorden zouden volgens de Britse auteur ook het bestaan bewijzen van Team Bergoglio, een groep van vijf kardinalen die samen stemmen geronseld zouden hebben voor de Argentijn. ‘Kardinaal Godfried Danneels maakt deel uit van die vijf’, zegt Vaticaankenner Tom Zwaene­poel. ‘Hij wordt maar liefst zeven keer vermeld in het boek.’

Complottheorie

Team Bergoglio zou volgens het boek zowel bij het conclaaf van 2005 als dat van 2013 ‘gelobbyd’ hebben. ‘Er zal wel iets van waar zijn. Maar hoeveel?’, aldus Zwaenepoel. ‘Propaganda voeren en stemmen ronselen voor een bepaalde kandidaat zijn verboden en zouden de verkiezing ongeldig maken. Maar er is een groot verschil tussen echt lobbywerk en uw sympathie voor iemand uitdrukken in een informeel gesprek. Volgens het boek zou Bergoglio er in 2013 zelfs zijn toestemming voor gegeven hebben, maar dat zou in de tweede druk aangepast moeten worden. Omdat het niet klopt, of onder druk van het Vaticaan? We zullen het wellicht nooit weten.’

Nog geen twee dagen nadat het boek verscheen, deed het Vaticaan de beweringen al af als leugens. Ook Toon Osaer, de woordvoerder van kardinaal Danneels, gelooft niet in de complottheorie. ‘Als je ziet hoe positief Danneels reageerde bij de bekendmaking van de nieuwe paus, mag je er zeker van zijn dat Franciscus zijn uitverkoren kandidaat was. Maar dat wil niet zeggen dat er een masterplan bestond om de Argentijn paus te maken. Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat hij geen stemmen is gaan ronselen voor het conclaaf.’

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150105_01458995


DAT BETEKENT DUS, DAT DANNEELS AUTOMATISCH GEËXCOMMUNICEERD IS!!!

DE 8 LEDEN VAN 'TEAM BERGOGLIO' DIE DOOR DR. IVEREIGH WORDEN GEBOEMD ZIJN ALLEMAAL GEËXCOMMUNICEERD:

Jorge Mario 'kardinaal' Bergoglio
Cormac 'kardinaal' Murphy-O’Connor
Godfried 'kardinaal' Danneels
Karl 'kardinaal' Lehman
Walter 'kardinaal' Kasper
André Armand 'kardinaal' Vingt-Trois
Santos 'kardinaal' Abril y Castelló
Christoph 'kardinaal' Schönborn.

Dit is de zogenaamde 'Gang of Eight' dus mét Bergoglio.

De 'Sankt Gallen Groep' bestond uit dezelfde leden, en anderen,

maar zonder Bergoglio. CONTEXT:

Universi Dominici Gregis (UDG), paragraaf 81

Voorschriften van het Conclaaf aangaande het 'ronselen' van stemmen:

81. Cardinales electores praeterea abstineant ab omnibus pactionibus, conventionibus, promissionibus aliisque quibusvis obligationibus, quibus astringi possint ad suffragium cuidam vel quibusdam dandum aut recusandum. Quae omnia, si reapse intervenerint, etiam iure iurando adiecto, decernimus ea nulla et irrita esse, neque eadem observandi obligatione quemquam teneri; facientes contra iam nunc poena excommunicationis latae sententiae innodamus. Vetari tamen non intellegimus, ne per tempus Sedis vacantis de electione sententiae invicem communicentur.

Engelse Vertaling:

81. Let the Cardinal electors, moreover, abstain from all pacts, agreements, promises and any other obligations you like, by which they might be constrained to give or refuse support (suffragium) for anyone (sing. & plural).  All of which, if these were to occur, even when having sworn an oath, We decree are null and void, and none of them are to be held by any obligation of observance; those acting against (this), We now, hereby, bind up with the punishment of excommunication latae sententiae [!].  Yet, We do not understand to be forbidden, that they communicate with one another concerning the election, during the time of the Sedevacante.


Wie stemmen 'ronselt' voor zichzelf of anderen is automatisch geëxcommuniceerd. 


CODEX IURIS CANONICI

170 - Een verkiezing waarvan de vrijheid op welke wijze ook in feite belemmerd werd, is van rechtswege ongeldig.


171

§ 1 Onbekwaam om een stem uit te brengen is:

1. wie niet in staat is tot menselijk handelen;
2. wie actief stemrecht mist;
3. wie met excommunicatie bestraft is, hetzij door rechterlijk vonnis hetzij door een decreet waarbij de straf opgelegd of verklaard wordt;
4. wie op publiek gekende wijze van de gemeenschap van de Kerk afgevallen is.

§ 2 Als iemand van de bovengenoemden toegelaten wordt, is zijn stem nietig, maar is de verkiezing geldig, tenzij vaststaat dat na aftrek van deze stem de gekozene het vereiste aantal stemmen niet behaald heeft.ZELFS INDIEN BERGOGLIO GEEN STEMMEN VOOR ZICHZELF RONSELDE, DAN NOG IS HIJ GEËXCOMMUNICEERD:

CODEX IURIS CANONICI

1329

§ 1 Wie in gezamenlijk overleg om een misdrijf te begaan tot het misdrijf samenwerken, en in de wet of verordening niet uitdrukkelijk genoemd worden, worden, indien voor de hoofddader straffen bepaald zijn die bij uitspraak opgelegd worden, aan dezelfde straffen onderworpen of aan andere van dezelfde of geringere zwaarte.

§ 2 Medeplichtigen die in de wet of verordening niet genoemd worden, krijgen de van rechtswege opgelopen straf die aan het misdrijf verbonden is, indien zonder hun hulp het misdrijf niet gepleegd zou zijn, en de straf van die aard is dat zij hen treffen kan; anders kunnen zij gestraft worden met bij uitspraak opgelegde straffen.HET CONCLAAF VAN 2013 IS DUS ONGELDIG OP BASIS VAN CANON 170 EN 1329, EN EVENTUEEL OOK OP BASIS VAN CANON 171.

NOG FUNDAMENTELER IS, DAT HET CONCLAAF VAN 2013 SOWIESO ONGELDIG WAS, AANGEZIEN PAUS BENEDICTUS XVI NOG STEEDS PAUS WAS, EN ER GEEN SEDE VACANTE WAS.

HET CONCLAAF WERD BIJGEVOLG ONWETTIG GEORGANISEERD!!!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer