dinsdag 21 april 2015

Wiertz bezorgd over verdeeldheid in de Kerk

Bisschop Frans Wiertz maakt zich zorgen over de toenemende polarisatie rond paus Franciscus [!]. Dat heeft de bisschop van Roermond woensdagavond gezegd tijdens de zogenaamde Chrisma-mis in de St-Christoffelkathedraal in de bisschopsstad. Tijdens de Chrisma-mis wordt de olie gewijd die wordt gebruikt voor de verschillende sacramenten.

Even wennen [!]
Volgens Wiertz heeft paus Franciscus een aansprekend [LOL] maar ook veeleisende vorm van kerk-zijn geïntroduceerd. "Het vraagt om – vanuit de liefde tot Jezus – de mensen nabij te zijn en hen Jezus' liefde te laten ervaren. Maar ook is het voor velen van ons even wennen", aldus Wiertz. "Het Europese gezicht van de Kerk blijkt niet het enige te zijn dat mogelijk is. Dat Europese beeld van de Kerk werd eeuwenlang bepaald door status met een hofhouding." [Het pausdom is nu eenmaal een monarchie!]

Aandacht voor mensen
"Komend vanuit Zuid-Amerika is dat paus Franciscus vreemd. Hij voelt zich zeker de hoeder en de bewaarder van het geloof [Dagelijks debiteert de Argentijn ettelijke ketterijen!]. Maar de kerk in Zuid-Amerika, waarin hij is opgegroeid, heeft hij ervaren als een beweging [De Kerk is géén beweging!] die het als haar taak ziet om vanuit haar geloof in Jezus' zorg en aandacht aan de mensen te schenken en gemeenschap te vormen. De mensen horen erbij. De verkondiging kan niet buiten de mensen om." [Dat is dus de pastoraal. Bijna 2000 jaar Kerk, maar de Kerk heeft volgens Wiertz nog nooit aan pastoraal gedaan! Het goedpraten van de zonde is trouwens iets anders dan pastoraal.]

Herderlijke houding
Paus Franciscus "verwacht van priesters vóór alles een herderlijke houding. 'Priesters moeten als herders naar hun schapen ruiken', is intussen een gevleugelde uitspraak van hem [Het probleem is, dat de meeste 'priesters' zich als leken tussen de leken gedragen. Van dat 'herderlijke' is over het algemeen erg weinig te merken.]. De Kerk moet een veldhospitaal zijn, onder het motto van Jezus: 'Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verkwikking schenken [Neen, de Kerk werd door Christus gesticht ter heiliging van de mens en zijn uiteindelijke redding.]. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'"

Leer én leven
"Concentreerde de Kerk zich tot nu toe vooral op haar taak om de kerkelijke leer te verkondigen, deze paus beperkt zich niet alleen tot de leer, maar probeert deze op het leven van mensen te betrekken", aldus Wiertz [Weer de pastoraal.]. "Geen verkondiging van de leer alleen, maar een verkondiging, die ook naar mensen luistert en naar hen omziet [Idem als boven.]. Geen verkondiging, zonder ook de vragen en moeilijkheden van de mensen erbij te betrekken en soms ook hun onmacht om aan de leer te voldoen [Wie niet aan de Leer voldoet, gaat naar de hel.]. Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten [Interesse vanwege de gelovigen = 0]. Maar bij die aandacht voor mensen wil deze paus toch helder houden, hoe de kerk in navolging van Jezus denkt en leert."

Verdeeldheid
Bezorgd vraagt de bisschop van Roermond zich af of de paus wordt toegestaan "bruggenbouwer te zijn tussen leer en leven" [Bergoglio moet bruggen bouwen met God, niet met de mens.]. "Partijen zijn er altijd geweest, maar zij hebben de kerk nooit goed gedaan. De apostel Paulus treft in Korinthe al vroeg een kerk van partijschappen aan. Iedereen claimt zijn eigen gelijk. "Ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus." "Is Christus dan in stukken verdeeld?" vraagt de apostel zich verbaasd af om erop te wijzen, dat hij niets anders wil dan het evangelie van de ene Heer Jezus verkondigen. Het gaat om wat Jezus wil." [Inderdaad. Dus NIET wat Bergoglio wil.]

Oproep tot trouw
"Met deze nieuwe benadering dreigt paus Franciscus tussen de partijen terecht te komen. Dat baart mij als bisschop zorgen. Ik wil u graag voorgaan in trouw aan deze paus en aan de weg die hij ingeslagen is, om die brug te slaan tussen leven en leer en zich niet te beperken tot één van deze standpunten [Iedere gelovige is verplicht om weerstand te bieden aan Bergoglio en aan de bisschoppen die hem volgen, indien Bergoglio NIET de Ware Leer verkondigt.]. Door deze eenheid met Jezus, voelt paus Franciscus zich bezield. Voor de eenheid heeft Jezus gebeden en het is de heilige Geest die samenbrengt wat verdeeld is. Nog maar enkele dagen geleden heeft de paus ons gevraagd, niet zozeer te speculeren over de uitkomst van de synode, maar er voor te bidden. Laten we vooral aan deze wens voldoen. Mogen de eenheid samen met paus Franciscus ons allen ter harte gaan." [Wie 'in volle communie' is met Bergoglio is niet katholiek! Dus, géén eenheid met een ketterse Bergoglio! Wél eenheid met Christus!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7232-wiertz-bezorgd-over-verdeeldheid-in-de-kerk

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Je zult waarschijnlijk dit bericht niet plaatsen! Maar, door zo tegen Paus Fransiscus tekeer te gaan, beledig je telkens weer God! God heeft ons Paus Fransiscus gegeven, Maar God heeft ons ook nog steeds Paus Benedictus gegeven! Hij heeft ons de beide gegeven. Twijfelen aan Gods bedoelingen vind ik steeds beledigd.. En dat moet jij ( want ik vind jou berichten soms wel goed en waar ) moet dit zeker weten. We hebben ze beide nodig om de kerk terug te laten genezen, Paus Fransiscus roept ons op om een warme en open kerk te worden, maar paus Benedictus ( die we zeker niet mogen vergeten ) roept op dat we de liturgie enz moeten respecteren. Om de kerk te laten groeien hebben we beide nodig. God is hier in mijn ogen heel duidelijk in, dat zou het kleinste kind kunnen weten. Wees voorzichtig wat je zegt over Paus Fransiscus! Satan raakt nooit in een wereldkerk binnen! Satan kan veel, maar een Paus continu overtuigen daar geloof ik niet in! God is sterker, daar is mijn geloof te sterk en krachtig voor! En ik hoop voor jou ook. Kijk het eens een keer met de ogen van God, misschien word je dan milder met je woorden!

Anoniem zei

"... deze paus beperkt zich niet alleen tot de leer, maar probeert deze op het leven van mensen te betrekken", aldus Wiertz.

Fout.

Deze paus beperkt zich niet de leer relevant te maken voor de levenswijze van de gelovige, maar deze paus verandert de leer, zodat de leer zelfs met de immorele levenswijze van ongelovigen begint te rijmen."

Anoniem zei

"Geen verkondiging, zonder ook de vragen en moeilijkheden van de mensen erbij te betrekken en soms ook hun onmacht om aan de leer te voldoen..."

Inderdaad.

Verkondig de leer niet, zonder eerst de leer aan te passen, totdat de leer rijmt met de levenswijze van mensen die niet in staat zijn aan de leer te voldoen.

Anoniem zei

"Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat..."

Dat is een understatement als ik er ooit één gehoord heb.

"... en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten."

Het meerderheidsprincipe geldt niet. Het Gemene Best telt.

Het Gemene Best is dat zielen de hemel binnen te krijgen.

En als ze Bergoglio nu eens naar de beraadslagingen van bisschoppen en vragenlijsten zou luisteren. Zo wil ‘kardinaal’ Kasper niet naar de Afrikaanse Bisschoppen luisteren.


Bergoglio gaat inderdaad ongebaande wegen in de mate dat hij niet naar de bisschoppen of gelovigen luistert. Daar zou ik geen probleem mee hebben indien hij naar de mening van God zou luisteren en Diens Goddelijk Wet. Maar zelfs dat niet.

Anoniem zei

Wiertz probeert Bergoglio goed te praten.

Je ziet de sub-titels toch van zijn preek;

Even wennen.
Aandacht voor mensen
Herderlijke houding
Leer en Leven
Verdeeldheid
Oproep tot trouw.

De “oproep tot trouw” is synoniem voor “bakkes-toe-en-doe-zoals-ik-zeg”.

En ik houd mijn Chrismamis toch lekker op woensdag voor Witter Donderdag. Ongeldig.

Anoniem zei

Wiertz is bezorgd over de “verdeeldheid in de Kerk”, en de “polarisatie” rond Bergoglio – dat heeft hij gezegd tijdens de “zogenaamde” Chrismamis op Woensdagavond.

Ik heb het een paar keer opnieuw moeten lezen, want ik kon mijn ogen niet geloven.

Ik ben blij dat er over de “zogenaamde” Chrismamis gesproken wordt, want de mis op Woensdag in de Goede Week kan überhaupt geen Chrismamis zijn.

Op order van Pius xii moet een Chrisma op Witte Donderdag plaatsgrijpen. (wanneer anders eigenlijk) De Mis begint niet voor 17:00 ‘s avonds (of tenminste niet voor zonsondergang) en mag niet later dan 20:00 beginnen, omdat alles – de wake voor het H. Sacrament incluis – afgehaspeld moet worden voor Middernacht.

De Chrismamis herdenkt (i) de Instelling van de Eucharistie en de ordinatie van de apostelen en is daarom een mis van vreugde en dankzegging. De liturgische kleur is daarom wit, in plaats van het gebruikelijke paars / purper voor het berouw in de Vasten. Het altaar wordt gedecoreerd en de Chrismamis is de enigste mis in de Vasten dat het Gloria gezongen wordt. (ii) de olies voor de Doop, Vormsel, Priester Wijding, Laatste Sacrament en de Consecratie van Altaren en kerken gezegend. (iii) Een derde element van de Chrismamis is de Verzoening van de Zondaars.

Dit alles op Order van Pius xii. Vat ii heeft hier niets aan veranderd – afgezien van de hervorming van de mis zelf natuurlijk.

In de Middeleeuwen, toen er op Witte Donderdag nog 3 aparte missen gevierd werden, (i) de Zegening van Olies, (ii) de Instelling van de Eucharistie, en (iii) de Verzoening van Zondaars, gebeurde de Zegening van de Olies voor de Middag van Witte Donderdag.

IN HET KORT;

Dat Wiertz zich maar eerder zorgen maakt over de geldigheid van zijn missen en zijn olies. Als hij zich toch zorgen wil maken over “verdeeldheid in de Kerk”, zou hij er goed aan doen niet af te wijken van wat er in zijn Missaal te lezen staat, – of tenminste geen regel te maken van de optioniele uitzondering - en te verzaken aan Bric-à-Brac liturgie, teneinde te voorkomen dat niemand meer fatsoenlijk gedoopt, gevormd, of gewijd wordt, of een Viaticum ontvangt, of dat er nergens meer een fatsoenlijk geconsacreerd altaar of kerk te vinden is.

Bergoglio mag wel denken dat omwille van de Passie, Dood en Verrijzenis, de Zondenval niet meer bestaat. Zelfs indien we de validiteit van die mening in het midden laten, kan Bergoglio niet ontkennen dat de Christus de mens vrijgekocht heeft met Zijn Passie, Dood en Verrijzenis. En daar mogen de Modernisten in de Kerk toch wel een minimum aan dankbaarheid en respect voor betuigen.

+++

Zelf heb ik echt moeite te aanvaarden dat de Novus Ordo überhaupt in staat is een geldig sacrament toe te dienen. Ik wil het argument wel aanvaarden dat liturgische voorschriften maar regeltjes zijn die door de mens ingesteld zijn - en niet door God – en regeltjes die door de eeuwen heen aangepast zijn, maar de mate waarin de Novus Ordo een loopje neemt met haar eigen regeltjes toont ontegensprekelijk dat ze niet eens proberen ter goeder trouw te handelen.

En laten we niet vergeten dat de liturgie van Pius v, niet de liturgie van Pius v is, maar in heel grote lijnen de liturgie van Gregogrius de Grote. Benedictus xvi heeft het fout wanneer hij over de “hermeneutiek van de continuïteit” spreekt; de Novus Ordo heeft niet louter details hervormd, maar heeft in veel grotere mate de liturgie hervormd dan de liturgie ooit aangepast is. En dan spreek ik specifiek over de Novus Ordo Missae van Vat ii. Ik wil niet eens spreken over de mate waarin met tegenwoordig (geldig) van het Missaal van 1969 afwijkt, om maar stil te zwijgen over de gevallen waarin ongeldig van het Missaal afgeweken wordt.

Als je hard genoeg zoekt in het Missaal van 1969 en de instructies m.b.t. het gebruik van het Missaal, vind je inderdaad regeltjes die uitzondering toelaten. Maar de uitzondering is de regel geworden.

Maar kom aan seg; H. Olies op Woensdag zegenen. Wie proberen ze voor de zot te houden?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 08:07,

Er kan tegelijkertijd maar één Paus zijn.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 11:32,

Inderdaad. De analyse van Wiertz is ronduit bedroevend!

Anoniem zei

@ 08:07

Wat is een "Warme Open Kerk"?

De deur is meestal op slot, en als de verwarming niet aanstaat is het er koud.

Warme Open Kerk, zijn zo van die communistische slogans, die goed klinken, maar geen inhoud hebben; misschien emotioneel aantrekkelijk, maar helaas zonder realiteitsbesef.

En je opmerking over de oproep van Bergoglio over de liturgie...

Bergoglio veegt zijn voeten aan de litugie. Als er iemand is die er een boeltje van maakt is het toch Bergoglio. De satanische referenties in de mis die hij twee maanden geleden voor de Jezuieten gegeven heeft zijn niet te tellen. De WJD in Rio. Schande. Schande. Schande. Het rondgooien van de communie in Manilla. Ik kan doorgaan.

En "met de ogen van God kijken" lijkt mij blasfemisch. Ik ben mens, de creatuur. Ik kan niet met de ogen van de creator kijken. Ik heb trouwens geen ambitie God te spelen.

Anoniem zei

Aan anoniem 21 april 2015 11:47

Uitstekend gezegd.
Confidenter agamus.

Anoniem zei

Aan anoniem 21 April 2015 08:07 en anoniem 22 April 2015 10:37

De grote kerkvaders uit het eerste millennium hebben uiterst veel nadruk erop gelegd de eigenschappen van de Schepper te scheiden van deze van de schepping.
Sedert 50 jaar wordt dit alles helemaal doormekaar gebracht, zodat men enerzijds God en de Hl. Kerk door verwereldlijking wil banaliseren, anderzijds de "wereld" zelf tot een echte afgod wil hoogspelen.
Het "kijken met de ogen van God" behoort daartoe; tov God past alleen ootmoedig gebed.
Idem met de "bedoelingen van God":
met het boek Hiob gesproken "zijn Zijn gedachten niet onze gedachten, Zijn wil is niet onze wil, Zijn wegen zijn niet onze wegen".
Of men nu dankbaar moet zijn voor Paus Damasus, Alexander VI, voor de tegenpausen of voor Franciscus: die vraag wordt in de evangelies niet gesteld en niet beantwoord.
Maar één ding staat vast: Gods almacht kann en mag niet door mensenhand beperkt worden.
"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer