dinsdag 28 april 2015

Pedofiele bisschop Vangheluwe heeft recht op pensioen van 2.800 euro

Ex-bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, gaf vijf jaar geleden zijn ontslag nadat hij in opspraak was gekomen voor kindermisbruik. Waarschijnlijk heeft hij zich ergens teruggetrokken in een of andere religieuze gemeenschap. Vermits het nooit tot een veroordeling kwam, heeft de pedofiele Vangheluwe nog altijd recht op zijn pensioen. En dat is niet min: 2.800 euro. Netto.

Vangheluwe gaf in 2010 toe dat hij zijn neefje in de jaren tachtig seksueel had misbruikt. Op 23 april van dat jaar diende hij zijn ontslag als bisschop van Brugge in. Vijf jaar geleden dus. Nog dezelfde dag aanvaardde paus Benedictus XVI het ontslag van Vangheluwe. Een jaar later gaf hij ook toe nog een andere neef te hebben misbruikt. In een ophefmakend interview met VT4 minimaliseerde hij zijn kindermisbruik.

Het gerecht ging achter Vangheluwe aan maar de feiten bleken verjaard. En dus werd Vangheluwe nooit veroordeeld. Hij verontschuldigde zich bij zijn slachtoffers die hij verder een financiële vergoeding beloofde. En de kous was af voor hem.

Maar waar zit Vangheluwe vandaag? Dat is niet geweten. Eerst zat hij in de abdij van Vleteren maar daar kon hij niet blijven. Wat wél geweten is, is dat hij in principe nog altijd zijn pensioen trekt, net zoals alle personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Tenzij het individu veroordeeld is tot een misdaadstraf of als er een herroeping plaatsvond. Dat is niet het geval bij Vangheluwe.

Hoeveel de pedobisschop maandelijks opstrijkt, wil de PDOS (pensioendienst voor de overheidssector) niet zeggen. Maar de collega's van sudinfo maakten de volgende berekening. Het gemiddelde loon van een bisschop is 5.605,33 euro brutto. Dankzij zijn volledige carrière heeft Vangheluwe recht op 75 procent van zijn loon van de laatste vijf jaren. Dat komt neer op zo'n 2.800 euro netto. Sinds zijn ontslag in april 2010 ving Vangheluwe dus al 168.000 euro.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/pedobisschop-vangheluwe-heeft-recht-op-pensioen-van-2-800-euro-a2299470/

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat vanGheluwe een vet pensioen krijgt, is allang geweten.
Toen de hoogste kerkleiding in Belgiê voor een paar jaar hierop aangesproken werd, werd zeer dunlippig geantwoord dat hij betaalt.
En passant:dit is naar mijn weten het eerste en enige geval waar een niet toerekenbare en niet-empathieke bisschop wegen doodzonde door een kerkelijk commando "ontvoerd" en "zeker gesteld" werd op een onbekende verblijfplaats.
Er zijn in de apennijnen veel kloosters en oude abdijen met vergeetputten.

Anoniem zei

GA, je zegt hoe Vangheluwe sinds 2010, € 168.000 pensioen ontvangen heeft. Het is zelfs beter; de bisschoppen hebben sinds 2010 meer ‘verdient’ dan alle slachtoffers van verjaarde pedofilie tezamen.

1/

€ 5605.33 bruto per maand, gemiddeld per bisschop – 8 bisschoppen (aartsbisschop incluis)

= € 538.111,7 per jaar brutoloon voor alle bisschoppen

2/

75% van netto loon als pensioen = €2.800 per maand => € 33.600 per jaar netto per bisschop

Als ik goed tel zijn er drie pensioengerechtigde bisschoppen, Godfried Danneels, Paul Van den Berghe, Roger Vangheluwe.

€ 100.800 pensioen per jaar voor ze alle drie – en alle drie verantwoordelijk voor doofpotterij.

(Van de Berghe mag een goede man zijn – ik weet het niet – maar hij had Barzin nooit tot deken van het bisdom mogen benoemen – Danneels, Bisschop van Antwerpen ten tijde van Werkgroep Pedofilie en Kerk zal er wel iets mee te maken gehad hebben)

3/

Noem dat tezamen € 640.000 dat jaarlijks aan bisschoppen betaald wordt - het legertje hulpbisschoppen niet meegerekend (waaronder een aantal echte doofpotters)

4/

De Speciale Arbitragecommissie heeft in de voorbije 4 jaar, reeds € 2.298.501 aan (+- 400) slachtoffers van verjaarde pedofilie uitbetaald.

5/

De belastingbetaler heeft in de voorbije 4 jaar reeds € 2.560.000 aan de bisschoppen betaald.


6 / tussen haakjes;

a/ Ik wil niet de indruk wekken dat elke bisschop en hulpbisschop van pedofilie of kwaadwillige doofpotterij beschuldigd kan worden – iedereen wordt in posities gemaneuvreerd waar men niets anders kan doen dan de ogen sluiten – door gebrek aan moed – Bisschoppen zijn ook maar mensen.

b/ Desalniettemin is dofpotterij is een eufemisme voor “medeplichtigheid” in de misdaad – evenzeer strafbaar – het gerecht had Vangheluwe en Danneels daar wel voor aangepakt mogen hebben - of verjaart de medeplichtigheid met de verjaring van de misdaad zelf?

c/ Maar Moreel-Theologisch gezien, verjaart zonde niet, en zijn Vangheluwe en Danneels zondig in hun pogingen het slachtoffer van Vangheluwe het zwijgen op te leggen, en tezamen met het gebrek aan berouw weegt dat door. Indien ze iets gebiecht zouden hebben, twijfel ik aan de absolutie. Dat plaatst ook diegenen die onderdak aan Vangheluwe bieden in een moeilijke positie. (ik zeg het maar om katholieken op hun verplichtingen m.b.t. de biecht te wijzen want bisschoppen komen je dat niet zeggen. Berouw is belangrijk – en dat tonen deze lui niet – integendeel)

d/ Ik wil de belastingbetaler – en vooral de katholieke belastingbetaler – er ook op wijzen dat hij via belastingen pedofilie sponsort. Maar ja, de katholiek kan daar niets aan doen.

e/ De Staat mocht aan de andere kant wel de morele rechtvaardiging van belastingen in het algemeen iets verduidelijken en vooral de percentages – en ze zullen daar moeite mee hebben – belastingen zijn in het algemeen immoreel, en worden voor allerlei zondige dingen aangewend. Maar een katholiek kan daar niets meer aan doen dan het aan hun neus te hangen.

f/ Ernstiger echter, beschuldig ik wel elke bisschop om in mindere en meerdere mate de poorten van de hemel voor de gelovigen gesloten te hebben.


Allemaal een beetje langdradig; GA’s besluit is kort, krachtig en correct: geen juridisch geneuzel of gezever over geld, maar berouw tonen en boete doen.

Anoniem zei

HET BELANGRIJKSTE IS DAT DE GELOVIGE LEEK HET RECHT HEEFT – EN ZELFS DE PLICHT - DIEGENEN DIE AUTORITEIT OVER HEN UITOEFENEN – INDIEN NODIG - TERECHT TE WIJZEN – HET IS EEN WERK VAN BARMHARTIGHEID.

“Het pad naar de hel is geplaveid met de beenderen van priesters en monniken en de schedels van de bisschop zijn de lantaarns die het pad verlichten”

Geattribueerd aan St Chrysotomos, maar geen bron bekend - waarschijnlijk een aangedikte interpretatie van de ‘Homilies’ van St. Chrystostomos vanwege protestant John Wesley die Dante een paar keer te vaak gelezen had en katholieken iets te graag aanviel.)

***

“Ik denk niet dat er veel bisschoppen gered zullen worden, maar een meerderheid is verdoemd”

Dit is wel een citaat van St. Chrysostomos, ‘Homilie iii’ over Handelingen 1:12. In zijn “ Homolies “ haalt St. Chrysostomos zeer zwaar uit tegen de bisschoppen. Te veel om op te noemen.)

***

“De vloer van de hel is geplaveid met de schedels van bisschoppen.”

St. Athanasius, Concilie van Nicaea, AD 325. St. Athanasius staat bekend voor zijn strijd tegen de ketterij van het Arianisme die in de 4de E. 80% van bisschoppen opgeslokt heeft.

***

“Het moet opgemerkt worden, dat indien het Geloof in gevaar is, een onderdaan zijn overste terecht moet wijzen, zelfs publiekelijk.”

St. Thomas Aquino, Summa Theologica II, II, q. 33, a. 45

***

“Augustinus zegt in zijn Regel: Toon genade niet alleen voor jezelf, maar ook aan hen, die in een hogere positie dan jou zijn, [want zij] zijn in groter gevaar. Want broederlijke correctie is Werk van Barmhartigheid. Daarom horen ook prelaten gecorrigeerd te worden.”

St. Thomas Aquino, Summa Theologica II, II, q. 33, a. 4, Sed Contra – Het hele 4de Artikel van de vraag die Aquino hier beantwoord, handelt over “Is een mens gebonden zijn Prelaat te corrigeren?”

***

“Maar, wanneer noodzaak het eist, zijn niet alleen diegenen die belegd zijn met macht (prelaten), gebonden de integriteit van het Geloof te beschermen, maar ook, zoals St. Thomas het houdt; “Iedereen is verplicht zijn geloof te verkondigen, door, ofwel andere gelovigen te onderwijzen en aan te moedigen, ofwel door de aanvallen van ongelovigen af te weren.”

Paus Leo xiii, ‘Sapientiae Christianae’

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer