zondag 12 april 2015

"Domine meus et Deus meus!"

Joh 20:26  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en zeide: Vrede zij u!
Joh 20:27  Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
Joh 20:28  Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!


1 opmerking:

Anoniem zei

Hier staat de eerste en tegelijkertijd de meest gecondenseerde geloofsbelijdenis aan de verrezen Heer in het evangelie:
"Ho kurios mou kai ho theos mou"-Mijn Heer en mijn God.
Een geweldige uitspraak voor een oriêntaal destijds in de Oudheid- was deze aanspraak toch gereserveerd voor de god-heerser ter plekke;
dit was puur dynamiet voor de antieke wereld.
Het christendom begint vanaf vandaar zijn zegevierende tocht door de wereldgeschiedenis.

St.-Thomas is overigens geen twijfelaar:
in de evangelirs meermaals genoemd, is hij een kloeke vastberaden apostel, door de Heer igezet bij moeilijke en gedurfde ondernemingen;
na de kruisiging en bij de angstige verstoordheid der apostel en der volgelingen bij het verdwijnen van het lijk is hij klaarblijkelijk de einige die het waagt voor de dagelijkse bekommernissen uit het huis te gaan- een goed bewijs van zijn moed.
En geconfronteerd met de berichten over de levende Jezus is zijn reactie niet twijfelend, maar zeer direct: dood is dood, doden worden niet opnieuw levend- en hij zegt direct welke bewijzen hij moet hebben om aan een verrijzenis te kunnen geloven.
En wanneer hij zelf dan met de verrezen Heer geconfronteerd wordt: geen spoor van twijfel, integendeel, de kortste en de mooiste geloofsbelijdenis die we kennen.
En Jezus Christus verstoot hem niet: integendeel, hij roept Thpmas bij zijn naam op en die gehoorzaamt onmiddellijk.
Onze Heer Jezus Christus geeft alleen nog het commentaar, dat Thomas gelooft omdat hij ziet; en zalig zijn die, die niet zien en toch ook geloven.
Het geloof is een gave- totaal gratis; de Heer roept en de enen horen zijn roep en gehoorzamen;
en anderen horen niet, zijn verward en moedeloos en angstig en produceren alleen onzin voor de orkus.

Communio:
Mitte manum tuam, et cognosce loca clavorum, alleluia: et noli esse incredulus, sed fidelis, alleluia, alleluia.

Aan U allen een zalige Beloken Pasen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer