maandag 27 april 2015

De verjaardag van Paus Benedictus XVI op 16 april 2015 (88 jaar)

2 opmerkingen:

Anoniem zei

In een recente post op dit blog beweerde bisschop Wiertz van Roermond het volgende over Bergoglio:

“Vandaar dat paus Franciscus ongebaande wegen gaat en parallel aan de beraadslagingen van de bisschoppen op de synode ook de gelovigen raadpleegt met vragenlijsten”

Uit dergelijk marktonderzoek vanwege de Duitse Bisschoppen Conferentie blijkt dat de priester, pastorale werkers en gelovigen grote openingen verwachten in de Synode over het Gezin, en hopen dat het homo-huwelijk, het her-huwelijk, ervan komt.

Maar uit een ander marktonderzoek van dezelfde Bisschoppen Conferentie blijkt ook dat:

- 50% van Duitse priesters niet opnieuw een celibaatsgelofte wil afleggen en een verdere 25% hierover onbeslist is.

- 54% van Duitse priesters gaant 1 keer per jaar (of minder) ter biecht
- 70% van Duitse minder-gewijden gaat 1 keer per jaar (of minder) ter biecht
- Astronomische percentages parochiale en pastorale medewerkers gaat minder dan 1 keer per jaar ter biecht.

- maar 58% van Duitse priesters bidt minstens 1 keer per dag

Op de vraag “waarom ben je katholiek?”, antwoordden de gelovigen:
- 68%: “omdat het je toelaat de grote evenementen in het leven in de kerk te vieren”
- 65%: “Familie traditie”

EN LET NU GOED OP:

60% van Duitse ‘katholieken’ geloven NIET in een leven na de dood.
35% van Duitse ‘katholieken’ geloven NIET dat Christus verrezen is.

EN TOCH BETALEN ZE KERKBELASTING

Kerkgang in Duistland is tussen 1990 en 2009 teruggevallen van 22% naar 13% van belasting betalende Katholieken.

+++

Om terug te komen op de beweringen van Mgr. Wiertz: Bergoglio de Bruggenbouwer, met zijn vragenlijsten

Bergoglio zou er goed aan doen Bruggen te bouwen tussen het Vaticaan en de Bisschoppen Conferenties, want de Duitse Bisschoppen Conferentie heeft al laten weten dat ongeacht het resultaat van de Synode voor het Gezin, ze toch hun zin gaan doen.

Ze zijn daarom bereid om voor het geld een schisma met Rome aan te gaan omdat ze weten dat een Paus dat schisma nooit zou durven formaliseren met excommunicatie.

Of ISIS ervoor zou terug deinzen een paus te decapiteren indien ze de kans kregen valt nog te bezien.

Voor zover het over ISIS gaat, zou ik met de woorden van Jezus antwoorden: “Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen”.

Voor zover het de Duitse Bisschoppen Conferentie gaat, zou ik evenzeer met met de Woorden van Jezus antwoorden;

Matt: 23
[13] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen, om binnen te gaan.
[15] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u.
[16] Wee u, blinde leiders, die zeggen: “Als iemand zweert bij de tempel, is dat niets; maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden.”
[17] Dwazen en blinden, wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt?

[23] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet verwaarloost u: recht, barmhartigheid en trouw! Het ene moet u doen, maar het andere niet laten.

[33] Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel?
[38] Kijk, uw huis blijft onbewoond achter.
[39] Want Ik zeg u: vanaf nu zult u Me niet meer zien(*), tot het moment waarop u zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.’

(*) “niet meer zien” = niet meer kennen, niet meer geloven, of om de relevantie tot de Duitse Bisschoppen Conferentie compleet te maken; gewoon niet meer de Kerk van God, niet meer Katholiek.

Anoniem zei

Subject: MDM kijkt met verachting neer op wie haar geloofde
Date: Sun, 26 Apr 2015 08:59:52 +0000


Gods molens malen traag maar fijn...

Enkele weken nadat haar identiteit, die op internet al langer circuleerde, in een Ierse krant de voorpagina haalde sluit MDM haar website en haar fb-pagina. Volgend het krantenartikel in bijlage zei ze tot de journalist: "als iemand deze shit kan geloven, doe maar"...

En met die "shit" bedoelt ze de boodschappen die zij meerdere jaren via internet de wereld in zond! "Ik deed enkel mijn job voor iemand". En die iemand is spijtig genoeg niet Onze LIeve Heer volgens de krant, maar wel een Ierse tandarts waarmee ze samen met haar dochter een heel winstgevende handel rond de zaak had opgezet.

Kortom, MDM kijkt zelf vernietigend neer op iedereen die haar boodschappen geloofde. Dat moet bijzonder pijnlijk zijn voor al die mensen. Eén grote troost echter: geen enkel oprecht gebed dat naar aanleiding van deze boodschappen gebeden werd, zal zeker in het hart van Onze Lieve Heer opgenomen zijn en genadevol zijn voor de gelovige in kwestie.

Zonder moraliserend te willen zijn, want wie ben ik, denk ik toch dat het ons opnieuw leert hoe voorzichtig we moeten zijn met zieners.

Enkele vuistregels: hecht nooit belang aan boodschappen van mensen die anoniem willen blijven. Blij er zeker van af als ze de Kerk aanvallen of de Paus. Laat alle alarmbellen afgaan in uw hoofd als ze een nieuw geschrift of boek belangrijker dan de Bijbel willen verkopen (al dan niet betaalbaar) enz. En last but not least: als de Kerk het afwijst, draai dan de bladzijde om en ga verder. Zelfs als de Kerk zich zou vergissen is dat beter dan u door boodschappers van uw Kerk te laten losweken.

ontvangen e-mail wie wil geloven ik niet

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer