maandag 13 april 2015

Christus vincit - Laudes regiæ


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ons land is een van de minst religieuze landen ter wereld, zo blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Gallup International. Nog niet de helft (44 procent) van de Belgen noemt zichzelf gelovig, tegenover een wereldwijd gemiddelde van twee op drie (63 procent).
Voor de studie ondervroegen de onderzoekers liefst 63.898 mensen in 65 landen. Europeanen in het algemeen blijken weinig religieus te zijn. Zo noemt in West-Europa 43 procent van de bevolking zich religieus, 37 procent beschouwt zichzelf als ongelovig, 14 procent als atheïst.

De percentages voor België liggen daar heel dicht bij. 44 procent zegt religieus te zijn, 30 procent beschouwt zichzelf als niet-gelovig, 18 procent als atheïst. Het minst religieuze land van Europa is Zweden, waar slechts 19 procent van de bevolking zich nog religieus noemt, en 78 procent ongelovig of overtuigd atheïst is.

Thailand meest religieus

Het verschil het wereldwijde gemiddelde is groot. Volgens de studie van Gallup International is 63 procent van de wereldbevolking namelijk religieus, en bovendien blijft die groep aangroeien. Koplopers zijn Afrika en de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar respectievelijk 86 procent en 82 procent zichzelf als religieus omschrijft. Het meest religieuze land ter wereld is dan weer Thailand (94 procent), gevolgd door Armenië, Bangladesh, Georgië en Marokko (elk 93 procent).

Anoniem zei

Aan anoniem 14 april 2015 22:29

Geachte,
De hier door U besproken Gallupstudie werd eergisteren op kerknet geplaatst- zoals steeds zonder commentaar op de huidige lokale verhoudingen in Noordbelgiê.

Wanneer men dan de zeer religieus getinte molims (Belgiê is internationaal koploper van het islamistisch radicalisme)meerekent, ziet men eerst ho groot de geloofsafval van het christendom is.
Uit verschillende hoeken en van verschillendende zijden bekeken, vindt men telkens weer een enorm hoog cijfer van gelovigenverlies:

Het aantal roepingen in Belgiê ging tussen 1955 en 2010 met ca. 99,5 % terug.
Het aantal "vlaamse" gelovigen in Kuregem (Anderlecht, bij Brussel) ging (naar uitspraak van de arbeider-priester-jezuiet Hugo Carmeliet in het tijdschriftje Jezuieten) van 300 naar 25(-92 %) terug;
uit de cijfers van een studue van de unief Leuven gaat er allen nog 7% van de gelovigen regelmatig (dwz: 1x per maand) naar de kerk (van de plicht wekelijks het Hl. Misoffer bij te wonen is geen sprake meer);
nog veel eeger is de teruggang bij de biecht: deze wordt voor het grootste deel niet meer regelmatig aangeboden (de kerkelijke websites van centraal-en zuidwestvlaanderen zijn daar uiterst duidelijk in)en, theologisch nog veel erger, worden op de ongeschikste tijden gelegd:
verleden zondag was er voor gans Brussel een dienst in de basiliek van Koekelberg, met koren van uitwaarts (de ressourcen lokaal zijn nul) en- op Beloken Pasen!- zeer veel biecht.
Dat men nu juist in de vasten en bijzonder in de Goede Week zijn ziel zou moeten reinigen ter voorbereiding van Pasen en van de wederbelijdenis van de doopgeloften, schijnt men van boven tot beneden helemaal vergeten te hebben.
De teruggang van de orden ligt in dezelfde grooteorde: in Drongen (Jezuîeten)- 99%, voor de franciscanen idem (tot 100%), idem voor de redemptoristinnen (naar Ierland uitgeweken), idem voor de "Broeders van Dale".
Deze cijfers zijn onthutsend en tegelijkertijd identisch met deze in Quebec (Noordcanada), waarover kortelings een zeer goed overzichtsartikel op de duitse website www.katholisches.info verscheen.
Steeds hetzelfde stramien:
verdampen van de clerus ter plekke, "modernizering" met geloofsvernietiging, samenleggen van parochies in oostvlaamse stijl (tot 20 parochies per priester), ontwijding van kerken, zeer veel sexschandalen en doofpotting en nu ook betalen- en dan hoofdzakelijk terrorizering van de trsaditievriendelijke katholieken.
Eén grote lichtblik: het Volk blijft veel religieuzer als de "herders": de mens, als primair religieus wezen, blijft veel trouwer als de top.
De Gallupstudie ondersteunt overigens dit gezichtspunt.
De noordbelgische bisschoppen van de laatste halve eeuw kunnen er fier op zijn.
Vlaanderen is wat ontkerkelijkingssnelheid betreft, samen met Quebec wereldkampioen.
En u het treffendste commentaar hierop van hoogste niveau- van Joseph Card. Ratzingen, Paus Benedictus XVI, die vandaag 88 jaar wordt:
"Dies ist das katastrohale Resultat von Jahrzehnten moderner Katechese".
Voltreffer bij Bulckens, Danneels, Thomas, Avimo, Burggraeve, Dalle, Desmedt, vGheluwe,Bonny, Barzin en hoe deze koempanen ook mogen heten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer