dinsdag 23 december 2014

Tijdens zijn kerstboodschap op 22 december 2014 diagnosticeerde 'dokter' Bergoglio de kwalen van de Curie...

Volgens Bergoglio lijdt de Curie aan 15 kwalen Hier is de lijst met kwalen:


1. De curie-kardinalen hebben het gevoel 'onsterfelijk' te zijn en denken onmisbaar te zijn. Ze hebben last van het 'Messias-complex' en zijn narcistisch.
 

2. De curie-kardinalen vertonen de symptomen van hyperactiviteit en zijn over-stressed.
 

3. De curie-kardinalen lijden aan mentale en spirituele 'verstarring' en zijn procedurele machines.
 

4. De curie-kardinalen zijn controle-freaks, zijn statisch en hebben een boekhoudersmentaliteit.
 

5. De curie-kardinalen coördineren hun zaken slecht zoals een orkest dat alleen maar lawaai maakt.
 

6. De curie-kardinalen lijden aan geestelijke Alzheimer, hun geestelijke capaciteiten gaan erop achteruit. Ze hebben last van bevliegingen en allerlei obsessies.
 

7. De curie-kardinalen bekampen elkaar en zijn ijdele snoevers met een valse onderdanigheid.
 

8. De curie-kardinalen lijden aan existentiële schizofrenie. Zij leiden een dubbelleven dat typisch is voor middelmatige mensen die een geestelijke leegheid promoten. Het zijn bureaucraten die de zin voor realiteit kwijt zijn. Zo creëren ze een parallelle wereld.
 

9. De curie-kardinalen zijn roddel- en babbelziek. Zij zaaien, net zoals Satan, verdeeldheid. Het zijn koelbloedige moordenaars van andermans reputatie. Het zijn lafaards. Pas op voor het terrorisme van de roddel!
 

10. De curie-kardinalen vergoddelijken hun baas. Het zijn strebers en opportunisten. De curie-medewerkers onderwerpen zich aan hun bazen en worden psychologisch afhankelijk van hen, zodanig dat het hun 'collaborateurs' worden.
 

11. De curie-kardinalen zijn onverschillig ten overstaan van anderen. Zij zijn onverschillig en gewiekst.
 

12. De curie-kardinalen trekken altijd een begrafenisgezicht. Ze zijn rigide, bot en arrogant, theatraal en steriel.
 

13. De curie-kardinalen zijn geldwolven.
 

14. De curie-kardinalen doen aan kliekvorming. Ze zijn slaven van hun kliek en worden daardoor een kankergezwel.
 

15. De curie-kardinalen zoeken werelds profijt en zijn praalziek. Ze zijn uit op macht. Ze lasteren en brengen anderen in diskrediet. Zij voelen zichzelf superieur en zijn egocentrisch.

Indien deze 'diagnose' zou kloppen, dan wordt het hoogtijd, dat de Curie in gedwongen quarantaine wordt geplaatst.


Mensen beledigen, kan Bergoglio als de beste!"WHO AM I TO JUDGE?"

De splinter in het oog van de ander ziet hij, maar Bergoglio ziet de balk in zijn eigen oog niet!

Beste lezer, ziet u één kwaal waaraan Bergoglio zélf niet lijdt? 

Link naar de toespraak:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2014/12/22/curiaromana.htmlVoor wie er nog aan zou twijfelen... Bergoglio is knettergek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:

Pope warns Curia against ‘spiritual diseases’

Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-warns-vaticans-upper-echelon-against-spiritual-diseases/


Francis' 15 'Ailments of the Curia'

Link:


http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/a-list-of-pope-francis-15-ailments-of-the-curia/


Pope Francis’ risky love/hate relationship with the Vatican


Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-francis-risky-lovehate-relationship-with-the-vatican/

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Gelukkig maar dat Kerstmis een tijd is waaop men elkaar het beste wenst.

Anoniem zei

Bergoglio heeft toch geen problemen met de Curie.

Bergoglio heeft toch geen last van 'Vatileaks' zoals Benedictus XVI.

Waar klaagt hij dan over?

Bergoglio bekritiseert als een buitenstaander de Curie, maar het is wel zijn Curie. Dus, zegt hij dat zijn eigen beleid een grote NUL is!

Met zijn 'sublieme' speech toont witte ridder Bergoglio aan, dat hij duidelijk NIET boven het mindere volk zweeft, maar een baken van nederigheid is!

Over populisme gesproken!

Anoniem zei

Wat een vreemde wijze je ‘personeel’ een “zalig kerstfeest” te wensen.

Anoniem zei

We mogen deze tirade als de prelude nemen, om de kerkelijke administratie naar de bisdommen te decentraliseren.

De kardinalen zullen verdwijnen, omdat ze geestesgestoord zijn, en dan moet de paus alleen nog maar incompetente bisschoppen aanstellen om de boel op stelten te zetten. Maar vooral, omwille van Bergoglio's asociaal karakter, betekent een episcopale Kerk of Synodale KErrk ook dat de paus in Rome met rust gelaten wordt.

Anoniem zei

HET IS DUIDELIJK DAT ZIJN TIRADE EEN PROJECTIE VAN ZIJN EIGEN PSYCHE IS.

Elke karaktertrek waar Bergoglio zijn kardinalen van beschuldigd is op hem zelf van toepassing.

“Over-stressed” – stress is slecht zegt Bergoglio – pre-dementie symptomen worden vaak foutief aan stress toegeschreven, maar een gebrek aan stress en een lage reactie op stress, zijn symptomen voor de psychopaat.

“Verstarring” en “statisch” zijn typisch voor dementie – gebrek aan neuro-flexibiliteit – moeilijkheden met iets nieuws te kunnen leren – gekoppeld aan verlies van korte-termijnsgeheugen en een gereduceerd vermogen tot abstract denken en activiteiten te plannen en coördineren (prachtig beschreven als een conducteur van een “orkest dat lawaai maakt” – Bergolio in een hoedje.)

Na Bergoglio in punt 1 tot 5 pre-dementie symptomen opgesomd heeft, neemt hij in punt 6 het woord “Alzheimers” zelf in de mond.

MAAR PUNT 7 TOT 15 IS DE BESCHRIJVING VAN SCHIZOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS PUUR.

“Bevliegingen”, “obsessief” en “ijdele snoevers” In punt 8 noemt hij het terecht: “Schizofrenie” en “dubbelleven”.

Het gebrekkig taalgebruik in punt 9 kan een Alzheimer symptoom zijn (maar ook van Schizoïde persoonlijkheidsstoornis) Een psychopaat heeft geen nood te communiceren, omdat hij niet in de medemens geïnteresseerd is. Het Italiaans van Bergoglio is bijzonder gebrekkig, maar zo ook zijn Engels, en men vraagt zich af waarom hij niet meer dan één taal spreekt. Zijn geschreven werk is erbarmelijk.

Punt 10 is vreemd, omdat de “baas van de kardinalen” toch de paus zelf is. Ik zou zeggen dat hij de hielelikkende kardinalen verkiest over die anderen, zoals kardinaal Burke. Maar iemand met Schizoïde persoonlijkheidsstoornis weert elk persoonlijk contact. Zeker van hielelikkers die hem constant opvrijen. Bergoglio ervaart dit als een invasie van zijn persoonlijke ruimte.

Punt 11 is Apathie – typisch voor Alzheimer en Schizofrenie – en hyper-typisch voor Bergoglio.

Punt 12 : het “begrafenisgezicht”. Als er iemand een begrafenisgezicht heeft, dan is het toch Bergoglio zelf. Kan een symptoom van Alzheimers zijn, maar zeker van Persoonlijkheidsstoornis.

Punt 13 correlleert naar de sociale en economische persoonlijke standing de psychopaat nastreeft. Deze standing kan zowel hoog of laag zijn. Hij kan rijkdom nastreven op de rug van de armen. Maar ook omgekeerd, en van de rijken profiteren. Bergoglio’s verlangen naar een “Arme Kerk” kan daarom als een symptoom van de psychopaat gezien worden. Een parasitair leven is een kenmerk van de psychopaat.

Punt 14 duidt weer op gebrekkige sociale interactie van de psychopaat.

En punt 15 is Bergoglio is een hoedje – ren lijstje symptomen die psychopaten, en schizofrenen typeren.

Anoniem zei

BERGOGLIO; DE SCHIZOÏDE PSYCHOPAAT

Bergoglio heeft zelf toegegeven dat hij niet in het apostolisch paleis wil wonen omdat hij er “zich alleen zou voelen”, en dat hij dat “omwille van psychologische redenen niet kan doen” . Hetgeen gelogen is.

Dat hij psychologische redenen heeft is duidelijk, maar de ware reden hij het Casa San Martha verkiest omdat hij er minder mensen op zijn verdieping heeft dan in het Apostolisch paleis. Het vermeiden van sociale interactie is een symptoom voor Schizoïde persoonlijkheidsstoornis.

Bergoglio stuurt zelfs de Zwitserse Garden die de wacht aan zijn voordeur houden weg. Toen de wacht uitlegde dat hij orders van zijn overste volgde, liet Bergoglio hem weten dat hij (Bergoglio) de baas was. (Psychopaat) Dus de ware reden dat hij in het Casa San Martha woont is omdat hij alleen kan zijn, en anoniem. In Buenos Aires is hij ook van het Aartsbisschoppelijk Paleis naar een anoniem appartement gelvucht.

Bergoglio lijdt ook aan Pseudologia phantastica, of compulsief liegen – opnieuw een symptoom van Psychopathie. Pseudologia betekent contaminatie van logica hetgeen tot liegen leidt. Een voorbeeld. Hij had zijn moeder verteld dat hij geneeskunde studeerde. Toen zij vernam dat hij in werkelijk in het seminarie was, was zij woedend. Hij heeft haar proberen te paaien door te zeggen: “maar ik studeer geneeskunde, de geneeskunde van de ziel.”

Pathalogisch liegen is typisch voor een psychopaat en voor mensen die aan personaliteitsstoornissen leiden, en narcisme.

Het narcissisme van Bergoglio is ook meer dan duidelijk. Zijn bril, zijn kapper, zijn tanden, zijn persoonscultus, zijn persoonlijke taoïstische goeroe, zijn dieet, maar hij wordt vetter met de dag.

Het gebrek aan empathie is meer dan duidelijk voor Bergoglio. Het feit hij in een moskee tot God gaat bidden heeft veel met apathie te maken.

Anoniem zei

Hij veralgemeniseerd, maar deze tirade is alleen aan het adres van de katholieken onder de bisschoppen bedoeld. De modernisten in de Kerk zullen er niet wakker van liggen. Ik zie op de BBC dat deze tirade bijzonder positief ontvangen is. De BBC, met connecties in de City, Buckingham Palace, en met Kardinaal Vincent Nichols, begrijpt veel beter welke weg het Vaticaan neemt. Omdat het Vaticaan de weg volgt die de City, Buckingham Palace en Vincent Nichols hen toont.

Anoniem zei

De inhoud van deze speech zegt zeer veel over de persoonlijkheid van de spreker:
- Deze korte toespraak is één geweldige philppica tegen de curiekardinalen- Bergoglio heeft klaarblijkelijk zeer veel tegen hen.
- Wat aan de curiekardinalen niet verweten wordt (en zelfs met geen woord wordt gerefereerd): een gebrek aan geloof en aan binding met Jezus Christus.
Dat is echter het belangrijkste en essentieelste.
Dat is echter voor Bergoglio totaal bijkomstig.
- Een groot deel van de beschreven karakteristieken (theaterachtig gedrag, moeilijkheid om sociale bindingen te beginnen en te onderhouden, strengte en dictatuur naar beneden, zolenlikkerij naar boven, geen empathie voor de anderen, streven naar eigen geluk en lust, arm inwendig leven) zijn constitutief voor de persoonlijkheid van de pedofiele daders en hun beschutters, zoals ze in grote hoop in de westvlaamse kerk voorkomen.
Extreem overigens bij vanGheluwe en zijn goede vriend Godfried Danneels, waarbij Bergoglio himself Godfried nu nog persoonlijk uitnodigde op de Synode voor de familie.
Men vraagt zich onwilkeurig af of Bergoglio hier geen psychogram van zichzelf geproduceerd heeft.
Inderdaad voer voor een ervaren psychiater.

Anoniem zei

Totaal off-topic maar toch belangrijk!

Hoe DeKesel en Bonny de vlaamse bevolking en het parlement voor de gek houden...

(Deel 1)
De website van het bisdom Brugge bleef na de geweldige explosie van pedofiel misbruik in westvlaanderen en de "inschattingsfouten" van DeKesel wekenlang onveranderd:
de proscriptie van "priester" Jeroen Claerhout van Hooglede prijkte zeer lang (tot hedenmorgen)op de eerste plaats.
Voor een paar dagen dan enige kleine lijntjes met "Personalia", daaronder ten eerste iets over 2 diakens, dan over de rochade van Igor de Bliqui van Ieper naar het Heuvelland met behoud van zijn activiteiten in de jeugdpastoraal aldaar, en dan op het einde de melding dat pr.Geert Goethals, pastoor in de federatie Kortrijk-Sint-Amands nu eervol ontslag krijgt en daar hulppastoor wordt.
Hier werd ik achterdochtig: sedert de benoeming v. de "jonge priester" Pieterke Delanoy met veel tamtam in het kortrijkse, met zijn zeer veelzeggende interviews in de gazetten bij zijn priesterwijding en dan de zeer merkwaardige foto's op Facebook en instagram als padre84, werd hij bij een eerste paniekerige bisdomsreactie eensklaps naar het St.-Lodewijkscollege in Brugge gestuurd en was alleen nog maar hulppriester in zijn vroegere basis.
De klassieke stoelendans, enfin.

En inderdaad!
Op de website der betreffende parochie www.sintamandus.be bij sint-piusx vindt men in de zuil links bij "verder lezen" een ongelooflijke hoop kerkelijk plutonium.

Van boven naar beneden scrollend zijn de 3 belangrijkste artikels "Drie jaar federatie Sint-Amandus -een gesprek met priester Geert"/ "Een goede Priester worden"(Noêl Bonte)/ "Het diaconaat: te weinig gekend".
Vooreerst een zeer goede schildering van het westvlaams kerkelijk milieu onder vanGheluwe, met de intensieve verknoping van Koen Vanhoutte met de seminarist/priester Geert (beide uit Oostende (Moere bij Gistel)stammend- Bonny overigens ook), allen nog onderwezen door Frans Lefevre (!Roeach3!), met intensieve binding/oprichting van de St.-Michielsbeweging, hét grote stokpaardje van Roger vanGheluwe.
En dan direct hier ook het contact en de verbinding met de vele diakens, die hier geformeerd en gewijd werden (een ander stokpaardje van Roger vanGheluwe), en ook de extra vermelde plechtige mis met Felix Dalle, destijds hoofdredacteur van Kerk&Leven, onder wiens directoraat 1984 de beroemde oproep tot ondersteuning van de Interessen der pedofielen in de kerk ("Barzin") plaatsvond.
Summa summarum een enorme hoop activiteit en actie, waarbij men zich toch afvraagt waarom deze mensen van de parallel gepleegde pedofilie en de luideprotesten hiertegen niets geweten (willen) hebbenen er NIETS, maar dan ook NIETS tegen gedaan hebben.
Totnutoe wordt ook op al deze websites met geen woord gerept over het vele misbruik dat nu juist in deze contreien plaatsvond.
ff.

Anoniem zei

(Deel 2)
Het onderste artikeltje slaat de bodem uit het vat, zeker als men er de chronologie van het pedofiel misbruik in dekerk erenaast zet:
Het betreft hier D.V., een arts-psychiater, nog wel specialist voor "forensische psychiatrie"(dwz. de psychiatrische diagnostiek en (poging tot) behandeling van sexueel gestoorden die met het gerecht in contact gekomen zijn).
D.V. werkt in het forenzisch netwerk Westvlaanderen binnen de Vlaamse Geeenschap;
christelijkgeînspireerd werd hij door de (AUB niet lachen!) "Broeders van Dale", bij wie de afgrijselijkste pedofiele misbruiken over ca. 30 jaar aan geestelijk gehandicapten plaatsvonden (affaire "Tordale", reeds 1995 geêxplodeerd- zie hier ook de artikels in Humo met de BOB, en de ellenlange nasleep en verdoofpotting door het gerecht)- (deze orde telt nu nog maar enige zeer oude leden en is ten ondergang gedoemd).
1995 werd D.V. dan diaken gewijd, bijna terzelfdertijd ook Ivo Poppe, van massadoding/moord aan vele zieken en bejaarden beschuldigd, en tegelijkertijd speelde zich het geweldige Roeach3-schandaal met de vele luidruchtige Protesten af.
En dan wil een forenzische psychiater van dit alles niets geweten hebben, hoewel het voor zijn eigen deur gebeurd is en hij van beroepswege toch hoogstwaarschijnlijk met deze daders te doen had.
En hier ziet men de ganse schijnheiligheid van DeKesel en Bonny:
Bij hun daging voor de parlementscommisiie spraken ze wel over de moeilijke situatie (dat namelijk de vlaamse bastaardkerk verregaand gepedofiliseerd (en ook gehomofiliseerd) is), maar ze vroegen ook zeer schijnheilig om hulp van buitenaf, hoewel er in hun eigen middens zeer veel burgerlijke en kerkelijke juristen zitten (niet zelden daders van deze afschuwelijke misdrijven)en ze zelfs de seculaire Staatsorganen (bvb. de fornezische psychiatrie, psych. beoordeling van deze sexmaniakken) met hun eigen aanhangers geînfiltreerd hebben.
De daders kunnen zo door hun eigen geloofsgenoten behandeld worden.
Het is walgelijk! Dit druist helemaal tegen de neutraliteit van de staat en van het gerecht/de aanspraak op een objektieve ontschadiging en beschutting van de slachtoffers in.
Hier wordt de geitebok tot tuinier gemaakt.
Dit is geen achterklap, Bonny!
Het staat op de eigen westvlaams-kerkelijke websites, het is onder Uw onderwijs aan het grootseminarie en onder Uw "spirituele leiding" aldaar gebeurd, en Koen(raad) VanHoutte was de hele tijd aanwezig.
Dit is een criminele pedofielzieke vereniging, uiterst gevaarlijk voor de vlaamse mens en zijn kinderen.
En op de "hullp van buitenaf", zeker niet van de lokale centra voor geestelijke gezondheid, moet men niet hopen.
Vroeger zou ik gezegd hebben: stuur de inquisitie!
Zorgvulgig en streng onderzoek, veel gezond mensenverstand en kordate bestraffing en behandeling van het probleem.
En de bisschoppen DeKesel en Bonny en vic.gen. Koen VanHoutte houden hier het vlaamse Volk en de parlementscommissie voor de gek.
Titus 3, 10-11

Anoniem zei

Toch even een wederwoord. De toespraak was gericht aan de Curie. Dwz het bestuurlijke apparaat van het vaticaan en van de wereldkerk. Als zijn kritiek onterecht is, bedoelen jullie dan dat de curie haar werk perfect doet en er niets op aan te merken is? De paus is dan wel het hoofd van de wereldkerk, maar de continuïteit wordt toch door het "apparaat" verzekerd, net zoals een overheidsadministratie de continuïteit van een staatsbestuur moet verzekeren, ondanks wissels in het politieke leiderschap.
Een leider kan pas op een duurzame manier hervormen als ook het apparaat deze hervormingen doorvoert en efficiënt functioneert.
Je kan natuurlijk op de man blijven spelen en ik vermoed dat Bergoglio de eerste is om zijn eigen tekortkomingen en imperfecties toe te geven (wat hij in de toespraak erna voor het ondergeschikte personeel trouwens letterlijk gedaan heeft), maar nog eens: is de curie dan zo'n goed functionerend heilig apparaat dat er geen hervormingen nodig zijn? Zit al het kwade bij de figuur van de paus en het goede in het systeem van de curie? Ook Benedictus XVI heeft pogingen gedaan om de curie te hervormen, maar stootte op teveel tegenstand om succesvol te zijn, terwijl hij het systeem toch door en door kent...
Je kan voor of tegen de richting van zijn hervormingsplannen zijn, maar als je moet kiezen tussen blijvende verrotting en bloedarmoede zoals de curie nu functioneert of iemand die er met een wat grove borstel doorgaat en de prinsen van de kerk wat nederigheid probeert bij te brengen, dan lijkt de keuze snel gemaakt...
Gescheiden mensen toelaten tot de communie, of een grotere tolerantie tegenover homoseksualiteit zijn in die zin randfenomenen en tasten noch de kern van de leer, noch de structuur van de Kerk aan... Binnen afzienbare tijd is er een nieuwe paus en die kan er dan weer anders over denken... of niet...
De Kerk is het werk van God, maar de organisatie ervan is mensenwerk... Blijkbaar zijn alleen Belgische kerkvorsten ketters en verwerpelijk in jullie ogen (alsook kardinaal Kasper) en zijn alle curiekardinalen de heiligheid zelve? Ik weet het niet, ik vraag het me oprecht af...
Akkoord dat jullie tegen deze paus zijn, maar je kan in dergelijke zaken toch niet het kind met het badwater verwerpen... De Kerk kan enkel zijn wat ze vandaag is omwille van de curie... En volgens deze site is de Kerk onderhevig aan een diepe crisis van het geloof en de rechte leer... dan ligt minstens een goed deel van de verantwoordelijkheid hiervoor toch bij de curie?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Niemand beweert dat de Curie perfect is.

Echter, dé Curie-kardinalen collectief zo voor schut zetten, is ronduit schandalig.

Zo ga je niet met mensen om.

Bergoglio moet de Curie niet hervormen, hij moet zorgen dat de Curie door Katholieken bemand wordt.

Daarom moet Bergoglio figuren zoals Kasper, Baldisseri, Piacenza, Maradiaga, Nichols, Marx, Schönborn, Danneels, Bonny etc. uit de Kerk zetten!

Maar, dat doet hij niet!

Heiligen, zoals de Franciscanen van de Immaculata en Kardinaal Burke worden natuurlijk vervolgd en uit hun functie gezet.

De Curie als publieke vijand afschilderen, valt natuurlijk goed bij de media, maar is natuurlijk nonsens.

Als de Curie dan toch zo slecht functioneert, dan is daar maar één persoon verantwoordelijk voor en dat is Bergoglio zélf!

Reden genoeg om af te treden, zou ik zo zeggen!

Anoniem zei

Aan anoniem 23 december 2014

Mijnheer,
Voor eenmaal heeft U iets zeer waars gezegd:
"Blijvende verrotting en bloedarmoede"- (daarom) er met en grove borstel doorgaan en de prinsen van de kerk wat nederigheid leren":
dit is nu juist wat we met de bastaardkerk in Vlaanderen gaan doen en het zal er inderdaad in de bisommen Brugge, Antwerpen en Gent stuiven.
Het schuldig verzuim zal daar weldra gestraft worden.
En nog snel voor de hoogmis:
lees als vervolg op de kerstwens v. DeKesel met het citaaat op het einde Titus, 3-4 ok verder en wel naar Titus 3,10-11.
Gezegend Kerstfeest!

Anoniem zei

Aan anoniem 23 december 2014 21:19

U heeft een zeer lang wederwoord geschreven met surrealistische stijl en inhoud.

U probeert hier het luide olifantenpotengestamp v. d. aartsbisschop-emeritus v. Buenos Aires, nog wel op de laatste adventsdagen, te verdedigen met de oudbekende irenische woordenschat en stijl, die in Vlaanderen zelfs tijdens de helse tijden van de pedofiele en andere -fiele schanddaden gebruikt werd om alles pseudo-esthetisch toe te plakosteren.
Dat is echter bij de parrhesia(krachtige taal), die door Bergoglio zo aangeprezen wordt, niet meer "modern"/ in de tijd passend (voor modernisten zo ongeveer het ergste) en tegenover de @Guardian Angel en de posters van de Katholieke Actie Vlaanderen, inderdaad tot de beste tirailleurs en zoeaven van de Hl. Kerk behorend, een koude kermis voor U.

De inhoud van Uw posting is totaal onlogisch en U vergeet- typisch voor de bastaardkerk in Vlaanderen- weer essentiêle punten:
Wanneer U schrijft dat U akkoord gaat dat men tegen deze paus is:
men moet zien wat hij doet, men moet horen wat hij zegt, men moet zijn uitspraken met de Hl. Schrift en met het depositum fidei vergelijken- en dan stelt men vast (en iedere dag komen er nieuwe bewijzen bij) dat hij niet op de grondvesten van het roomskatholiek geloof staat en deshalve ook geen paus kann zijn (cfr. St. Robertus Bellarminus).
Wanneer U akkoord is dat hier deze these sterk vermoed wordt, is het natuurlijk totaal onlogisch de zin na te schuiven "dat het kind niet met het badwater mag weggegooid worden".
Deze spreuk werd reeds- en destijds zeer terecht- gebruikt toen nog tijdens het 2e vaticaans concilie de Hl. Mis in novus ordo als regelvorm (zo Sacrosanctum Concilium) feitelijk uitgeroeid wird; en met de gregorianiek en het latijnse getijdengebed eveneens).
Dat "het Kind" (Bergoglio- het is Uw verwoording) nu niet met het badwater (de verwarde leiding, de ketterijen, de blasphemieên, de koejonnering v.d. franciscanen en franciscanessen der Immaculata, het dictatoriaal gedrag, het sjoefelen bij de synode, het ondersteunen van de beruchtste kardinaal in pedozaken door zijn uitnodiging op de synode) mag worden buitengesmeten, is mij niet gans klaar:
In het Credo staat niets over de paus, laat staan over Bergoglio en het badwater;
Denken we toch liever aan de toespraak v. Paus Benedictus XVI op 20 december 2010 aan de leden van de curie (te lezen in meerdere talen op de website van het vaticaan):
welke stijl, wat en inhoud, en: wat voor een enorm en spijtig verschil met de hedendaagse krotterij!
En voor U speciaal de herinnering aan het laatste deel met de anekdote over de 2 toasts van Kardinaal Hl. John Newman:
de eerste is voor het geweten, en wel niet op het eigen graag doe en willen (cfr. de "haalbaarheidsmoraal" v. R. Burggraeve), maar wel op het openstaan voor en het gehoorzamen aan de Waarheid, aan Gods wil, aan de goddelijke wet;
en de tweede is voor ee paus, en niet omdat hij "paus" of "pontifex" of iets anders is, maar omdat de paus de Garant voor de verkondiging van de Waarheid is.
Wanneer N. dit niet meer doet, niet meer de garant van de Waarheid is, dan heeft Ú een probleem, niet ik of andere die dan logisch het pausdom van N. betwijfelen of in vraag stellen.
Nog dommer wordt Uw reactie wanneer U dan over de kettersheid van de vlaamse bisschoppen en van Kard. Kasper spreekt: dat moet U zich niet meer oprecht afvragen, dat staat als een paal boven water.
(Dat de grote kerkelijke discussies en informatie ondertussen op Humo, Knack en De Morgen plaatsvinden, zegt alles over het niveau van de bastaardkerk en haar persorganen)
(www.kavlaanderen.blogspot.be is een andere dimensie!)
De rest geef ik U morgen.

Anoniem zei

Aan anoniem 23 december 2014 21.19

(Deel 2)
Wat de curie betreft, bestaat ze uit personen die voor het grootste deel door de door Bergoglio halsoverkop heiliggesproken Hl. Johannes Paulus II en slechts voor een kleiner deel door Paus Benedictus VI benoemde werden (het laatste deel overigens van duidelijk betere kwaliteit als vroeger).
De door Bergoglio ingezette personen (Bra do Aviz voor de ordenskongregatie (!Francisc. de Immaculata), AB Brumo Forte& Kard. Baldisseri (truuks en sjoefelen bij de synode), het wegjagen v. Kard. Burke wegens zijn ontvankelijk verklaren van de klacht der Franciscanessen der Immaculata tegen de autoritair-despotische behandeling zondr mogelijkheid tot verweer (daar zwijgen alle modernistische lafaards in Vlaanderen)gaan nu inderdaad op de rekening v. Bergoglio.
De werking van de curie en haar Impact op de wereldkerk wordt echter beperkt en ingetoomd door de verregaande Autonomie der lokale kerkgemeenschappen, door het 2e vaticaans concilie ingevoerd (en wel op instigatie van o.a. Suenens)(14.11.1964- 3e kapittel van De Ecclesia in de " settimana nera" sterk en controvers bediscussieerd en dan zeer snel in de laatste ogenblik met de nota praevia explicativa voorzien, overrigens nooit ondertekend).
Het geweldig tegenstribbelen van Danneels en zijn staff tegen de voorgaven van de Congregatie v.d. Geloofsleer betreffende de verwending van het "godsdienst"boek Roeach3 met de pedofiele afbeeldingen, het beschermen van Jef Bulckens, Frans Lefever, Arseen Devisch, Bert Roebben, Veerle Bosch enz. en het continu-chronisch doofpotten van de pedo- en andere -fiele misdrijven is daarop terug te voeren.
Hier moet op de eerste plaats voor de eigen deur gekeerd worden- en in de stijl van admiraal Michiel Adriaensz. DeRuyter (bij een antipiratenoperatie in de middellandse zee voer hij door de Straat van Gibraltar met boven aan de grote mast van ieder schip een bezem vastgebonden als banier) wordt dit zeer grondig gedaan-het is alleen maar het begin!
DE Waarheid is overigens gegeven, van buitenaf, door God- Zij is niet door mensenhanden gemaakt en ook niet door mensen adapteerbaar/veranderbaar (lees hierover de proloog van het Johannedsevangelie, overigens de evangelietekst v. Eerste Kerstdag).

Ten laatste:
De situatie in Vlaanderen is de slechtste in de wereld:
ze is "het erbarmelijke resultaat van tientallen jaren defecte moderne catechese"(sic Paus Bebedictus XVI)(Nu zijn we weer bij Suenens, Danneels, Schillebeeckx, Jef Bulckens, Frans Lefevre, de andere auteurs van Roeach3, de vlaamse bisschoppen met Bonny aan de spits, bij THOMAS met Didier Pollefeyt en de zotte filmen van Avimo, bij Marc vdVoorde, bij de tisten van Kerk&Leven, Tertio, kerknet enz. geland).
Ik wens U veel goede moed en doorhoudingsvermogen bij de zelfreiniging van deze boetiek en wel zeer snel.

Secreta S. Stephani protomartyris
Suscipe Domine munera pro tuorum commemoratione sanctorum:...ita nos devotio reddat innocuos.
Per Dominum

(Ad vesperas)
Hymnus
Deus tuorum militum Sors et corona

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer