donderdag 25 december 2014

Ondanks alles, een Zalige Kerstmis toegewenst!


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Moge van Godswege
de kerstvreugde U overkomen

Moge het Kerstlicht
U de weg wijzen

Moge de Kerstgenade
U vernieuwen

Moge het Kerstekind
in uw hart mens worden

Moge de Kerstvrede
de wereld vervullen


Anoniem zei

(Kapittel v.d. None ter eerste kerstdag):
Hebr.I, 11-12
"En die zulen tenonder gaan, gij echter zult overblijven;
en allen zullen als een kostuum verouderen; en gij zult ze verandrn alsof ze een oude mantel zijn, en ze zullen omgedraaid worden.: Maar gij zult helemaal dezelfde blijven en gij zult door de jaren niet aangetast worden".
Aan allen van de Katholieke Actie Vlaanddren, om te beginnen The Guardian Angel en de vele posters (www.kavlaanderen.blogspt.be bestaat nu 6 jaar en heeft zich tot het speerpunt van katholiek geloof en denken in Vlaanderren ontwikkeld-Deo gratias) een zalig kerstfeest,een mooi Stefanusfeest en een mooi Silvesterfeest, een vorspoedig nieuw jaar 2015 en- het belangrijkste voor mij- een prachtige lichtvolle Epiphanie.

Anoniem zei

Mogen Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Geest zich over ons ontredderde Vlaanderen ontfermen en de zielen van onze kinderen weer ontvankelijk maken voor het Evangelie - de enige hoop die we hebben.

Anoniem zei

Anoniem 25 december 2014 15:58

Amín (Syroaramees: Amen- Het zij zo).
Gezegende kerstdagen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer