maandag 22 december 2014

Duitse 'bisschoppen': "Sommige hertrouwd gescheidenen toelaten tot sacramenten"

Een  meerderheid van de Duitse bisschoppen wil dat in gegronde, individuele gevallen, hertrouwd gescheiden katholieken de biecht en de communie kunnen ontvangen. [Waarom verwondert ons dit niet?]

Een minderheid [!] wil vasthouden aan de huidige regeling, waarin burgerlijk hertrouwde katholieken, van wie het eerste, kerkelijk huwelijk niet nietig is verklaard, geen toegang hebben tot de sacramenten. De bisschoppen zijn het er over eens dat de zielzorg voor gelovigen wier eerste huwelijk op de klippen is gelopen en die een nieuwe verbintenis zijn aangegaan, geïntensiveerd moet worden.

Document
Dit meldt KNA op basis van een vandaag openbaar gemaakt document van de Duitse bisschoppenconferentie. Het hoofdstuk daarin over de hertrouwd gescheidenen heet Theologisch te verantwoorden en pastoraal passende wegen naar de begeleiding van hertrouwd gescheidenen.

'Bepaalde voorwaarden'
De bisschoppen, benadrukte conferentievoorzitter kardinaal Reinhard Marx vandaag in Bonn, houden het voor onjuist om zonder onderscheid alle hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten toe te laten. Veeleer pleiten zij volgens hem voor "gedifferentieerde oplossingen, die het individuele geval recht doen en onder bepaalde voorwaarden een toelating tot de sacramenten mogelijk maken".

Lakmoesproef
Volgens de bisschoppen is de pastorale omgang met hertrouwd gescheiden katholieken voor vele kerkelijk geëngageerde gelovigen een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de Kerk [Blijkbaar is de Kerk niet meer geloofwaardig! Het duivelse plan van de ketterse Duitse 'bisschoppen' gaat de geloofwaardigheid van de Kerk zeker ten goede komen!]. Kardinaal Marx zei dat het thema wereldwijd tot de dringendste uitdagingen van het huwelijks- en gezinspastoraat behoort.

'Recht doen'
"De kerkelijke verkondiging en pastoraal moet zowel Jezus' verbod van de echtscheiding als ook recht doen aan zijn boodschap van Gods liefde voor diegenen die schuldig geworden zijn", schrijven de bisschoppen. [Pure ketterij! De schuldigen worden in de hel geworpen!]

'Voor onbruikbaar houden'
Dat hertrouwd gescheiden katholieken de sacramenten niet kunnen ontvangen, wordt volgens hen door veel geëngageerde katholieken en ook priesters niet meer begrepen. "Onder de priesters hebben deze situaties niet zelden tot gevolg dat ze tegen de instructie van de Kerk handelen, omdat ze die in de pastorale praktijk voor onbruikbaar houden." [Inderdaad! De Katholieke Doctrine is verouderd! Tegenwoordig gaan alleen nog maar hoerenlopers naar de hemel! Aldus de Duitse 'bisschoppen'!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6718-duitse-bisschoppen-sommige-hertrouwd-gescheidenen-toelaten-tot-sacramenten


DE MENINGEN VAN KETTERS, SCHISMATIEKERS EN AFVALLIGEN ZIJN VAN NUL EN GENER WAARDE!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Als ze nu nog huwelijkspastoraal gaven aan hen die voor de eerste keer trouwden...

Anoniem zei

Nog geen mogelijke regeling
Bisschop Stefan Oster van Passau zei in de Passauer Neuen Presse momenteel nog geen mogelijke regeling voor een dergelijke toelating te zien, die niet tegelijkertijd de leer van de onontbindbaarheid van het huwelijk in twijfel zou trekken.

Niet instemmen
Bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg zei bij monde van zijn woordvoerder niet in te willen stemmen met een regeling die de onontbindbaarheid van het huwelijk in twijfel trekt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer