vrijdag 19 december 2014

Broeder Michael Perry (OFM), de algemene overste van de minderbroeders, zegt: "Wij zijn failliet!"

De orde van de minderbroeders is door een dubieuze belegging ernstig in de financiële problemen geraakt. Dat deelt de Amerikaanse franciscaan Anthony Perry, de nieuwe algemene overste van de minderbroeders, in een brief mee aan alle oversten van de Franciscanen wereldwijd. De oorzaak is de aankoop en renovatie van een hotel door de minderbroeders in Rome. Door gebrek aan financieel toezicht zijn er bij die operatie miljoenen euro's verdwenen.

Het betreft dit luxehotel in Rome: Il Cantico

http://www.ilcantico.it/#gallery_foto


Naast deze affaire werden nog eens tientallen miljoenen euro's in beslag genomen door het Zwitserse gerecht.

Het incident is des te pijnlijker omdat de gelofte van armoede centraal staat in de orde van de heilige Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). Die orde blijft met 14.000 broeders een van de grootste orden wereldwijd.

Volgens Italiaanse media kwam er bij een onderzoek in september een serie dubieuze activiteiten door buitenstaanders die het vertrouwen hebben misbruikt aan het licht. Dat werd bevorderd door het feit dat er ontoereikend toezicht was op de financiële uitgaven. De omvang van de schade blijft tot op vandaag onduidelijk. De toenmalige penningmeester van de orde, pater Giancarlo Lati, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. De algemene overste Anthony Perry verzekert in zijn brief aan de oversten dat alles in het werk wordt gesteld om transparantie te schenken.

Bron: Kerknet


Wie blijft voorlopig buiten schot, maar zit in het oog van de storm?

De vorige algemene overste van de minderbroeders, namelijk: Jose Rodriguez Carballo.

De minderbroeder Jose Rodriguez Carballo is hoofdverantwoordelijke nummer 1 voor dit maxi-scandalo. Hij was de algemene overste van de minderbroeders ten tijde van de feiten.

Jose Rodriguez Carballo is de nieuwe algemene overste van de Internationale Unie van Hogere Oversten van de Religieuzen (USG) en hij speelde zo een cruciale rol bij de vervolging en de ontmanteling van de Franciscanen van de Immaculata.

Nu zijn de minderbroeders zelf failliet. 

Uitstekend nieuws om 'het Jaar van het Gecon­sacreerde Leven' te beginnen! 


Jose Rodriguez Carballo, "noem me maar Pepe", samen met de aartsbisschop-emeritus van Buenes Aires

4 opmerkingen:

Anoniem zei

aartsbisschop-emeritus van Buenes Aires. Bedankt om me eens goed te doen lachen

Anoniem zei

In deze dagen ruist het nieuws van de financiêle problemen en Desasters van de franciscanen door het web en wordt op zeer vele traditionele Websites uitvoerig en zeer treffend, daarbij ook zeer bijtend gecommenteerd.
Men moet geen waarzegger zijn om te voorspellen dat dit nieuws, gecombineerd met de totale verwarring in Rome en het niet-doelgerichte heen-en-weer-dansen van de topfiguur de gulheid waarmee giften aan de kerk gegeven worden, negatief beînvloed zal worden (de bisdommen Brugge, Gent en Antwerpen zijn daar bijzonder interessant).
In hoge achting en gedenken der Franciscanen der Immaculata en hun stichter P. Stefano Manelli-
labore et constantia!

Anoniem zei

We herinneren ons dat een paar weken geleden Bergoglio in ondubbelzinnige taal benadrukt heeft dat “iedereen in de Hemel komt. Iedereen.”

Nu heeft een rechtbank in Buenos Aires (de achtertuin van Bergoglio) beslist dat een Orang-oetan die 20 jaar in de dierentuin aldaar verbleven heeft, als “een persoon” beschouwd moet worden “die ook mensenrechten heeft” en daarmee ook “een recht op vrijheid”.

De Argentijnse rechtbank heeft een “habeas courpus” uitgevaardigd tegen de dierentuin, (iets dat normaal alleen tegen gevangenissen uitgevaardigd wordt) en de dierentuin opgedragen de OrangOetan vrij te laten.

De advocaten voor de Orang-oetan houden dat het beestje Cognitieve Capaciteiten heeft, zoals een Besef van Zelf, een tijdsbesef, en ‘beslissingen kan nemen”. En de rechtbank heeft hen gelijk gegeven.

Plaats daar tegenover het Habeas Corpus dat voor vermeende terroristen opgeheven is – een politiemacht of gerechtelijk onderzoeker kan een persoon die verdacht is van terrorisme opsluiten voor zolang het onderzoek duurt, zonder de verdachte te dagvaarden, zonder een reden te moeten geven, voor onbepaalde tijd opsluiten.

Dit betekent dat een vermeende terrorist minder mensrechten heeft dan een Orang-oetan. Volgens de gedachtengang van Bergoglio heeft de Orang-oetan dan ook meer kans in de hemel te geraken dan een vermeende terrorist.

Aangezien Kasper bevestigde dat op de Gezinssynode “er niet naar de Afrikaanse Bisschoppen geluisterd werd”, kan men nu ook aannemen dat indien we Orang-oetans tot priester en bisschop gaan wijden, ze meer kans hebben op een Synode gehoord te worden dan een Afrikaanse Bisschop.

Dit hele verhaal is te zot om los te laten rondlopen, maar de Modernisten in de Kerk zijn even zot. En daarin zit hoop. Er zijn genoeg niet- en anders-gelovigen die tegen de zotheid in de wereld opkomen, en dat is een groep waar de trad-kaths in de Kerk steun kunnen vinden. Vandaar ook dat Le Figaro Kardinaal Burke uitvoerig aan het woord laat, omdat de seculiere wereld steun vindt in de Traditionele Kerk de zotheid in de seculiere wereld aan te klagen.

Voor de duidelijkheid, een dier heeft geen ziel of tenminste een minderwaardige ziel vergeleken met de menselijke ziel. Theologisch en filosofisch zijn er verschillende ideeen over de verschillen tussen menselijke en dierlijke zielen. Maar omwille hiervan kan een dier geen mensenrechten hebben. Zeker niet omdat God Adam heerschappij over de dieren gegeven heeft. Een dier zal zeker niet in de hemel geraken.

Bergoglio heeft onlangs nog gezegd om een jongen te troosten wiens huisdier gestorven was, dat ze elkaar in de hemel opnieuw zullen ontmoeten. Nu zal Bergoglio het wel als troost bedoeld hebben, maar hij heeft het toch maar weer gezegd.

Anoniem zei

Laat ons de rechtvaardigheid van God de almachtige gedenken, en moge dit een waarschuwing zijn voor andere zondaars.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer