dinsdag 2 december 2014

Mario Giordano: "De paus die tot Allah bidt, lijkt mij een capitulatie, niet een dialoog"

Mario Giordano: "Il Papa che prega Allah mi sembra una resa, non un dialogo"

In de Italiaanse kranten stelt men zich dus terecht de vraag, of Bergoglio moslim geworden is...

Bron: Libero

Link:

http://www.liberoquotidiano.it/news/libero-pensiero/11728016/Mario-Giordano--il-Papa-che.html

Bergoglio biddend in de Blauwe moskee, staande voor de mihrab, die de gebedsrichting naar Mekka, de qibla, aangeeft:

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Groot Moefti onderwijst Paus in Qu’ran.
----------------------------------------------------

Groot Moefti: “Dit is een Qu’ran en dit is het boek van vrede.”

Paus: “Boek van vrede? Nu je het zegt. Ik heb thuis een Bijbel liggen en die bijt.”

Groot Moefti: “Echt? Niet de Qu’ran. De Qu’ran bijt niet. Daar moet je geen bang voor hebben.”

Paus: “En is dat ook het Woord van God?”

Groot Moefti: “Vast en zeker. God heeft de waarheid via de engel Gabriel aan Mohammed geopenbaard die het allemaal opgeschreven heeft.”

Paus: “Heeft Mohammed dat allemaal zelf neergeschreven? Amai. Ik heb een encycliek proberen te schrijven, maar zelfs een bladzijden waren mij te veel zwaar werk. Ik heb dan maar drie-kwart door Jef de Rat laten schrijven.”

Groot Moefti: “En we geloven dat de Qu’ran het enigste boek dat vrij is van Tahrif.”

Paus: “Tahrif?”

Groot Moeftie: “Vervorming en verdraaiing van het geopenbaarde woord. De Bijbel is vertaald, her-vertaald, hele hoofdstukken eruit gescheurd, geïnterpreteerd en geherinterpreteerd en opnieuw vertaald. De Bijbel is gewoon het woord van God niet meer. Maar de Qu’ran. Dat is iets anders. Dat is vrij van Tahrif.

Paus: “Ah zo. Ah zo. Dus een Qu’ran is veel beter dan een Bijbel?”

Groot Moeftie: “Voor ons moslims in ieder geval.”

Paus: “Interessant. Zeg, maar je spreekt over de Qu’ran. Zijn dat niet die perkamenten? Hoe heten ze toch weer?

Groot Moeftie: “Bedoel je Qumran?”

Paus: “Precies. Qumran. Is dat niet hetzelfde als Qu’ran?”

Groot Moeftie: “Nee.”

Paus: “Oh, en ik die dacht dat Mohammed de Qu’ran in Qumran geschreven had.”

Groot Moeftie: “Dat had je dus fout voor. De Qu’ran is het woord van God, en wat er in Qumran gevonden is, is een zionistisch complot om de Bijbel als geopenbaarde waarheid onderuit te trekken.”

Paus: “Interessant. Zullen we even voor die vrede in de Qu’ran bidden?”

Groot-Moeftie: “Je doet maar, maar ik ga hier niet op mijn knieën bidden. Het trouwens de verkeerde uur van de dag.”

Paus: “Dat is niet erg. Wanneer ik bid, doe ik ook maar alsof met veel bravado ... om de fotografen de gelegenheid te geven om een paar foto’s te nemen.”

Groot Moeftie: “OK dan maar. Zoals gezegd; doe maar op. Ik zal hier maar blijven staan en het allemaal wat nakijken, om erger te voorkomen. Ik heb trouwens weinig zin met jouw voor vrede te bidden. De laatste keer een moslim dat gedaan heeft, hebben de zionisten hen totaal platgebombardeerd.”

Groot Moeftie: “en niet te lang. Want je moet nu naar de Haya Sofia, en je kan daar niet te lang blijven. Je zal daar waarschijnlijk buiten gegooid worden wanneer de Adhan klinkt.”

----
Helaas. Was de waarheid maar zo onschuldig zoals ik hierboven schrijf.

Maar wat de paus in Turkije WEL gezegd heeft is zo schandalig dat we bang mogen worden voor de gevolgen.

De Turkse president meende in respons de “toenemende islamofobie in Europa” aan de kaak te stellen, en dat nadat de Paus zijn soutane al opgetrokken had en voorover gebogen had, in zijn geslaagde poging alle katholieken belachelijk te maken – om niet eens over het niveau van blasfemie en ketterij te beginnen. Scandalo. Scandalo. Scandalo.

En Bergoglio heeft die Syrische vluchtelingen niet mogen ontmoeten. De Turkse autoriteiten hebben het vertikt een paar vluchtelingen van het kamp aan de Syische grens naar Istanboel te brengen, om kost wat kost te voorkomen dat Bergoglio een slecht woord over ISIS heeft kunnen zeggen.

En als Bartholomeus I, het niet de “gezamelijke persmedeling” had gezet, was het woord ISIS niet eens gevallen

Bergoglio heeft een VEEEEL grotere diplomatieke rel veroorzaakt door hetgeen hij niet gedaan heeft.

Anoniem zei

GA, ge hebt vorige vrijdag een mooie foto gepubliceerd van Bonny, Kasper, Vsevolod, en John Michael Botean

http://kavlaanderen.blogspot.co.uk/2014/11/de-gezinssynode-en-kasper-bonny.html

Bonny en Kasper kennen we.

Aartsbisschop Vsevolod is een (geheime) jood, die zijn leven lang psychotherapeut geweest is, totdat hij op zijn 65ste zich tot orthodoxe priester heeft laten wijden, en 5 jaar later het tot leider van de Oekraïense Orthodoxe Kerk in de VS gebracht had. Vsevolod was ook lid van de Amerikaanse Katholieke Bisschoppen Conferentie. Ook al is de Oekraïense Orthodoxe Kerk lid van het eucumeen patriarchaat van de Orthodoxe Kerk van Constantinopel, het moet er geen verantwoording aan afleggen – een onafhankelijke kerk dus.

John Michael Botean is bisschop in de autocefale (onafhankelijke) Roemeens Grieks-Katholieke Kerk in de VS. Dit is een autocefale kerk en is 1 van de 23 sui iuris kerken waarvan de leiders alleen verantwoording aan de paus moeten afleggen.

Je begint zo in te zien dat die Amerikaanse orthodoxe kerken onafhankelijk zijn. Oorspronkelijk opgericht voor Europese immigrante maar nu wel autoriteit eisen over hun moederkerken.

Tot dusver deze 4 lieden.
___
De foto die je toont is ter gelegenheid van het bezoek van een delegatie van de “Orientale Lumen Conferentie” in Nov 2005 aan paus Benedictus XVI.

Maar het was maar een delegatie van de Orientale Lumen Conferences die audiëntie hadden met Paus Benedictus XVI.

Er waren een paar belangrijke afwezigen:

Kijk naar de foto onderaan deze pagina:

http://www.olconference.com/OL_MeetPopeBenedictXVI.html

Rechts op deze foto zien we Jack Figel. Jack Figel onderhield de website van de Orientale Lumen Conferences van 2007 tot 2012, waar we regelmatige bijdrages vanwege van Archimandrite Robert F. Taft S.J. vinden.

http://ecpubs.com/wp/

Robert F. Taft S.J.:Jezuïet, Archimandriet in Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, maar in 1963 tot priester gewijd in de Byzantijnse Rite, Emeritus Professor van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies in Rome.

Toen ik het eerst zag kon ik mijn ogen niet geloven; toch geen Taft van ‘DE’ Taft-familie.

Wat de Morgans zijn voor het bankwezen, de Vanderbilts voor de industrie, dat is wat de Tafts zijn in de Amerikaanse politiek.

Maar helaas. Robert F. Taft is inderdaad familie van al die illustere Tafts.

Anoniem zei

Een korte introductie voor de Taft-dynastie.

Engels puriteinse (en waarschijnlijk geheim joodse) immigranten in New England (Noord-Oorsten van de VS in de 18de E).

(A) Uxbridge-tak van de familie Taft:

- De lijst van Taft’s die gouverneur, rechter, Attorney General, senator, congresmen of minister waren en nog steeds zijn, is niet te tellen.
- Allen afkomstig van matriarch Lydia Taft – proto-sufragette – niet de enigste prominente feministe in de Taft-familie.

(B) Ohio- tak van de familie Taft met matriarch Chloe Taft:

- Ezra T. Benson (sr): een vroege apostel van de Mormonen en vriend van John Smith
- Ezra T. Benson (Jr): cabinetslid onder Eisenhower - apostel en leider van de Mormonen – uitgesproken anti-semiet, racist, anti-vrijmetselaar
- William Howard Taft: president van de VS wiens vader Alphonso Taft de elitaire en maconnieke studentenclub “Skull & Bones” aan de universteit van Yale opgericht heeft. (samen met William Russel van de Russel Illuminati bloedline) Dit maakt William Taft de eerste Skull & Bones president. Het is deze tak van de familie waar Robert F. Taft S.J. van afstamt.
- Deze tak is bloedfamilie van de illuminatie bloedlijnen van de Bush-Familie (Skull & Bones) en de Harriman familie (wiens familiebank samen met de Delano Bank de Bolsjevieken van de nodige financiële steun voorzien hebben om revolutie te stoken en de Romanovs uit te moorden en ook Hitler betaald hebben te doen wat alleen Hitler kon, nl. Rusland aanvallen. (President Roosevelt’s moeder was een Delano – de Tafts kregen de topjobs onder Roosevelt)
- Henry Water Taft: Zoon van de Taft-president - Anti-Trust advocaat, (Sherman Anti-Trust Act – waarvoor de Tafts verantwoordelijk zijn) Skull & Bones - Zakenpartner van Charles Bonaparte (US Attorney General onder Roosevelt) (achter kleinneef van Napoleon Bonaparte). Charles Bonaparte heeft de onder President Roosevelt ook de CIA opgericht.

Ik ga het hierbij laten, maar Google maar eens: Taft + opium, + slavetrade, + railroads +, communism, +opium wars, + industries, + attorneys, en je zal zien waar ze zich in het verleden en vadaag de dag mee bezighouden.

Je zal ook een respectabel aantal Taft’s op websites van de Trilateralen Commissie, Council for Foreign Affaires, en Bildergberg groep vinden.
___
Zie hier het soort lui Robert F. Taft S.J. zijn familie noemt.

Nu heb ik hier allemaal geen moeite mee, ware het niet dat er op zich genoeg mis is met Robert F. Taft, zonder zijn familie erbij te betrekken.

- Hij noemt het gebruik van Latijn in de Tridentijnse Rite (in plaats van de volkstaal) omdat Latijn de mysteries beter uitdrukt "het hoogtepunt van domheid".
- Hij verkiest de synodale administratie van de kerk, en verwerpt daarmee de paus.
- De paus wordt nog gedogen zolang deze een louter morele rol vervult, maar geen autoritaire.
- Hij acht de correcte woorden voor consecratie van de hostie overbodig. In feite gelooft hij evenmin in de transsubstantiatie.
- Het is aan Taft dat we de notie danken dat we "in geval van nood" de communie in zowel de oosterse als westerse rite kunnen ontvangen.
- Hij is voorstander voor leken-liturgie – en het manifest “gelovigen nemen het woord”, lijkt heel sterk op wat Robert F. Taft S.J. ook zegt.

Hij heeft er 28 dikke boeken en 800 artikels over geschreven als Professor en Decaan van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies in Rome.

Anoniem zei

Natuurlijk dat Bonny zich als staflid van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen zich met Kasper en Taft ophoudt.

Nu mag je 3 meter hoog dansen maar Bonny zal zijn aartsbisdom wel krijgen. En we weten ook wie het hem zal geven.

Bonny heeft heden speciale bevoegdheid over de Oosterse Kerken. Het mag wel zijn dat de Syrische, Ethiopische en Egyptische christenen ogenblikkelijk iets anders aan het hoofd hebben dan dialoog over eenheid, maar Bonny steekt er de draak mee dat hij met Amerikaanse Orthodoxe Kerken gaat praten en de christenen in het Oosten vergeet. Maar ja, hij is ook alleen maar in zijn kardinaalshoed geïnteresseerd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer