vrijdag 25 januari 2013

Wanneer gaan de Vlaamse priesters hun priesterboord weer eens dragen, zodanig dat we hen weer kunnen herkennen?


14 opmerkingen:

Anoniem zei

Misschien hebben we zulke filmpjes nodig met (sterke) Vlaamse priesters? Communiceren is de boodschap en daar is onze lokale Kerk jammer genoeg extreem zwak in. Indien men jonge mannen met karakter wil aantrekken om priester te worden, moet men hen hier ook een sterk beeld van kunnen geven.

Anoniem zei

Hun bischoppen moeten dat afdwingen.Maar zij zijn op hun beurt nauwelijks herkenbaar in hun hogere functie.

Anoniem zei

vervolg op opmerking 1
een correct gedragen priesterboord in een correcte priester is ok...maar dat mag niet leiden tot een superioriteitsbeeld en daar ligt de moeilijkheid in ons begrensd menszijn....dit denk ik ,met mijn beperkt denkvermogen...

Anoniem zei

Eerste Anoniem; nagel op de kop. Ik dacht het ook al, alweer een Amerikaans filmpje. Wanneer gaat IJD nog eens een filmpje verspreiden dat jongeren aanmoedigd misdienaar of priester te worden - in het vloams. Ik dacht dat de belangrijkste verdienste van Vat II de liturgie in de volkstaal was. Wat is er daar van geworden?

Anoniem zei

Dat superioriteitsgevoel is het enige wat onze modernistische priesters hebben overgenomen van de pre-conciliaire tijden.

Echter, voor het concilie voelde men zich superieur vanuit het geloof, nu voelen de priesters zich superieur vanuit hun ongeloof!

Anoniem zei

superioriteitsgevoel onder de oude priesters ? Sommigen wel, maar velen NIET. Er waren veel goede en heilige priesters ! Godsdienst is dienst aan God en de zielen.
En ocharme de priesterboord ? Dat is het absolute MINIMUM, een priester moet de soutane dragen. Klinkt nu "gek", maar zo is het al 2.000 jaar. De priester behoort niet tot de wereld en zijn kleding en gedrag zijn daar een uitdrukking van.
Vele priesters zouden niet zijn gevallen voor verleiding, hadden ze hun soutane gedragen. "Houd uw lendenen omgord en uw lampen brandend".
Het "minimum van de priesterboord" is ingevoerd voor landen waar het wettelijk verboden was om een soutane te dragen (voorbeeld : in vele islam-landen)

Anoniem zei

NIEMAND van jullie post hier reacties onder zijn eigen naam! Als ware Katholieken zouden jullie toch trots moeten zijn in plaats van jullie achter jullie anonimiteit te verschuilen net als de eerste christenen in de catacombes. Als jullie hier al niet met naam en voornaam durven getuigen van jullie geloof hoe zouden jullie het dan in het dagelijkse leven bij buren, vrienden of op het werk doen...? Maar neen hoor het is wederom wij niet die in de fout gaan, het beschuldigend vingertje uitsteken naar anderen is veel gemakkelijker. Hoe maken jullie zich als gelovigen kenbaar? Misschien een interessante gedachte om het weekend mee in te zetten...

The Guardian Angel zei

Beste B,

Het klopt inderdaad dat de meesten anoniem reageren. Dat geldt trouwens ook voor de haat-reacties. Dus de atheïsten zijn al niet veel moediger.

Uit veiligheidsoverwegingen worden namen niet gepubliceerd. Zo kan ook niemand fictieve reacties van bekende personen plaatsen.

Deze blog klaagt een aantal dingen aan. Toch is iedereen die hier schrijft ook in de echte wereld actief. Mentaliteitsveranderingen hebben zeer veel tijd nodig. Dus zijn wij zeker ook pragmatisch. Echter, dit tast onze overtuigingen niet aan.

Kijk om je heen en je zal meteen merken wie Katholiek is en wie niet!

Het zijn vooral zij die niet in de media komen die Katholiek zijn!

The Guardian Angel zei

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Pro-Lifers!

Anoniem zei

Kon men de tijd even terugdraaien om van dan af ALERT te zijn!
3 x Helaas.
We leven DEFINITIEF in een andere tijd.
Ik kan een priester noemen, die tesamen met vrouwen, minstens twee dat ik weet, zich bezig houdt met occulte praktijken. Misschien zijn zij geboren met een bepaalde geestelijke kracht. Hoedanook, zij misbruiken dit.
Pas sedert augustus 2012 ken ik het onderscheid tussen modernistisch en traditioneel. Welnu, laat dit soort priesters beter geen soutane dragen !
Hoe kan men dit publiek aanklagen ?
Om het zoveelste slagveld te vermijden moet men zich beperken tot gebed.
Of weet iemand beter ?

The Guardian Angel zei

Niet strafrechtelijke misdaden, dus misbruiken tegen het Kerkelijk Recht, moeten verplicht bij de bisschop gemeld worden.

Indien de bisschop niet ingrijpt, moet men zich tot Rome wenden!

Anoniem zei

Wij moeten wel "anoniem" blijven omdat wij anders door de modernisten
- uit de Kerk worden gejaagd
- dag en nacht gepest
- gekruisigd worden.

Uiteindelijk zullen de modernisten de geloofsgetrouwen tot de marteldood brengen, maar daar zijn we niet bang voor,

Monseigneur.

Anoniem zei

Over de anonimiteit en waarom een boodschap niet meer of minder ‘waar’ wordt wanneer men de naam van de boodschapper al dan niet kent.

Pontius Pilatus had dit probleem ook en wist op het einde van proces van Jezus nog steeds niet of Jezus “Koning der Joden” was, of wie dan ook.

Johannes 18:

33 Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning der Joden?
34 Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?
35 Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? ... [Romeinen wisten goed genoeg wie het staatshoofd echt was in Judea]
36 Jezus [legt het dan uit en] antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; ....
37 Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? [Pilatus begreep het nog niet goed] Jezus [legt het verder uit en] antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de WAARHEID zou getuigen; EEN IEDER, DIE UIT WAARHEID IS, HOOR NAAR MIJN STEM.
38 Pilatus zeide tot Hem: WAT IS DE WAARHEID? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.

Pilatus was eerst alleen geïnteresseerd in de identiteit: Koning der Joden, ja of nee – want dat was de beschuldiging. Uiteindelijk begreep Pilatus dat kennis van de naam van de boodschapper, de boodschap niet meer of minder waar maakte. Pilatus geloofde Jezus. Pilatus zag geen schuld in Hem en vroeg uitdrukkelijk naar de waarheid. Hij had er vertrouwen in dat Jezus dat waarheid zou spreken – zonder te weten wie Jezus echt was.

Voor een gelovige speelt de identiteit van Jezus weldegelijk een rol, het geen helpt in het geloven van de Waarheid, maar mijn punt is dat wanneer men in discussie treedt met een niet-goddelijke ‘anoniem’, met zich evenzeer op de inhoud van de boodschap moet concentreren en niet op de boodschapper. Wanneer men de ware naam, of zelfs de biografie van zijn debatspartner kent, of men weet waar hij woont, waar hij werkt, getrouwd is met kinderen, men zich veel te snel op de ad hominem aanval verlaat om de discussie te winnen, of om de aandacht van ongemakkelijke onderwerpen af te leiden of om te vermeiden in het ongelijk gesteld te worden.

Anonimiteit is een schild tegen de tirannie van de meerderheid. Het beschermt onpopulaire mensen tegen wraakacties, en beschermt hun ideeën van suppressie – in de handen van een intolerante maatschappij. (en wij leven in zo een maatschappij)

Anonimiteit moet echter op verantwoorde manier gebruikt worden. Het mag niet als bescherming tegen frauduleus gedrag dienen, en ook al zal religieus (en politiek) activisme omwille van haar natuur nu en dan verstrekkende gevolgen hebben, onze maatschappij hecht meer waarde aan vrije meningsuiting, dan aan de gevaren verbonden met het misbruik ervan. (een mening gedeeld wordt met de rechtbanken)

Ook al wordt anonieme meningsuiting vaak verguisd door diegenen die gefrustreerd zijn door de onmogelijkheid van de ad hominem aanval, we bevinden ons in goed gezelschap wanneer we onze boodschap ook achter een nom de plume verschuilen. ‘The Economist’ magazine, publiceert de naam van de auteurs van haar artikels evenmin. Vele dissidente schrijvers, door de eeuwen heen, inclusief zij die gerespecteerd worden door de meerderheid hanteren het nom de plume. Renaissance wetenschappers en kunstenaars hebben hun oeuvre aan de maatschappij gegeven onder een nom de plume. In de Middeleeuwen was alle kunst totaal anoniem. Zelfs de Pausen hanteren een alias.

Ik denk dat we ons niet alleen gemakkelijk moeten voelen met anonieme meningsuiting, maar ook dat we ons tegelijkertijd ongemakkelijk moeten voelen met meningsuiting die niet anoniem is - vooral met meningen van diegenen die de Paus, Ratzinger noemen, in plaats van Benedictus XVI, want die mensen spelen de man, niet de bal.

Brecht Declercq zei

Aan de anoniem boven mij:
Inderdaad, dat zal wel kloppen, net zoals een priesterboord je niet noodzakelijk een betere priester maakt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer