woensdag 23 januari 2013

Martin Luther en zijn afgeslankte bijbelDe protestanten hebben inderdaad een andere Bijbel dan de Katholieken, omdat Maarten Luther maar liefst 7 boeken helemaal en 2 boeken gedeeltelijk uit de Bijbel gooide.
 

De volgende boeken werden door de theologische amateur Luther uit de Bijbel verwijderd:

Tobit, Judith, Baruch, Wijsheid, Sirach, het eerste en tweede boek der Makkabeeën en delen van de boeken Esther en Daniël.

16 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed om eens in herinnering te brengen.

Anoniem zei

Luther heeft de naam "bijbel" ingevoerd, hij heeft de Heilige Schrift gedegradeerd tot "den boek".
Hij heeft niet alleen delen "weggelaten" maar ook vele passages verkeerd vertaald omdat ze "te Katholiek" waren : Petrus en de Kerk, "wie Mijn Lichaam niet eet", enzovoort.
Tenslotte : Luther stortte Europa in oorlogen die honderden jaren opflakkerden, vernietigde duizenden kloosters en katholieke instellingen. En Luther... pleegde zelfmoord en liet zoveel financiële schulden achter, dat verschillende van zijn nazaten (bij verschillende vrouwen!) de schulden erfden en... ook zelfmoord pleegden. Wat een "carriere" van deze "hervormer" ! Wie het nu nog niet ziet, wil het niet zien, hoe Luther een echte duivel werd. Taizé olé !

Patrick zei

Wat zijn dan de Nederlandstalige vertalingen van de Bijbel die voor een Katholiek geschikt zijn ?

Is bv. de Bijbel in Gewone Taal die in 2014 verschenen is goed ?

The Guardian Angel zei

Zeker niet!

Enkel de Canisius-vertaling is betrouwbaar.

Patrick zei

Bedankt voor je reactie ! Is de Canisius-vertaling ergens online beschikbaar ?

The Guardian Angel zei

Je kan dit programma installeren:

https://defensiofidei.wordpress.com/apologetiek-apologetica-welkom-bij-defensio-fidei/download-de-petrus-canisiusbijbel/

Patrick zei

Het werkt ! :-) Heel erg bedankt voor de links !

Anoniem zei

Beste Guardian Angel,
Ik heb onlangs de Petrus-Canisiusvertaling op deze site gezien.
http://www.kapaza.be/nl/spiritualiteit-en-religie/de-heilige-schrift---canisius--1939--luxe-editie-100424933.htm
Is deze uitgave uit 1939 in orde of moet ik nog verder zoeken naar een andere uitgave?
Ik had trouwens ook nog een vraagje over de 'Katholieke Bijbel' welke in onderstaande link te vinden is.
http://www.kapaza.be/nl/spiritualiteit-en-religie/de-katholieke-bijbel--1938--himmelreich---smits-97689117.htm
Is deze ook goed om gebruiken of is deze onbetrouwbaar?
Ik kijk uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,
T.V.

The Guardian Angel zei

De Canisiusvertaling van 1939 is te beschouwen als 'de' katholieke vertaling.

The Guardian Angel zei

Himmelreich & Smits is ook betrouwbaar, al wordt meestal gezegd, dat de vertaling op zich iets minder goed gelukt is.

De Canasius-vertaling maakt gebruik van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse grondteksten, terwijl de Himmelreich & Smits vertaling gebaseerd is op de Griekse grondtekst.

De Canasius-vertaling leest iets vlotter en is bekender geworden.

The Guardian Angel zei

Het is misschien eens interessant om beide vertalingen met elkaar te vergelijken.

Groeten.

Anoniem zei

@The Guardian Angel,
Hartelijk bedankt voor uw antwoord. Ik heb echter nog een klein vraagje. Het schijnt dat er bepaalde herzieningen rond uitgaves van de jaren 50', 60' en 80' van diezelfde Petrus-Canisiusvertaling die niet zo 'zuiver' zouden zijn. Aan de tekst van 1939 zou men dan wijzigingen hebben aangebracht. Vormen deze wijzigingen bij 'latere' uitgaves een probleem of is er gewoon niks aan de hand? Hieronder enkele voorbeelden van die 'latere' uitgaves.

Zoveelste druk uit 1955: http://www.kapaza.be/nl/spiritualiteit-en-religie/de-heilige-schrift--canisius-vertaling--99788024.htm

Vierde druk uit 1962: http://www.marktplaats.nl/a/boeken/godsdienst-en-theologie/m974466416-canisius-vertaling-de-heilige-schrift-vertaling-uit-de.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr

De nog zoveelste druk van 1965: http://www.marktplaats.nl/a/boeken/godsdienst-en-theologie/m992407948-canisius-bijbel-1965.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
E

En als laatste een druk een bewerkte druk in verkorte vorm uit 1983: https://www.boekwinkeltjes.nl/b/129775281/Canisius_vertaling_de_Heilige_Schrift__vertaling_uit_de_grondtekst_met_aantekeningen_in_opdracht_van_de_apologetische_vereniging_Petrus_Canisius_in_verkorte_vorm/

Wordt de Petrus Canisiusvertaling vandaag nog eigenlijk gedrukt en nieuw verkocht? Zo ja, waar dan, behalve op internet?

Om nog even specifiek terug te komen op Katholieke Bijbel. Blijkbaar wordt hier een andere Godsnaam geschreven dan die van Petrus-Canisius. Dat schreef een Bijbelverzamelaar op deze site: http://www.biblianeerlandica.be/godsnaam-bijbels/godsnaam-bijbels-20e-eeuw/
Kijk hiervoor bij 1938 en hier staat dat de naam 'Jahve' gebruikt wordt. Is dit een probleem en spreekt men deze naam gewoon uit zoals die er geschreven staat? Is hier een wezenlijk verschil met Jahweh uit de Petrus-Canisiusvertaling of is dit hetzelfde?
Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
T.V.


The Guardian Angel zei

Helaas ken ik niet alle versies.

Ik zou zeggen, de eerste uitgave is de beste, maar klinkt wat archaïscher.

Jahweh is correcter. YHWH is het zogenaamde Tetragrammaton.

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton

We weten wat er bedoeld wordt.

Groeten.

Anoniem zei

Er zijn echert ook vroegere gedeelten van Het Nieuwe Testament of het geheel die al voor deze complete uitgaves waren uitgebracht. Zoals de 'uitgaven van de Evangeliën en het boek der Apostelen' ( 1906 ), 'De Heilige Evangeliën en Handelingen der Apostelen' van Emiel Gessler (1927), 'Het Nieuw Testament' van Theodorus Van Tichelen (1926)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Canisiusvertaling

http://www.biblianeerlandica.be/biografieen/gessler-emiel/ ( Biografie over Gessler en zijn vertaling 'De Heilige Evangeliën en de Handelingen der Apostolen'
Wat overigens opmerkelijk is in de biografie is dat Gessler een humanist zou zijn geweest. Heeft dit een weerslag over de getrouwheid van zijn vertaling?

http://www.biblianeerlandica.be/biografieen/van-tichelen-theodoor/ ( biografie en toelichting van zijn vertaling 'Het Nieuw Testament' )

Zijn drie voorgaande gedeeltelijke vertalingen ook even getrouw als de twee vorige besproken volledige vertalingen?

Groeten.
The Guardian Angel zei

Alle 3 OK.

Anoniem zei

wie had ooit kunnen denken dat er zoveel Katholieke vertalingen zouden zijn van de Heilige Schrift?
De Protestanten denken dat ze met hun talrijke vertalingen het Woord van God rijker en beter kunnen beleven. Intussen heeft iedere splinterkerk zijn eigen 'boek' en ze lezen die gretig in en uit. Doch ze moeten niet denken dat ze de getrouwe versie in handen hebben maar ja, inmiddels zijn staan ze verder met Bijbellezen dan sommige Katholieken.
Dus het wordt eens tijd dat we eerst uitmaken wat een getrouwe vertaling is voor Katholieken om te lezen en wat niet.
In de vorige reacties is al een goede voorzet gegeven maar het wordt een beetje onoverzichtelijk.
@Thz Guardian Angel,
Even een suggestie voor U. Misschien kan er een nieuw label met als naam 'De Heilige Schrift' opstellen?
Hier kan in de eerste plaats de ontstaansgeschiedenis van de Heilige Schrift alsook een korte lijst van getrouwe vertalingen in staan. Ik zeg nu maar enkele onbekende: Het Nieuw Testament van Jos Keulers ( in 7 delen uitgegeven van 1935 tot 1946 ) het Nieuw Testament van Poukens ( 1948 ) en misschien nog andere die we nog nooit gezien hebben.
Hier zouden vele Katholieke een grote hulp aan hebben. Onze 'bisschoppen' citeren immers gericht en specifiek op gedeeltes die hun ketterijen zouden ondersteunen.
Dat is een groot probleem maar ja, we weten ten minste voor wie we strijden, hé.
Misschien dat dit bericht een afsluitertje kan zijn omtrent 'Katholieke' vertalingen.
Alles op de tijd van de Heer.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer