woensdag 25 mei 2016

Georg Gänswein: "Zoals in de tijd van Petrus, kent, de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, ook vandaag nog altijd maar één enkele rechtmatige Paus."

 

Georg Gänswein: "Wie seit den Tagen des Petrus kennt die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche zwar auch heute immer noch nur einen einzigen rechtmäßigen Papst."


Georg Gänswein: "Come ai tempi di Pietro, anche oggi la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica continua ad avere un unico Papa legittimo."Er bestaat nu geen enkele twijfel meer:

BENEDICTUS XVI TRAD NIET AF!

HIJ DEED GEEN AFSTAND VAN DE MUNUS, MAAR ALLEEN MAAR VAN DE UITVOERING VAN DE MUNUS  =  DE ACTIEVE UITOEFENING VAN HET PETRIJNSE AMBT.

PAUS BENEDICTUS XVI IS DUS DE ENE ENKELE RECHTMATIGE PAUS.
 

Het feit, dat Benedictus XVI niet van plan was om af te treden, maar alleen afstand heeft gedaan van de uitoefening van het Petrijnse Ambt, maar op één of andere manier toch Paus wenste te blijven, maakt zijn zogenaamde 'abdicatie' van nul en gener waarde!!!

De Paus beschikt niet over de bevoegdheid om het pausschap "uit te breiden" of om het Petrijnse Ambt aan twee mannen tegelijkertijd toe te vertrouwen, zoals Benedictus klaarblijkelijk heeft geprobeerd te doen.


De uitspraken van Georg Gänswein gaan lijnrecht in tegen hetgeen zij twee jaar geleden zeiden:

Paus Benedictus XVI: speculaties over zijn terugtreden zijn ‘absurd’

Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI heeft in een brief aan de Ital­i­aanse jour­nal­ist Andrea Tornielli van de krant ‘La Stampa’ de the­o­rieën in de media, de laat­ste tijd, over de rede­nen van zijn terugtre­den als paus “absurde spec­u­laties” genoemd.

“Er is absoluut geen twi­jfel over de geldigheid van mijn terugtre­den van de Petri­jnse Dienst”, schri­jft de emeritus-paus. De enige vereiste voor de geldigheid van zijn ontslag was de absolute vri­jheid waarin hij zijn besliss­ing kon nemen. Die geldigheid ter dis­cussie stellen is “een­voudig­weg absurd”.

Bene­dic­tus XVI geeft in zijn brief ook aan dat hij “om zuiver prak­tis­che rede­nen” nog steeds de witte toog draagt en de naam Bene­dic­tus aange­houden heeft. Op het moment van zijn ontslag was er geen andere kled­ing beschik­baar. Hij draagt de witte toog op een zicht­baar andere wijze als de regerende paus. De the­o­rieën omtrent de motieven achter de kled­ingkeuze noemt hij “com­pleet onge­gronde spec­u­laties”.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/02/paus-benedictus-xvi-speculaties-over.html


Wat zegt Georg Gänswein nu?

"Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten."


Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/Georg Gänswein: "Benedictus is nog steeds Paus, net daarom draagt hij de witte soutane, laat hij zich 'Heilige Vader' noemen, en daarom woont hij nog in het Vaticaan!"

Georg, indien dit de waarheid is, dan waren de vorige mededelingen leugens!!!

Trouwens, twee personen die hetzelfde pausambt uitoefenen?

Dat is ketterij!


DUS:

BENEDICTUS IS PAUS!

BERGOGLIO IS ANTIPAUS!

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Moraal van het verhaal: Georg Gänswein heeft nu gelogen of in het verleden.
Geen betrouwbare bron dus.

The Guardian Angel zei

Toen noch nu werd/wordt hij tegengesproken door het Vaticaan...

Anoniem zei

U snapt het niet. U presenteert iemand die zichzelf tegenspreekt nu plots als betrouwbare bron. En u neemt wat hij nu zegt klakkeloos over. U gelooft dus een volgeling van de leugen. Genoteerd.
U fulmineert tegen het Vaticaan, en dan komt u af met het feit dat het Vaticaan hem niet tegenspreekt. Is het Vaticaan betrouwbaar in uw ogen? Wat is het nu? U spreekt uzelf constant tegen. U neemt wat u goed uitkomt. Ook een volgeling van de leugen?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Als u deze blog zou volgen én ook lezen, dan zou u weten dat Paus Benedictus XVI is afgetreden ten gevolge van het afsluiten de Swift-codes van het Vaticaan.

Het is onduidelijk waarom men dit precies gedaan heeft.

Benedictus XVI had geen andere mogelijkheid dan aftreden, want het Vaticaan was failliet, want ondanks het feit, dat ze geld hadden, konden ze hun rekeningen niet betalen, omdat de toegang tot het internationale betaalsysteem afgesloten was.

Echter, een Paus die onder druk gezet wordt om af te treden, kan niet aftreden, maar blijft van rechtswege Paus.

Deze hypothese verkondigen wij nu al bijna 3,5 jaar.

U moet niet bij mij komen klagen, ga in Rome klagen!

Meer dan 3 jaar houdt men in Rome vol, dat Paus Benedictus XVI is afgetreden en op een vrijdagavond komt Gänzwein dan doodleuk zeggen, dat Benedictus nog Paus is.

Nogmaals, een Paus die gedwongen wordt om af te treden, blijft van rechtswege Paus.

De uiteenzetting van Gänzwein toont aan dat onze interpretatie de correcte is!

Gänzwein wringt zich natuurlijk in allerlei bochten, omdat er natuurlijk nog méér aan de hand is én dat dit natuurlijk gevolgen heeft!

Anoniem zei

Ik kom niet bij klagen.
Ik zeg gewoon dat u het niet snapt, en dat u zichzelf tegenspreekt: u gebruikt een bron die niet betrouwbaar is. Die nu dit zegt, en dan weer dat.
U zou zo buizen op een examen bronnengebruik.
Het is niet omdat Gänswein nu zeg wat u zei dat het ook zo is. U noch Gänswein zijn onfeilbaar, so what.
Als u zo zeker van uw stuk bent: vraag aan Benedictus een officiële verklaring. Dat durft u niet.
En ja, ik volg uw blog. Overigens, hoogst vermakelijk. Omdat u naar gelang het u uitkomt bronnen wel aanvaardt of niet aanvaardt. Zodra een bepaalde persoon of een bepaalde strekking iets zegt wat in uw kraam past, loopt u er mee te koop. Zegt diezelfde persoon of strekking iets wat niet in uw kraam past, zwijgt u in alle talen of verkettert u het.
Willen we eens vragen of de pastoor van Sint Andries zo gelukkig is dat hij door u hier wordt opgevoerd?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Is Georg Gänswein als bron 'onbetrouwbaar'?

Helaas weet u niet wat u zegt!

Als iemand weet wat daar gaande is, dan is het Gänswein wel!

Als Georg Gänswein, als secretaris van Benedictus XVI en als prefect van het Pauselijk Huis, al drie jaar en een half zegt, dat Paus Benedictus XVI afgetreden is, en dan nu zegt, dat Benedictus XVI NIET afgetreden is, aangezien hij nu nog steeds Paus is, dan moet u mij niet verwijten, dat ik van gedacht verander.

Punt is, dat wij al 3,5 jaar zeggen, dat Paus Benedictus XVI NIET is afgetreden. Wel, Gänswein zegt nu net hetzelfde als wij. Gänswein geeft ons gelijk.

En inderdaad, Gänswein noch wij zijn onfeilbaar, echter, het Kerkelijk Recht bepaalt wie Paus is en wie niet.

En indien Benedictus XVI Paus is, dan is Bergoglio automatisch een anti-paus!

Dat is de logische conclusie.

We hoeven Benedictus XVI geen officiële verklaring te vragen, Gänswein zegt dat Benedictus XVI van zichzelf denkt, dat hij nog steeds de Paus is. De claims zijn gemaakt!

Dat Bergoglio Gänswein dan maar ontslaat en Benedictus daar buiten zet, maar dat doet Bergoglio niet. Dit bewijst, dat Benedictus XVI de Paus is en Bergoglio niet.

Anoniem zei

Ja maar er is ook iets anders gebeurd waar we niets van weten.

Aan de foto's te zien is Gänswein door het dolle heen aan het rondlopen, de man was gewoon niet meer rationeel, en heeft te veel gezegd. Er is paniek, tegelijkertijd staan Bergoglio met imans te paraderen.

En niet vergeten dat Gänswein het Hoofd van het Pauselijk Hui van Berglgio is!

Anoniem zei

Aan anoniem 25 mei 2016 (17:09 + 20:27) en 26 mei 2016 16:09
(Deel 1)
Vooreerst: het verheugt mij dat U nog op deze site meeleest en een woordje schrijft; ik had al angst dat U gezondheisproblemen zou hebben en/of gestorven zou zijn.
Een blog moet lezers hebben- kavlaanderen.blogspot vervult daar zeer goed zijn/haar plicht.

Uw posting van 25 mei 17:09 is een echt sofisme:
Wanneer Gänswein eenmaal A zegt en éénmaal Niet-A, heeft hij natuurlijk éénmaal de waarheid gezegd en éénmaal niet de waarheid.
Aan de betrowbaarheid van zijn uitspraken, zeker als ze voor lopende camera gedaan worden, is er geen twijfel.
Dat zouden de noordbelgische bastaardkerkers toch moeten weten na al de perikelen met de verongelukte interviews van Gosfried Danneels (zeer juist: "zijn advocaten hebben hem aanbevolen niets meer te zeggen", waarbij deze domkop dan een paar jaren later in de zaal Vita ondr de Basiliek van Koekelberg de geheimnissen over de Sankt-Gallen-mafia uit cde doeken deed)(dankuwel, Godfried!), van Jefke DeKesel, van Johan Bonny, van Roger Burggraeve enz. enz.
Gänswein heft, zoals door @TheGuardianAngel correct geschreven, éénmaal gelogen; waarom en wanneer is de vrag, die op deze site zorgvuldig uitgepluisd en geanalyseerd wordt.

Het vertellen van een leugen is het begaan van een zonde.
en alle zondaars:
We zijn allen mensen (afgzien van de fameuze paardkop hier op deze site);
en met Terentius kunnen en moeten we zeggen: "Homo sum, humanum nihil a me alienum puto".
Maar christelijk is de zaak klaar: de zondaar, wij allen, ieder voor zich, is tot beterschap en afkeer van de zonde beroepen.
Theologisch zeer kort: Ezechiel kapittels 4 tot 19, en dan verder woordelijk bij Onze Heer Jesus Christus zelf.

In zoverre kan na het vertellen van een leugen de zondaar gered worden door de waarheid te zeggen.
Daarentegen is het verstokt beharren in de leugen duivels en voert tot veroordeling:
"errare humanum ist, perseverare diabolicum" zei mijn oude wiskundeleraar voor 50 jaar, en gelijk had hij (het was een zeer gedegen college).
Een persisterende leugenaar is dan ook vel erger dan een eenmalige(nu ja) leugenaar Gänswein.

De noordbelgische bastaardkerk zou dat nu och moeten weten met hun leugens aan de lopende band: met Godfried Danneels in de zaak Borremans 1, waar de strop reeds rond zijn dikke hals hing, en hij door een laatste leugen gered werd (de toenmalige oude en reeds zwaar zieke hulpbisschop Lanneau nam de hele schulp op zich om dan zwaar veroordeeld te worden en kort nadien te sterven), met Godfried in zijn uitspraken direct na zijn "Bemiddeling" in de zaak vanGheluwe, bij Jef dekesel in het geval Tom Flavez ("tweede kans", "voorgelegd in Rome", "niet terugkomen op de beslissing"), bij de verdere "lijken in de kelder", bij de pastoraalassistent Bart Pieters in de zelfmoord van Marc Gesquiere betr. homosexualiteit,
in de commentaren over de homofilizering van het Grootseminarie in Brugge en het geval Orroi en de westvlaamse priester Wim vanGheluwe met zijn foto's met en zuidamerikaanse vriend in Parijs en een hangslot aan een brugreling...
Moraal van dit lange verhaal: de noordbelgische kerk is a-moraal.

(seq.)

Anoniem zei

(Deel 2)

Uw uitspraak "de volgeling van de leugen" (=Gänswein) is dan ook zeer plat:
wat is dan Godfried Danneels, Roger vanGheluwe, Jefke DeKesel Jef Bulckens (die zich voor en paar jaar tov. mij niet aan het boek Roeach3 kon herinneren- ocharme toch!), Tom Flavez enz.
Genoteerd!

@The Guardian Angel "fulmineert ook niet tegen het Vaticaan" (weer zo'n platgeslagen woordhuls van de modernisten), maar informeert met veel engagement en substantiêle kennis over de toestanden in het vaticaan en aan de top van de kerk.
@The Guardian Angel doet dit overigens veel interessanter en internationaler als "Nieuw-kerknet", dat een echte mislukking is (waarschijnlijk ook zo gewild door de bisschoppen).

De totale verwarring in Rome, het wilde heen-en-weer-springen van Franciscus, zowel letterlijk (zie de vele foto's en selfies) als figuurlijk (zie hier de vele contradicties en discrepanties in zijn encykliek, in de apostolische exhortatie, in zijn interviews in vliegtuigen en voor de gazetten, in zijn preken voor groot publiek en bijzonder in het domus Santa Marta, hebben een geweldige verwarring van de gelovigen teweeggebracht.
Het tohuwabohu is echter juist het tegendeel van de Logos.

In zo'n verwarde toestand doet @The Guaridan Angel het enige juiste: bij de Waarheid blijven, het aloude Magisterium en de traditie van de Hl. Roomskatholieke Kerk volgend, en de gebeurtenissen in Rome zeer opmerkzaam volgend, critisch afwegend en epicritisch beoordelend.

Over Gänswein, zijn positie en betrouwbaarheid post ik later- een substantiêle bijdrag Uwerzijds daarover zou zeker interessant zijn.

Anoniem zei

(Deel 3)

Het is typisch voor de roosgekleurde noordbelgische bastaardkerk dat U bij deze verwarring en calamiteiten in de kerk van "vermakelijk" spreekt.
Jullie kunnen alleen in de categorieên "wellness" en "vermaak" denken.
De beste illustratie hiertoe is dan wel de foto van de gentse bisschop Luc van Looy met zijn accordeon (hier op kavlaanderen.blogspot 26 mei 2016)

Dde tjeven waren nog nooit grote helden; maar de noordbelgische bastaardlerkers zijn de grootste lafaards en angsthazen, die ik ooit ontmoet heb.
wwarschijnlijk heeft dat met het roze te doen.
Een jager op wild, scherpschutters bij de reccetroepen, bij de snelle interventiekrachten, bij de politie, pantserjagers: dat zijn zeer ernstige mensen, geen lolbroeken: zorgvuldig observerend, afwachtend, geconcentreerd, goed overleggend, met rustige hand in het vizier nemend: "Vermakelijk" is dit niet voor de schutter.

En of het nu echt "vermakelijk" is, zoals de noordbelgische bastaardkerk omsingeld in een moeras vol met nog niet ontplofte landmijnen te liggen, onder regelmatig vuur van lange-afstandsartillerie en continu onder scherpschuttervuur van goed bewapende partizanen:
welnu: daar heb ik toch mijn bedenken.
"De gustibus non est disputandum" (over verschillende smaken moet/kan men niet discussiêren).
De oude romeinen voegden daar overigens nog "...et de coloribus..." (over kleuren) daaraantoe;
"kakbruin"- de kleur van de beerput.
De oude romeinen waren toch ferme "kastaars"!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer