woensdag 4 mei 2016

Wee de herders...

Jer 23:1  Wee de herders, die vernielen en verstrooien de kudde mijner weide, spreekt Jahweh!

Jer 23:25  Ik heb gehoord wat de profeten verkonden, die leugens voorspellen in mijn Naam, en zeggen: Ik had een droom, ik had een droom!
Jer 23:26  Hoe lang nog zijn die profeten van zin, Leugenprofeten te blijven, profeten van hun eigen verzinsels?

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer