woensdag 4 mei 2016

Wee de herders...

Jer 23:1  Wee de herders, die vernielen en verstrooien de kudde mijner weide, spreekt Jahweh!

Jer 23:25  Ik heb gehoord wat de profeten verkonden, die leugens voorspellen in mijn Naam, en zeggen: Ik had een droom, ik had een droom!
Jer 23:26  Hoe lang nog zijn die profeten van zin, Leugenprofeten te blijven, profeten van hun eigen verzinsels?

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer