dinsdag 24 mei 2016

'Kerknet' wordt ook wakker... Half-wakker!

Georg Gänswein, de privésecretaris van Benedictus XVI, liet zich bij de voorstelling van een boek een en ander ontvallen over diens pausverkiezing.

De Duitse aartsbisschop Georg Gänswein is de persoonlijke secretaris van de emeritus paus Benedictus XVI en het hoofd van de prefectuur van het pauselijke huishouden. Tijdens de voorstelling van het boek Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI (Voorbij de crisis van de Kerk. Het pontificaat van paus Benedictus XVI) van de Italiaanse auteur Roberto Regoli in de Gregoriaanse Universiteit in Rome bevestigde hij dat de verkiezing van paus Benedictus XVI tijdens het conclaaf van 2005 het resultaat was van een dramatische en verbeten strijd tussen twee groepen kieskardinalen.

Groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen

Volgens Regoli stond daarbij een groep aanhangers van kardinaal Joseph Ratzinger, die als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer groot gezag en veel invloed had, met kardinalen als Lopez Trujillo, Camillo Ruini, Julian Herranz Casado en Ruoco Varela tegenover de zogeheten groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen. Tot die laatste groep behoorden onder meer de kardinalen Godfried Danneels, Achille Silvestrini (Italië) en Cormac Murphy-O'Connor (Engeland). Regoli brengt in zijn nieuwe boek uitvoerig verslag uit van de pausverkiezing destijds. Gänswein: Deze verkiezing was ongetwijfeld het resultaat van een strijd. De sleutel tot dit conclaaf is de homilie van kardinaal Ratzinger, die toen decaan van het kardinaalscollege was, over de dictatuur van het relativisme.

Pausschap zal nooit meer hetzelfde zijn

Gänswein bracht op de boekvoorstelling ook uitgebreid hulde aan de moed van paus Benedictus XVI, die hij omschrijft als een verdediger van de rijkdom van de katholieke traditie, om met emeritaat te gaan en beklemtoont dat dit aftreden geen resultaat was van Vatileaks. Vatileaks had hier niets of nauwelijks iets mee te maken. Benedictus XVI besefte gewoon dat hij steeds zwakker werd. Het ontbrak hem steeds meer aan de kracht om zo’n zware taak te vervullen [Leugens!]. Door zijn terugtreden heeft hij de opvatting over het pausschap veranderd [Opvatting?], omdat hij het mogelijk heeft gemaakt dat er tegelijk een actieve en een contemplatieve paus kan zijn [Het pausschap kan maar door één persoon tegelijkertijd worden uitgeoefend, géén twee! Dit is ketterij!]. In plaats van twee pausen kunnen wij daarom beter spreken over een uitgebreid pausschap ["Een uitgebreid pausschap"... En Kerknet gelooft deze bullshit?]. Benedictus XVI heeft de opvatting over het pausschap verruimd. Sinds 11 februari 2013 is het pausschap niet langer hetzelfde. Hij heeft dit ingrijpend en duurzaam veranderd. [Benedictus had helemaal de macht niet om het pausschap te verruimen of wat dan ook! Er is niets veranderd!]

Bron: Kerknet/National Catholic Register

Moeten we nu ook nog gaan geloven, dat het pausschap door twee personen tegelijkertijd wordt uitgeoefend? Georg Gänswein kan zichzelf voor de gek houden, of Kerknet, maar niet de Katholieken!


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer