zondag 22 mei 2016

Vrijdagavond, 20 mei 2016. Aartsbisschop Georg Gänswein, de privé-secretaris van Paus Benedictus XVI en Hoofd van het Pauselijk Huis, gaat geschiedenis schrijven en is duidelijk een beetje 'overspannen'!

Gänswein geeft toe dat Benedictus XVI nog altijd Paus is!


La commedia è finita.

Na drie jaar te hebben ontkend, zegt Gänswein nu plots, dat we geen twee pausen hebben, maar dat twee personen één pausambt uitoefenen!

Dat is totale ketterij! Er kan maar één persoon paus zijn en dat is Benedictus!

Men geeft het nu zelf impliciet toe!

Dit is wat Malachi Martin voorzegde: "The Total Collapse at the Center"

Het pausdom, het centrum van de Kerk, is als een pudding in elkaar gezakt!

Anti-paus Bergoglio heeft volgens het Kerkelijk Recht geen enkele autoriteit binnen de Kerk en Paus Benedictus XVI wil zijn autoriteit (voorlopig toch nog) niet uitoefenen.

Dit betekent, dat de Kerk op dit moment de facto stuurloos is!
Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer