zaterdag 21 mei 2016

Hoofdredacteur 'Kerk & Leven' pleit tegen verplicht celibaat, voor vrouwelijk priesterschap

Hoofdredacteur Luk Vanmaercke van het Vlaamse katholieke blad 'Kerk & Leven' pleit in een column voor gehuwd priesterschap en openstelling van het priesterschap voor vrouwen.

In de op kerknet.be, de website van de Vlaamse kerkprovincie, gepubliceerde bijdrage schrijft Vanmaercke: “Dat vrouwen nog steeds worden uitgesloten van het priesterambt, valt niet langer te verantwoorden. Pogingen tot theologische onderbouw van het exclusief mannelijke priesterschap rammelen aan alle kanten en overtuigen de overgrote meerderheid van de gelovigen niet langer.”

Orgaan Vlaamse Kerk

Kerk & Leven wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse bisschoppen. Het blad werd in de jaren veertig van de twintigste eeuw opgericht door de Vlaamse dominicanen, toen nog onder een andere naam.

In 1959 werd het overgenomen door de Vlaamse bisdommen. Het valt volgens eigen opgave wekelijks bij 240.000 huishoudens in de bus.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/hoofdredacteur-kerk-leven-pleit-tegen-verplicht-celibaat-voor-vrouwelijk-priesterschapWie pleit voor het priesterschap voor vrouwen is niet meer in volle communie met de Kerk, maar neigt naar schisma.

Aangezien dit alles onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse 'bisschoppen' gebeurt, neigen ook zij naar schisma!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer