dinsdag 24 mei 2016

De Post-conciliaire Bastaardkerk in België is morsdood!

"Aantal priesters daalt fel en bovendien zijn veel priesters oud"


Het aantal priesters is in de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel de afgelopen acht jaar geslonken van 2.585 naar 1.818. Bovendien is zowat de helft ouder dan 70 jaar. Het is het christelijke opinieweekblad Tertio dat de cijfers verzameld heeft in een dossier over de toekomst van de parochies.


In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn bijvoorbeeld 184 priesters tachtig jaar of ouder en er is er maar één in de leeftijdscategorie tussen 25 en 30 [Proficiat Godfried 'kardinaal' Danneels!]. In het bisdom Gent zijn 27 priesters 90 of ouder en er zijn er amper twee in de categorie tussen 30 en 39, terwijl er geen enkele jonger is [Proficiat Luc Van Looy! Ook geen vrouwelijke priesters voor uw vuilbakbisdom gevonden? Goed bezig, Luc! Een dikke 'duim' van Bergoglio!].

Terwijl het aantal priesters in mei 2016 fel is gezakt ten opzichte van de vorige telling in maart 2008, bleef het aantal parochies min of meer gelijk. Met 2.038 zijn het er vandaag in de vijf bisdommen slechts 32 minder dan in 2008.

Hier en daar worden er wel grondige herstructureringen van de parochies voorbereid. Zo wil het bisdom Gent dit najaar de huidige 427 parochies terugbrengen tot ongeveer een vijftig nieuwe parochies. [De kerken moeten kerken blijven!]

De terugval bij de priesters wordt niet gecompenseerd door andere betaalde pastorale krachten. Tegenover 2008 kwamen er slechts 39 permanente diakens [Het permanent diaconaat moet worden afgeschaft!] - mensen die de eerste hiërarchische wijding ontvangen hebben en dus dopen en huwelijken mogen voltrekken - en 43 parochieassistenten [Leken mogen nooit 'voorgaan'!] en pastorale werkers bij in het aartsbisdom en de Vlaamse bisdommen.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2652631In 2016 vier nieuwe priesters voor de Belgische Kerkprovincie


Bisdom Namen

Fabian Mathot en Antoine Nguyen Thai Ta zullen op zondag 26 juni in de Sint-Aubinkathedraal in Namen tot priester worden gewijd.


Jezuïeten

In april werden Albert Evrard en Benoît Willemaers in de kerk van St.-Jan Berchmans in Brussel door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. De Kesel, tot priester gewijd voor de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vier-nieuwe-priesters-en-negen-nieuwe-diakens-voor-belgische-kerkprovincieIn 2016 dus NUL nieuwe priesters

voor de Vlaamse Bastaardkerk!

 

Een dikke proficiat aan de Vlaamse Bastaardbisschoppen!


"Zeg Luc, nu hebt ge helemaal geen wijdingen meer...
Hoe ge dat klaargespeeld?"
"Ik heb gewoon uwe raad gevolgd, Godfried."
"Dat is goed zo, Luc!"
"De Maffia van Sankt Gallen zal tevreden zijn!"


1 opmerking:

Anoniem zei

Over niets zwijgt de noordbelgische bastaardkerk zo intensief als over de cijfers van hun bedienaars.
Vroeger publiceerde de assumptionistenpater Theo Borgermans nogal eens iets op "Rorate" en deelden de bisdommen (Brugge) voorop zeer fier cijfermateriaal mee;
nadat deze archieven veel interessant materiaal bij de bestrijding van de pedofilie in de kerk opleverden, werd het oude kerknet halsoverkop gesloten en door een zwakzinnig navolgproduct van het beruchte Halewijn vervangen.

En nu een beetje "numbercrutching":
Voor 8 jaar (2007) waren er nog ca. 2500 priesters; nu (2015) zijn er nog 1800: dit betekent een teruggang van 700 man in knap 8 jaar.
De helft der priesters is ouder dan 70 jaar; dwz (bij een doorsneelevensduur voor een man van ca. 76 jaar) zijn er in de komende 8 jaar (2024) 900 (de helft van de huidige 1800) priesters minder; men kan dan met ongeveer 900 priesters rekenen, echter in alle leeftijden.
Bijzonder erg is dat de verdeling van de priesters over de verscheidene leeftijdscategorieên niet evenredig is:
het maximum aantal priesterwijdingen in Belgiê vond plaats in 1955 (alzo: zeer interessant vóór het 2e vaticaans concilie, waarbij zich hier de ontvreemding van de vlaamsnationalen van de kerk liet voelen).
Sedertdien is het priesteraantal continu op de retour.
Na het concilie (1966 ff.) ging het aantal roepingen geweldig achteruit- de kandidaten waren grotendeels omgeschoolde sociaalassistenten.
In 2024 zullen de 1966 gewijde priesters (ca. 25+34+24)= 83 jaar oud zijn; en daarna zijn de wijdingen druppelsgewijze voorhanden.
Danneels draagt hier een geweldige schuld.
De grote vreemde eend in de bijt is het bisdom Brugge, waar ondr Nonkel Roger vanGheluwe nog veel gewijd werd- helaas zeer dikwijls louche figuren, die nu goed onder vuur geraken.

De teleurgang van belgische bastaardkerk: de laatste moet het licht uitdoen.
2031 is dan alles gedaan.
Godfried en Jef en Luc en hoe ze allen mogen heten:
Game over, boys!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer