woensdag 30 juli 2014

Na de totale mislukking van het 'Gebed voor de Vrede' in de tuinen van het Vaticaan, met dit als resultaat, kondigt Bergoglio een nieuw vredesinitiatief aan. Zal Bergoglio de Derde Wereldoorlog ontketenen?

Gaza: da S.Sede nota "pace" a ambasciate

Link:

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/07/30/gaza-da-s.sede-nota-pace-a-ambasciate_c65fc29b-fd40-4ab5-930e-db6fb25eb6b1.html

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Laten we niet vergeten dat de Vrijmetselarij een Joodse uitvinding is.

Inhoudelijk is vrijmetselarij esotherische kaballah. Er waren een aantal joden onder de vertegenwoordigers van de vroege vrijmetselarij, en een groot aantal waarschijnlijk-wel-Joods bij de rest. Alchemie is esotherische kaballah en daarmee joods. 90% van de communisten in Europa op het einde 19de, begin 20ste eeuw waren joods. Alle zionisten beweren dat ze Joods zijn.

Nu, dat is allemaal helemaal niet anti-semitisch, want vrijmetselaars, alchemisten, communisten, zionisten zijn helemaal niet religieus, maar het is de associatie met datgeen er van het Jodendom overblijft na de verwoesting van de tempel dat men hen alleen joods kan noemen.

Anoniem zei

Bergoglio zal de Derde Wereldoorlog zeker niet gaan tegenhouden, en steunt inderdaad hen die die oorlog proberen te ontketenen, het IMF voorop.

De Amerikaanse neocons zijn weer aan het winnen, MH17 en Gaza zijn daar tekenen van. Ook Siri in Irak.

Indrukwekkende foto, dat zal wel een goei bom geweest zijn. Ik vraag me af of Putin ze gegooid heeft.

Anoniem zei

En dat "Gebed voor de vrede" heeft dit inferno veroorzaakt?

Laat ons dan in s' hemelsnaam (sic) stòppen met bidden!

Anoniem zei

Zielen als schapen of bokken volgen de pastor, WIE DAT OOK MAG ZIJN. Tegenover hen moet men op zijn minst tegemoetkomend zijn want zij kunnen zich niet verdedigen. Zonder leiding wordt het een ramp ook al zijn ze niet allen kleine zielen; zij kunnen groeien: de ware betekenis van evolutie. Wetenschappers: halloo !!! God om Genade smeken. Goede pastors weten daar alles van.

Aan de andere kant van het geestelijk spectrum van zielen bevinden zich de havikken, de arenden en ook de adelaars, en leeuwen.

Harten van staal of steen, en blauw bloed en dikwijls de ijskoude impulsiviteit van de leeuwachtigen. Zoals de eenvoudigen schaap of bok, kunnen dezen adellijk of duivels zijn.
Zij geven elkaar ruimte of niet, verwijderen zich van elkaar, erkennen elkaar; dit meestal in relatie tot de grote massa schapen en bokken waar zij zich boven verheven weten.

Maar ook zij kunnen groeien. Naar God toe of naar de hel. Neutraal is een zeer betrekkelijk begrip in de geestelijke wereld en betekent meestal dat men (zichzelf) (onder-)zoekende is.

Een mooi ideaalbeeld is een parochie schapen en duiven geleid door een adelaar. Echter tussen die twee uitersten bevindt zich een waaier van grote verscheidenheid van alle mogelijke soorten.

Benedictus XVI is als een adelaar, Bergoglio eerder als een hyena of een krokodil geleid door reusachtige giftige slangen en zelfs draken en 'bevriend' met roofzuchtigen die elkaar 'erkenning' geven. Kleine zielen kunnen het onmogelijk inschatten; zij zien slechts vage onbegrepen grootheid.

Wanneer adelaars en rechtvaardige leeuwen moeten wijken voor roofdieren komen allen in groot gevaar, ook die roofdieren. Maar allen zijn schepselen van God die hun aller Vader is, niemand kan uit Zijn ogen wegsluipen.

De vraag is hoe twijfelachtige zielen terecht komen op de plaatsen van de pastors ?
En hoe het dan verder moet ?

Roof-zielen moeten evolueren naar liefdevol adelaarschap of tenminste naar rechtvaardig leeuwschap. Zij kunnen het; zij hebben die bewuste kracht en inzicht. Naar God toe groeien. Zoniet zal Hij spoedig Zijn almacht tonen en wordt hen het zielevlees ontnomen en hun zielegebeente verbrijzeld. De bodem van de hel is bedekt met vormloze krachteloze zwarte kreunende schimmen.

Overdenk Psalm 106: https://www.youtube.com/watch?v=UVDVsjAPs-Q (ik ken voorlopig geen betere versie, maar deze is zeer mooi)

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:50,

"Koran-recitatie in Vaticaan roept inderdaad op tot 'overwinning op ongelovigen'"

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/06/koran-recitatie-in-vaticaan-roept.html

De schuldige is Bergoglio!

Anoniem zei

Vermoedelijk is dit de explosie van de beruchte M.O.A.B.- bom. Te vergelijken met een mini-atoombom.
De gruwels waar mensen toe in staat zijn geven aanleiding tot nadenken over de dieper liggende krachten in de ziel.

Er bestaat een nauwelijks beoefende wetenschap die tracht in te dringen in de dierlijke aard van de menselijike ziel. Deze kennis is waar en onweerlegbaar maar verschrikkelijk om te ontdekken. Nochthans komt het in talrijke kunstige uitingen tot leven.

Het blijkt namelijk dat mensen die kennis over het algemeen gewoon niet aankunnen en het dan ook verwerpen en daar hebben ze gelijk mee want het leven wordt onverdraaglijk wanneer men de duistere neigingen in iedereen om ons heen voortdurend zou zien.

Nochthans zijn de gevolgen van de diepere aard van zielen bij iedere uitdrukking van haat en geweld telkens toch zichtbaar !
Het overdenken van Psalm 106 leidt tot dicht bij bepaalde kennis wwarvan men de deur dus beter gesloten houdt, al kan het blijkbaar wel nogal helder in kunst, vooral in tekenverhalen, en afgezwakt in literatuur. Zo bestaan er afbeeldingen waar Christus omringd is door monsterlijke mensenhoofden maar er bestaan heel wat grafische verhalen die veel verder gaan.

Jezus, uitputtend lijdende, maant de wenende vrouwen dat ze beter om zichzelf en hun kroost wenen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer