maandag 28 juli 2014

Hoe een informeel pausbezoekje uit de hand liep

Paus Franciscus brengt zowel vandaag als maandag een bezoek aan het Italiaanse bisdom Caserta.

Aanvankelijk zou Franciscus alleen een dag afreizen, om een informeel bezoek te brengen aan een bevriende voorganger van een pinkstergemeente, die hij in Argentinië had leren kennen.

Toen dat nieuws uitlekte en – wat een unicum was – de pers en niet de Heilige Stoel de lokale bisschop op de hoogte bracht, vroeg deze om ten minste een kort officieel gedeelte, schrijft KN-Romecorrespondente Marta Petrosillo.

Het resulteerde er uiteindelijk in dat de paus vandaag [zaterdag] naar Caserta reist om de Mis te vieren, waarbij enkele honderdduizenden gelovigen worden verwacht, en de lokale clerus te ontmoeten. Vervolgens keert hij terug naar Rome voor het zondagse angelusgebed op het Sint-Pietersplein, en gaat hij maandag weer naar Caserta is om zijn vriend Giovanni Traettino te bezoeken. 

Wat een gênante vertoning!
 

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6037-hoe-een-informeel-pausbezoekje-uit-de-hand-liep


Net zomin Bergoglio de Katholieken tijdens dit privébezoek vertegenwoordigt, vertegenwoordigt ook 'de bevriende voorganger van een pinkstergemeente' deze sekte niet.

In een persbericht hebben de evangelicals zich duidelijk van de voorganger in kwestie en van Bergoglio gedistantieerd:

Link:

http://www.alleanzaevangelica.org/attualita/2014-24_trotonda-cattolicesimo-cont.html

"Er bestaat géén theologische grond om aan oecumene te doen!"


DE PUINHOOP IS ECHTER NOG GROTER:

BERGOGLIO ZOU DE NIEUWE 'KERK' VAN DEZE SEKTE IN CASERTA GAAN INHULDIGEN.

EN DAT NET OP DE DAG VAN SINT-ANNA, DIE BIJZONDER VEREERD WORDT IN HET BISDOM CASERTA!

BERGOGLIO GAF ER DE VOORKEUR AAN OM KETTERS TE ONTMOETEN, ZONDER DE KATHOLIEKEN TE ONTMOETEN.

DE BISSCHOP VAN CASERTA HAD EEN KLACHTENBRIEF NAAR HET VATICAAN GESTUURD, MAAR KREEG ER GEEN ANTWOORD OP. DIT ZEGT DE BISSCHOP NU IN DE MEDIA.

DE INHULDIGING VAN DE 'KERK' WERD ENKEL MAAR AFGELAST NA HET VERONGELUKKEN VAN DE 'EVANGELISCHE' NEP-BISSCHOP TONY PALMER VORIGE ZONDAG DIE BERGOGLIO OP ZIJN REIS ZOU GAAN VERGEZELLEN.

DE BISSCHOP, CLERUS EN LEKEN VAN HET BISDOM CASERTA ZIJN STOMVERBAASD OVER DE GANG VAN ZAKEN!!!  

ALS EXCUUS WORDT NU AANGEVOERD:

"BERGOGLIO WIST VAN NIETS"

LINK:

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/07/27/papa-non-sapevo-festa-s.anna-a-caserta_48fe98fd-f1d7-4e0a-b7f0-fda8c0d662a2.html

ALLES WAT HET VATICAAN DEZER DAGEN DOET, IS: LIEGEN!!!

GOD HEEFT BLIJKBAAR ANDERE PLANNEN!!!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het Heilig Doel is en blijft: eenheid onder alle Christenen en bekering van alle zielen. Maar dit kan nooit DE WARE BEDOELING van de duivel en het 'Bergoglianisme' zijn. Want dezen gebruiken goede aarde juist om slechte zaadjes in te planten, hetgeen weliswaar intelligent is maar niet verheven.

Het Bergoglianisme is als genetisch bewerkt zaad; het zal de 'LANDBOUWERS', de PASTORS, op de lange duur met hart en ziel doen smachten naar het onvindbaar geworden zuiver natuurlijk en liefst door een waarheidslievend priester gezegend zaad.

Waar vindt men nog een hele parochie of Kerk met louter gelovigen ?

In tomorrowland ! Yeahhh !!!

Anoniem zei

Hier wordt met opzet ergernis gegeven.
Aan de ene kant wordt de orde van de Franciscanen (en sedert Pasen 2014) ook de orde van de Franciscanessen der Immacolata onder apostolische directie gesteld en zwaar gedisciplineerd (en vele lafaards weten ervan en houden hun mond), het bisdom Ciudad del Este in Paraguay apostolisch gevisiteerd (omdat de bisschop van de tridentijnse liturgie houdt en een seminarie van 250 Seminaristen onderhoudt- terzelfdertijd gemobt van zijn bisschoppen-collega's en vooral van de aartsbisschop van Asuncion, waarvan de homosexuele neiging en praktijken door de bisschop van Ciudad aan de kaak gesteld werden)(de lokale toestanden en de geschiedenis der vlaamse bisdommen zijn inderdaad het beste bewijs dat men door sexuele schabouwelijkheden geen apostolische visitatie krijgt), wordt Zuid-Italiê in rep en roer gezet- en anderzijds wil Bergoglio een klein gebouw inwijden voor een klein sectair groepje der Pinksterbeweging.
Waar sedert eeuwen het vaticaan bekend staat voor zijn goede informatiedienst, zijn ze plots zo nedrig en bescheiden geworden, dat "ze van niets hebben geweten".
Leugenaars!
Dat is nu juist het ergste van de zonde, niet dat men ze begaat, Maar dat men ze met mooie woorden verkleedt en vergoelijkt om ze dan nog eens veel gemakkelijker te kunnen begaan.
Zo ontstaan zeer snel zeer slechte gewoontes.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer