woensdag 23 juli 2014

Bisdom Antwerpen krijgt nieuwe structuur

Vanaf 1 september 2014 wordt het bisdom Antwerpen opgedeeld in een vicariaat Antwerpen, een vicariaat Kempen en een vicariaat Diocesane Diensten. Dat meldt Kerk & leven.

Elk van deze drie vicariaten wordt geleid door een bisschoppelijk vicaris, bijgestaan door een vicariaatsteam. De vicariaten sturen alle pastorale sectoren in hun vicariaat aan en dragen ook zorg voor rekrutering, vorming en ondersteuning van de pastorale medewerkers.

De opsplitsing in vicariaten gebeurt omdat het bisdom Antwerpen sociologisch en pastoraal uit twee sterk verschillende gebieden bestaat: enerzijds de stadsregio Antwerpen en anderzijds de steden en de gemeenten van de Kempen. “Beide gebieden vragen pastoraal om een eigen aanpak en beleid”, stelt mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. “Het huidige dekenaat Antwerpen is erg groot en bijzonder complex. Nieuwe kansen en uitdagingen, eigen aan een kosmopolitische stadsregio, dienen zich aan. Eén dekenaal team kan deze brede uitdaging amper omvatten en aansturen. De dekenaten die het nieuwe vicariaat Kempen gaan vormen staan met hun dichte netwerk aan parochies voor gelijklopende uitdagingen. De voorbije jaren kregen de dekens en de dekenale teams al versterking in de vorm van een deken-assistent. Een nauwere samenwerking tussen de dekenaten en hun verantwoordelijken dringt zich op”, zegt mgr. Bonny.

Het vicariaat Antwerpen zal in de toekomst bestaan uit de dekenaten Antwerpen-Centrum, Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Het vicariaat Kempen zal bestaan uit de dekenaten Noorderkempen, Kempen-Oost, Zuiderkempen en Kempen-West. De grenzen van de nieuwe dekenaten moeten nog vastgelegd worden.

Het derde – niet-territoriale – vicariaat Diocesane Diensten omvat alle diocesane diensten die instaan voor de vorming en de begeleiding van medewerkers en voor de ondersteuning van het pastorale werk in de diverse sectoren.

Bron: Kerknet

Het Bisdom Antwerpen zou best opgeheven worden en terug bij Mechelen-Brussel gevoegd moeten worden.

1 opmerking:

Anoniem zei

De PROVINCIE Antwerpen zou beter "Midden-Brabant" heten en we zouden opnieuw moeten kunnen spreken van het aartsbisdom "Mechelen".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer