dinsdag 15 juli 2014

BEVER – Parochiepriester pleit voor behoud Eucharistieviering bij begrafenis

Link:

http://www.editiepajot.com/regios/4/articles/38572

21 opmerkingen:

Anoniem zei

“Ik vraag mij trouwens af of een Eucharistieviering bij uitvaarten zo maar kan afgeschaft worden. Het is alleszins een recht van de gelovige om een Eucharistieviering bij uitvaarten te vragen. Zeker als er toch een priester ter beschikking is kan dat dan volgens het kerkelijk recht niet geweigerd worden”, aldus nog de parochiepriester.

Anoniem zei

Het ergste aan de redenering die in de krant gegeven wordt is dat men zegt dat de priesters dan tijd hebben om andere dingen te doen. Wat zijn dan de andere dingen ? In sommige parochies wordt er maar om de 2 maand eens gedoopt, alles samen en de voorbereidingen gebeuren door leken. Communie en vormselvoorbereidingen gebeuren ook door leken. Huwelijken zijn er amper. Op veel plaatsen zijn er zelfs geen weekmissen en al zeker geen biechtgelegenheid. Huisbezoeken doet men bijna niet en ziekenbezoek is ook al uitbesteed. Wat kan het dan nog zijn wat typisch priesterlijk is...

Anoniem zei

E.H. A. Penne behoort tot de "betere" soort geestelijken.

Anoniem zei

Dank aan deze priester! Is trouwens ook een goeie en gerespecteerde priester! En gelukkig beginnen er nog priesters te spreken.

Ik vind dat priesters terug gerespecteerd mogen worden, en de leken wat meer nederiger.

Misschien worden dan de verloren herders/priesters opnieuw gemotiveerd om hun roeping serieus te gaan nemen!

En dit fenomeen is niet alleen bij begrafenissen, ook bij de 1ste communie word de eucharistie volledig overgenomen door leken!

Anoniem zei

In onze parochie is een begrafenis een zeer omslachtige aangelegenheid.

Na afspraak komt de priester op bezoek bij de verzamelde familie met een flinke voorraad voorbeeldteksten, gedichtjes en een keuze van evangelieteksten. Er wordt dan ook rustig onderhandeld wie wat gaat zeggen, welke mooie muziek men daarbij ook nog verkiest en of iemand iets bijzonders wil doen of zeggen. Op zich is het best EEN HEEL GEZELLIGE BIJEENKOMST. Ik beweer niet dat het niet op die wijze mag.

In heel mijn familie is er niemand die nog gelooft en over God trachten spreken wordt ervaren als agressie.

Enfin, toen het bij ons gebeurde was ik nog half protestant en mijn bloeddruk begon lichtjes te stijgen tijdens de VIER uren onderhandeling. Enkele keren stelde ik zo vriendelijk mogelijk vooraf gewoon de rozenkrans te bidden gevolgd door een heel eenvoudige H.Mis. Men lachtte eens beleefd.

Toen de priester uiteindelijk huiswaarts keerde was men het nog steeds niet eens over welk evangelie er moest worden voorgelezen en was er nog steeds twijfel over een dichterlijke tekst.
Des avonds kreeg ik dan de opdracht aan de priester te gaan melden dat hij zelf een keuze mocht maken. Volgens mij zag hij er lichtjes gedeprimeerd uit.

Vermoedelijk gaat het in de meeste parochies zo. Ik zou hier keihard pleiten voor een eenvoudige ingetogen standaard uitvaart H.Mis zonder dat heidens sentimenteel gedoe.

Met de maandelijkse kindermissen of schoolmissen is het zelfs nog veel erger. Het scheelt niet veel of de priester valt tijdens de 'misviering' op de kniëen om de kinderen te aanbidden.
Volgens mij zijn die 'vieringen' geen H.Mis en dus ongeldig want 'respect' is verworden tot 'leuk' en dat kan niet.

Men evolueerde naar respectloze overkill en nu komt dan de leuke genadeslag.

Anoniem zei

Het moet de overledene zijn, die bepaalt of hij of zij een mis wil.

Dan volgt er gewoon een standaard-mis.

De familie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van de teksten, gebeden of lezingen.

Wie niet akkoord is, blijft maar thuis!

Anoniem zei

De gelovigen worden gestraft omwille van het ongeloof van de anderen.

De Kerk moet er eerst en vooral voor de gelovigen zijn. wat de ongelovigen ervan vinden, is niet relevant.

Ook figuren zoals Bergoglio schijnen dit niet te beseffen.

Men praat de wereld toch zo graag naar de mond.

Anoniem zei

BRAVOO, deze anonieme persoon durft de koe bij de horens vatten.
Eerbied en respect mogen ge eerbiedigd worden zonder doodsbedreiging of stiekeme mes prikken.Terug een christelijke ingesteldheid.!!! BRAVO fons

Anoniem zei

Het enigste priesters moeten doen is het bedienen van sacramenten. En daar zouden ze de tijd niet voor hebben? Wat doen ze dan wel?

René zei

Het bisdom Hasselt schaft vanaf januari in heel Limburg de eucharistieviering bij begrafenissen af “Zo krijgt de priester opnieuw tijd voor andere zaken.” Vooreerst denk ik dat het bisdom niet kan verbieden aan iemand om begraven te worden met een eucharistieviering . Een christen heeft het recht om te kiezen in welke kerk hij begraven wordt en wie de eucharistieviering opdraagt. Wie zoekt zal een bereidwillige priester vinden ….
Ten tweede :Ik vraag me af voor welke andere zaken een priester tijd moet hebben. Het is hun enige plicht om eucharistievieringen op te dragen EN ze worden er nog voor betaald ook…Maar ze zijn ocharme toch zo oververmoeid van 2 eucharistievieringen op zaterdagavond en zondagmorgen . Sommigen zijn zelfs vermoeid van op hun stoel te blijven plakken en te kijken naar een of ander niet opgeleid vrouwmens die aan het altaar rondhuppelt ! In de week zijn ze zelfs niet meer verplicht om eucharistievieringen op te dragen….De maandag alleszins niet , afgetobd zoals ze zijn van het helse weekend….Of moeten ze meer tijd maken om voor hun vriendin te zorgen misschien en met hen op reis of “op bedevaart” gaan ????
Oplossing????Afslanken van hun wedde bij gebrek aan tijd om datgene te doen dat ze moeten doen……Ten tweede raad ik de gelovigen een do-it-yourself cursus “leiden van een uitvaartdienst” aan. Begeef je vooreerst naar een liturgisch centrum en schaf je “een orde van dienst aan” . Lees die en bereid je zorgvuldig voor . Begeef je dan naar het uitvaartcentrum en leidt zelf de uitvaartdienst van je dierbare overledene, volgens de orde van dienst, volgens het boekske . Ge spaart een diaken of “opgeleide leek” uit…En oefening baart kunst…Na een tijdje zul je de heren pastoors wel horen jammeren dat er niemand meer in de kerk begraven wordt…, maar vooral dat ze geen inkomsten meer hebben , want om de poen is het al te doen….

René zei

Ze worden met de dag meer en meer protestant en hebben geen respect meer voor het priesterschap.Het is een gebrek aan opleiding, een gebrek aan geloof dat aan de basis ligt. Inderdaad kan iedereen zelf zorgen voor een uitvaart met gebedsdienst. Het is een kwestie van de "orde van dienst" ernstig te lezen en zich voor te bereiden…
en
Ik volg de overlijdens berichten in de krant en het is opvallend dat er al een tijdje meer en meer uitvaarten in de aula van de ondernemers worden gehouden-- dat wijst erop dat die vermoeide priesters zichzelf uit de markt prijzen….Het zal hun berouwen, want geen uitvaart meer in de kerk: ook geen na-missen meer, want ze worden toch niet uitgevoerd. Zo gaan ze platzak zitten .

LN

Anoniem zei

Probleem is echter dat een begrafenisMIS niet noodzakelijk voor een fatsoenlijke begrafenis is.

MAAR wel, dat iemand een viaticum ontvangt EN in fatsoenlijk GEWIJDE GROND begraven wordt.

DAT verzuim is veel ernstiger.

Ik kan met die onnozelaars niet meer overweg.

Anoniem zei

Het doet echt goed zo'n dappere jongere priester te zien.
En even goed doet het dat dit verschijnt in een krant uit het pajottenland.
De wind draait in Vlaanderen.

Anoniem zei

De wind draait inderdaad. Alleen jammer dat het maar een zuchtje meer is....

Anoniem zei

Het is onze plicht van dat zuchtje een windhoos te maken die de Vlaamse bastaardkerk wegveegt. Daarom moeten we E.H. Penne steunen. Wie neemt het initiatief? Ik vind dat Katholieke Actie Vlaanderen dat moet doen. Harde actie in plaats van brave filmkes van Franse abdijen.

Anoniem zei

@Anoniem 9:22. Wat had u dan in gedachten met "harde actie"? Mag ik misschien refereren naar 1 Kon. 19: "En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht."
Geef mij dus maar het zuchtje en de filmpjes van abdijen ...

Anoniem zei

Misschien zal het bisdom Hasselt zich beroepen op de dynamiek van het concilie. Wat dan?

The Guardian Angel zei

Eén woord:

VADSIGHEID...

Anoniem zei

Aan Anoniem 20.07.2014 09:22

Graag citeer ik U de volgende Woorden van de profeet Nathan: "Gij zijt de man!"
De daadwerkelijke ondersteuning van de goede priesters in Vlaanderen is opgave en plicht van iedereen, bijzonder ook van de lezers en medeposters op deze site.
erval aub niet in de oude gewoonte van Danneels en zijn klerikale medekornuiten steeds weer de schuld en de opgave bij de anderen te zoeken.
@The Guardian Angel deed en doet enorm veel voor het geloof in Vlaanderen- anddren mogen rustig ook hun duit in het zakje doen.

Wat nu de filmpjes over de abdijen betreft:
Fantastisch, doe zo voort.
De christianizering van Europa is vanuit de abdijen gestart en gevoerd; met de Nieuwe Evangelizering is dit niet anders.
Graag denk ik aan de beroemde Abdij van Metten in Beieren, gestart in de 19e eeuw met 2 monniken en 1 koe, en nu een grote florerende abdij.
Fontgombault, Clear Creek, Randol, Triors, Le Barroux, Gricigliano, Mariareichstein,...
er zijn zoveel grote voorbeelden van levendig geloof en groei van de Hl. kerk!
Per aspera ad astra

Anoniem zei

@anoniem 23/24 van 20 juli: mooie Bijbelwoorden, maar wat koop je ervan om de bastaardkerk weg te vegen? Wat "harde actie" is? Laat Katholieke Actie Vlaanderen het initiatief nemen om in elk bisdom een kerk te bezetten, er 24 uur op 24 aanbidding te houden, om de drie uur een Tridentijnse Mis enzovoort. Of blijven we als lammekens naar filmpjes kijken

anoniem 9:22

Anoniem zei

Er zou veel meer gelegenheid tot Aanbidding moeten zijn.
Gelovigen zouden meer tot Aanbidding moeten uitgenodigd worden.
Dan viert men waardig en met eerbied de H. Eucharistie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer