dinsdag 8 juli 2014

Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig heropend voor de eredienst

Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, heeft beslist de Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig te heropenen voor de eredienst. Een pastoraal jaar lang, van september 2014 tot juni 2015, gaat een ploeg van priesters en parochianen er aan de slag om op basis van de opgedane ervaring te beslissen hoe groot het deel van de kerk moet zijn dat behouden dient te blijven voor de eredienst. De rest van de kerkruimte kan dan in samenspraak met het Brusselse stadsbestuur een culturele of sociale bestemming krijgen.

Mgr. Léonard motiveert de beslissing in een omstandige verklaring die het aartsbisdom Mechelen-Brussel vanmiddag bekend heeft gemaakt. Twee en een half jaar geleden werd de Brusselse Sint-Katelijnekerk voorlopig gesloten. Op initiatief van de stad Brussel, die eigenaar is van de kerk, en met instemming van het vicariaat Brussel werd een oproep gelanceerd voor ideeën met het oog op een gedeeld gebruik van de kerk. Er werd een deskundige jury aangesteld om uit de inzendingen die ideeën te selecteren die zouden kunnen uitgroeien tot uitgewerkte projecten. En een daarvan zou dan door de stad, met akkoord van het aartsbisdom, geselecteerd worden.

Vooraleer over te gaan tot die tweede fase, waarin ideeën worden uitgewerkt tot gedetailleerde projecten, wil aartsbisschop Léonard – op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid, maar na overleg met zijn hulpbisschop voor Brussel - eerst proefondervindelijk vaststellen hoe groot het deel van de kerk moet zijn dat behouden blijft voor de eredienst. Het aartsbisdom herinnert er in zijn verklaring aan dat de Sint-Katelijnekerk vóór de voorlopige sluiting gedeeld werd door een bescheiden katholieke gemeenschap en een relatief omvangrijke orthodoxe gemeenschap, maar dat ze niet beschikte over een priesterploeg die voltijds met de pastorale animatie van de parochie was belast. “Omdat het vandaag onmogelijk is a priori, d.w.z. zonder enige praktijkervaring, de grootte te bepalen van het voor de eredienst bestemde kerkgedeelte, heeft de aartsbisschop besloten de Katelijnekerk voorlopig te heropenen voor de eredienst”, staat te lezen in de verklaring. “Vanaf september gaat er een ploeg van priesters aan het werk, die zoals voorheen zal worden bijgestaan door een groep parochianen, en dit in het volste respect voor de geklasseerde kerk die eigendom is van de stad Brussel.”

De experimentele periode zal een pastoraal jaar duren: van september 2014 tot en met juni 2015. “Op basis van de opgedane ervaring zal het aartsbisdom de omvang bepalen van de ruimte die – in het geval van een project van gedeeld gebruik – voor de eredienst gereserveerd moet worden”, aldus de verklaring. “De proefperiode zal ook relevante informatie verschaffen voor de eventuele uitwerking van gedetailleerde projecten, die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan het aartsbisdom.”

“Deze beslissing van de aartsbisschop wijzigt zeker het werk van de jury, maar dit slechts gedeeltelijk”, aldus nog de verklaring. “Gedurende de experimentele periode kan men immers onder voorbehoud voortgaan met het uitwerken of omvormen van de reeds weerhouden ideeën, zonder belangrijke wijziging van de timing die de stad heeft vastgelegd.”

Bron: Kerknet

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer