maandag 9 maart 2015

Pedofilie in de Kerk: "West-Vlaamse politie onder druk gezet door René Stockman van de Broeders van Liefde"

In de parlementscommissie seksueel misbruik legden advocaat Walter Van Steenbrugge en zijn confrater Christine Mussche gisteren een document voor waaruit blijkt dat de West-Vlaamse politie eind jaren '90 onder druk werd gezet om een pedofiliezaak bij de Broeders van Liefde in Roeselare niet verder te onderzoeken.

In 2000 bracht Humo dit verhaal reeds. Twee van de drie broeders werden nooit vervolgd; één werd veroordeeld tot vier jaar, maar werd later in beroep vrijgesproken. René Stockman - destijds provinciaal overste maar inmiddels opgeklommen tot superiore generale van de Broeders van Liefde - werpt zich dezer dagen op als felle voorstander van een strenge bestraffing van pedofiele geestelijken, maar in 2000 belde híj met de BOB van Roeselare met de vraag 'of het wel nodig was dat dat onderzocht werd, en of het niet mogelijk was om de zaak zo te houden'.

Bron: HUMO


Herlees hieronder het Humo-artikel 'Pedofilie in de kerk: Broeder Penis met de mantel der (Broeders van) Liefde bedekt' uit Humo 3142 van 21 november 2000.


Link:

http://www.humo.be/humo-dossiers/28182/pedofilie-in-de-kerk-west-vlaamse-politie-onder-druk-gezet-door-de-broeders-van-liefde
Commandeur Stockman! Bedankt voor bewezen diensten...

http://www.fracarita.org/nieuwsberichten/br-rene-stockman-is-commandeur-in-de-leopoldsorde

"De meerwaarde van het geloof in zorg en onderwijs"

 Schijnheiligheid door en door en tot op het laatste einde.

http://www.vsko.be/nieuws/boekvoorstelling-br-ren%C3%A9-stockman-%E2%80%93-6-maart

6 opmerkingen:

Anoniem zei

"De meerwaarde van het geloof..." en dan nog wel met de idioot Lieven Boeve naast René stockman.

Hier moest ik toch aan het reklameartikeltje denken van de urv ("Unie van de Religieuzen in Vlaanderen") in de herfst 2014, juist na de opening van het "Jaar van het godgewijde leven", en wel om tot roepingen aan te sporen en aan te lokken (alles ook op kerknet(actueel) gerelateerd):
de kleine druklettertjes, de oudbekende kleuren (nuja: zwart, wit en grijs), de verevelende layout: alles oudbekend en feitelijk direct desinteresserend.
De hoofdvogel is dan wel d tekst, en nog veel meer de titel:
"(Het ordeleven:) De navolging van Christus is ook vandaag nog de moeite waard".
Wat een gezever:
Wij hebben Christus niet "ook" en "vandaag" na te volgen, Maar altijd: gisteren, vandaag en morgen (hier, hodie et cras), en niet "ook": dit is naar de catechismus de einige grond van ons bestaan: ...om God te zoeken, Hem te vinden en Hem te loven voor Zijn werken..."
En of dit "de moeite waard is", speelt geen rol.
Het dragen van het Kruis is geen "moeite", het is een Plicht- en het is de totale vervulling van deze Plicht door de Godsknecht- het totale volbrengen van de mi'spat- dat voor het gerecht (sad'iqh) laat bestaan.
Dat deze krotters toch niets deftigs kunnen doen!
Arm Vlaanderen!

Anoniem zei

Waarom werd die decoratie op de Ambassade van Belgie bij de H. Stoel uitgereikt? Wanneer het de koning zelf zou moeten zijn?

Waarom heeft hij uberhaupt die decoratie gekregen ondanks de waslijst pedofilie schandalen tegen de broeder van liefde wereldwijd?

Een van de redenen dat hij gedecoreerd is, is voor "de verdiensten van de Congregatie Broeders van Liefde" - dus de organisatie zelf die ook de ondescheiding kreeg.

Waarvoor is dat goed? Dat hij de kindertjes uit de psychiatrische instellingen aan pedofielen uithuurde?

Als Jimmy Saville de maatstaaf is, zijn ze in Belgie minsten 30 jaar achter eer ze gaan beginnen iets aan pedofilienetwerken te doen.

Anoniem zei

(Deel 1)
1995-2015: 20 jaar pedofiel massapektakel in de vlaamse bastaardkerk.
En, zoals ook het leidartikel hier toont, NIETS, maar dan ook NIETS geleerd.
-1995: publicatie van het gpdsdienstboek Roeach met pedofiele afbeeldingen in Band 3, met geweldige protesten (o.a. o.l.v. Alexandra Colen)(cfr. de uitgebreide postings op kavlaanderen op 30 mei 2013)
- 1995: het plotse verdwijnen van de westvlaamse oblatenmissionaris Eric Dejaegher in Igloolik en zijn onderduiken in Vlaanderen 8alles uiterst geheim);
veel minder geheim, ja totaal publiek en direct naar het vaticaan gemeld was wat hierop volgde:
de als vervanger voorgeziene nieuwe oblatenmissionaris Wieslaw Anton (Tony) Krotka, van poolse afkomst, wird bij zijn aankomst in Igloolik door de woedende eskimo's met alle afval der vuilnisbakken beworpen en moest bij deze demonstratie/opstand onder bescherming van de mounties met een helicopter uitgevlogen worden.
Ten laatse hier rinkelden in het vatikaan alle alarmbellen- de vlamingen werden door Godfried en kornuiten dom gehouden en konden nog 15 jaar verder "genieten" van deze weerzin (de "genieters" worden nu de ene na de andere ontmaskerd).
Godfried &Co. saboteerden nog 15 jaar alle pogingen uit het vaticaan tot bestrijding van deze pest en tot omkeer.
De ontmaskering van deze misdaden sedert 2010 ligt nog fris in het geheugen;
@The Guardian Angel en kavlaandeen hebben daarover uitvoerig en zeer gedetailleerd geînformeerd.

Anoniem zei

(Deel 2)
In de vlaamse bastaardkerk heeft zich niets substantieels veranderd.
De in deze problematiek verstrikte bisschoppen werd geen haar gekrenkt:
Godfried Kardinaal Danneels, steeds totaal onwetend, zwijgend op aanraden v.zijn advokaten, turnt op de synode v.d. familie rond.
Luysterghem en vandenBerghe zijn op duikstation;
DeKesel, Bonny en van Looy stunteren voort.
Jef Barzin werd tot deken v. Antwerpen-Noord gepromoveerd.
Toon Osaer, telefoon-intimidator v. Alexandra Colen met doel alles in de doofpot te steken, is chef van de uitgeverij Halewijn;
hier wordt -zeer praktisch- ook kerknet gefabriceerd.
Marc VandeVoorde, ooit kameraad von Roger vanGheluwe, schrijft er regelmatig blogs.
Koen VanHoutte, vicaris v.h. bisdom Brugge en chef van het beruchte seminarie: eveneens in ambt.
Georges Vervust, chef der vlaamse oblaten, vriend van Godfried, in beeld bij de misdaden van Eric Dejaegher: in ambt.
Jef Bulckens: na een groot emeriteringsfeest met pensioen.
Arseen Devisch, auteur v. Roeach, werkte 18 jaar verder als godsdienstleraar, ging dan met pensioen en werkte nog anderhalf jaar met de ouders verder, ook in het Eeckhoudthuis v.h. bisdom Brugge (2013)
Veerle Bosch (auteur bij Roeach) is secundum Google niet alleen godsdienstlerares, maar ook "coach voor godsdienstleraars" alstublieft.
Bert Roebben, auteur van Roeach, is eerst naar Tiburg gevlucht en nu professor in Dortmund (D).
René Stockman: zie hierboven.
Uiteindelijk werd alleen vanGheluwe (na een jaar vakantie in Middenfrankrijk) uit het verkeer getrokken (zonder proces (alles verjaard), naar verluidt door een kerkelijk commando);
de orde der "Broeders van Dale" heeft te weinig leden om te kunnen blijven bestaan (wordt op korte termijn gesloten);
en de huidige bozewichten worden opgevangen door het bisdomsbestuur.
De vele offers hebben een aalmoesje gekregen of wachten er nog op.
Dit heeft met Jezus Christus of het katholiek geloof niets te maken, dit is een georganizeerde bende met maniakken: specialiteit pedofilie en doofpotterij.

Anoniem zei

Wat denken de slachtoffers wanneer ze deze foto's en deze mededelingen zien?
Welke gevoelens hebben de ouders van de destijds misbruikte kinderen?
Wat gaat er door het hoofd van de familieleden van de misbruikers en de bandieten?
(vanGheluwe, de diaken I.P. (Menen/Wevelgem), de ex-echtgenote en de kinderen van de ex-"Broeder van Dale" (Tordale, in Torhout), de familie van de "crack"/ex-schoolhoofd van de beroemde westvlaamse abdijgemeente V.,...)
Dit is drijfzand met doodzonden, niets christelijks;
dit is wirwar doormekaar, in het oudgrieks "dia-ballein", daarvan afgeleid "diabolos"-de duivel.

Satan in de kerk:
dat was reeds een vermoeden van Paulus VI in 1967;
en het is de platte onloochenbare realiteit in de kerk in Vlaanderen anno 2015.
Anoniem zei

Zojuist las ik op kerknet (Vicariaat Vlaams-Brabant), in de zuil rechts onder "Beleidsoriêntatie" het manifest "Over parochies en parochiekerken" van F. Schoovaerts.
Het is een antwoord op de Nota Bourgeois en dateert van maart 2012.
(De bisschoppen willen) "... nieuwe initiatieven, een nieuwe Manier van denken en voelen, een nieuw enthousiasme, een hernieuwd vertrouwen, de kracht van de fierheid te geloven...";
en dan: "...wat overbodig geworden is, los te laten...".
Jongens
Dat laatste is het:
sluit deze Augiasstal, sluit dit bordeel- het is totaal overbodig, diep schadelijk voor het christendom, een belediging voor iedere serieuze katholiek.
Trap het af!
En deKesel en Bonny en hun koempanen: blijf U niet laf verschuilen in Uw bunkers, kom eruit, spreek openlijk Uw woordje uit en toon U in het publiek met de rampzalige gevolgen van 50 jaar verloedering van de Kerk in Vlaanderen.
U kann op deze pedofiele pest echt "fier" zijn!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer