zaterdag 28 maart 2015

De communistische wanordetroepen vernielen een Katholieke Kapel in Vietnam

Công an đập phá nhà nguyện của người dân tộc H'MÔNG tuyên quang cao bằng.


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer