zaterdag 28 maart 2015

Ook kardinaal Koch bekritiseert Duitse bisschoppen over huwelijksstandpunt

De Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch heeft de Duitse bisschoppen gewaarschuwd dat de Kerk zich niet een eenvoudigweg aan de tijden kan aanpassen, zoals sommige christenen deden onder het nazi-regime. In een interview met Die Tagespost wijst Koch het voorstel van de hand van kardinaal Reinhard Marx en bisschop Franz-Josef Bode, dat de Kerk zich meer aan de "levensrealiteiten" van katholieken moet aanpassen en haar standpunt over de toelating van hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten zou moeten liberaliseren.

'Geen filiaal'
Onlangs verklaarde kardinaal Marx dat de Duitse Kerk "geen filiaal" van Rome is en dat de Duitse bisschoppen niet op de synode hoeven te wachten om zelf pastorale besluiten te nemen. Zowel kardinaal Marx als mgr. Bode vertegenwoordigt de Duitse Kerk op de gezinssynode die in oktober in Rome plaatsvindt.

Derde Rijk
Koch, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, zei dat de woorden van mgr. Bode katholieken zouden moeten denken aan de tijd van het Derde Rijk, toen de zogeheten 'Duitse christenen', vooral protestanten, hun geloof aanpasten aan de racistische en nationalistische ideeën van de nazi's.

'Tekenen van de tijden'
Zij, aldus Koch, brachten naast de Bijbel ook "de natie en het ras" naar voren "als bronnen van openbaring, waar de Theologische Verklaring van Barmen (waarin de onderwerping van de protestantse Kerken aan de staat werd afgewezen – red.) tegen protesteerde. We moeten hier zeer zorgvuldig differentiëren en met gevoeligheid luisteren naar de tekenen van de tijden – en naar de geest die zichzelf in deze tekenen onthult: welke zijn tekenen van het Evangelie, welke zijn dat niet?"

Bekritiseren
Kardinaal Kochs opmerkingen komen kort nadat twee Duitse kardinalen hun landgenoot kardinaal Marx al bekritiseerden. De geëmeriteerde curiekardinaal Paul Josef Cordes zei onlangs: "Een kardinaal kan de pastorale benadering niet gemakkelijk losmaken van de leer, behalve als hij de bindende betekenis van Christus' woorden en de bindende woorden van het Concilie van Trente wil negeren." En de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard Müller, betichtte kardinaal Marx van "antikatholieke" ideeën.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7206-ook-kardinaal-koch-bekritiseert-duitse-bisschoppen-over-huwelijksstandpunt

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer