donderdag 12 maart 2015

Een pareltje uit 'Kerk en leven' 11-03-2015: een lezersbrief natuurlijk!


7 opmerkingen:

Anoniem zei

Voor mij ligt het oude Missal van mijn lieve moeder:
"Latijnsch-Nederlandsch Mis-en Vesperboek" (1938, Etablissementen Brepols, Turnhout), herzien door Pastoor C. Floor en met de hymnenvertaling door Dr. Felix Rutten;liturgische boekversiering oor de Carm. Berthold;
lelemaal vooraan de pauselijke wapens met de goedkeuring en de blijk van onderscheiding door de Hl. Paus Pius Xondertekend door de Prefect v.h. Apostolisch Paleis Card. Merry del Val.
Voor iedere vlaming goed verstaanbaar, prachtige kernige taal,spiritualiteit van a tot z, alle schatten van de Liturgie, een continue opvoeding in stijl en religieuze stand: ootmoed voor de Heer, liefde tot God, innig meevoelen met Maria en het staan bij de psalmist in vreugde en in alle zware dagen.
Niks van frustratie, dat is bekering, catechese, evangelizering puur.
De enige mens die bekend was dat hij maar af en toe in de lkerk ging en tijdens de mis niet in een missaal Maar in en nieuw Testament las, was een hoge piet van de christelijke arbeidersbeweging ook nog Minister, die later zijn huis in Brussel voor een riante villa in Zuidbrabant, aan de rand van het Zoniênbos, opgaf.
De "culturele revolutie" in e kerk in Vlaanderen: ze kunnen er fier op zijn!
Dies irae

(Aan de lezer William uit Wolvertem): hartelijke gelukwensen voor Uw moedig schrijven en edele overtuiging!

Anoniem zei

Het is inderdaad zo, dat iedereen die geen missaal heeft dom is.

Als ze de evangelies van de vastendagen zouden lezen, wisten ze bv. waar de Geloofsleer over ging.

Het evangelie van vandaag is een pareltje

Mt 15: 1-20

Het gaat over de farizeeën die allerlei wetten aan de wet van Moses toegevoegd hadden, die in hun geheel alleen uit formaliteiten bestonden, maar waar meer aandacht aan besteed werd dan aan de Wet van Moses.

De farizeeën hadden er dus grote moeite mee dat de apostelen hun handen niet wasten voor ze aten. “waarom verzaken ze in de gebruiken van de ouderen”, waarop Jezus antwoordde: “waarom verzaken jullie in de Wet van God”.

Zoals God door de profeet Isaias zei: “dit volk eert Mij met hun lippen, maar hun hart is ver van Mij, en hun eredienst is loos want ze profeteren de waarden van mensen (van de wereld)”.

De reactie van de farizeeën was natuurlijk een ‘netanyahu-moment’, maar Jezus zegt hen: “Elke plant die niet door God geplant is, zal met wortel en al uitgetrokken worden.” Dat is natuurlijk heel waar. Als de mens iets doet uit eigen belang, of het niet doet op een manier zoals God het ook gedaan zou hebben, of iets doet voor redenen die niet met God strekken, dan kan het geen stand houden. Als het niet vanwege God komt, zal het vergaan.

H. Petrus vraagt Jezus dan om het met een parabel beter uit te leggen, en Jezus zegt: “Hebt ook gij het nu nog niet begrepen?” Maar Jezus geeft H. Petrus waar hij om gevraagd heeft;

“Het is niet dat wat door de mond de mens binnengaat, dat de mens onteert, want dat zal maar via de maag in een latrine terecht komen. Het is alleen dat wat uit de mond komt dat een mens onteert. Want wat uit de mond komt, komt van het hart. Kwade gedachten komen uit het hart; moord, overspel, fornicatie, diefstal, leugens, blasfemie.”

“Dat zijn de dingen die de mens onteert, niet of ze met vuile handen eten.”

Anoniem zei

GA – gisteren in je discussie met een zekere Anoniem, over het bezoek van koning aan de paus.

Dat mag iedereen natuurlijk worst wezen, behalve dan atheïstische journalisten – die op een rare uitzondering na, nooit in een kerk komen. Het bezoek van de koning aan de paus heeft NIETS met de Kerk of de geloofsleer te maken.

Als de koning daar knieval gedaan had voor een paus, en vergiffenis voor zijn zonden gevraagd had, zou hij terug thuis zijn regering de laan, of liever de Wetstraat uitgestuurd hebben, want er is geen enkele wet van het land meer, die zelfs met de beste wil, compatibel is met de Wet van God. Dus wat gaat de hypocriet in Rome doen? Naar zijn favoriete pizza bar?

Net zoals de weledel geleerde heren aan de IZUL (Islamitisch-zionistisch universiteit van Leuven) die alleen over de parafernalia van Benedictus XVI kunnen lullen – terwijl de beste pausen liever in hun pater-pij gekleed gingen.

Paus H. Gregorius de Grote bijvoorbeeld; wiens naamfeest het vandaag is. (12 Maart)

Paulus VI heeft zijn naamfeest naar Oktober verplaatst – omdat hij hem beter kon vieren op een datum buiten de Vastentijd. Ja, ja, ja ... de man wordt geweldig gevierd in de conciliaire bastaardkerk. Het feest van H. Gregorius I, hoort thuis op een datum die altijd in de Vasten valt, want hij heeft de Vasten uitgevonden.

Nee, de waarheid is dat de conciliaire bastaardkerk bang is dat ze tegen Pasen de spirituele vruchten van een fatsoenlijke Vasten zouden plukken.--------------------------------------------------------------------------------

Voor de slachtoffers van de conciliaire bastaardkerk, die nog nooit van H. Gregorius de Grote gehoord hebben:

Het is aan hem dat we de Pre-Tridentijnse mis te danken hebben,

Gregorische Gezangen, eigenlijk is de man de vader van de westerse muziek, zowel religieus als seculier.

Een paar van zijn geschriften:
‘Magna Moralia’, commentaar op het Boek Job.
‘Liber Regulae Pastoralis’ waarin de taak van een bisschop uiteengezet wordt.
‘Dialogues’, over het leven en wonderen van heiligen, met een heel boek over de H. Benedictus van Nurcia.

Allemaal in het prachtigste taalgebruik je nog nooit gehoord hebt. Zelfs de vertalingen van Gregorius de Grote zijn stilistisch prachtig mooi, maar belangrijker; inhoudelijk van het allerhoogste niveau.

En je bent gewaarschuwd, lees de ‘Magna Moralia’, en het boek zal je in stukjes uit elkaar rijten, want het zal je doen inzien dat we allemaal maar domme – misschien goed-geschoolde – maar desalniettemin ‘domme’ zondaars zijn, die zo door zonde en liefde voor de wereld verblind zijn, dat we niet in staat zijn God te ‘kennen’. Laat staan Hem te begrijpen.

Maar H. Gregorius geeft ons de moed EN inzicht, toch te proberen naar het Imago Dei te leven, en hij legt uit hoe we aan die taak kunnen beginnen.

Anoniem zei

Een voorbeeld uit de Magna Moralia.

Genesis 3: 9-10.
[9] En God riep Adam, en vroeg hem; Waar ben je? [10] En hij zei; I hoorde Uw stem in het paradijs, en ik was bang, omdat ik naakt ben, en ik heb me verstopt.

Dat is natuurlijk een allegorie. De mens is zondig, klein, naakt, dom, en genoeg andere redenen om goed verlegen te zijn in het aanzicht van God. Daarom verstopt hij zich. En het is niet dat God Adam niet zou kunnen vinden, maar omdat Adam zondig was, ‘kende’ God op Zijn buurt Adam niet meer. Maar Adam zag zijn zonde in, had spijt, en wenste vergeving, en God kwam hem zoeken en omwille van zijn inzicht ‘kende’ Adam God opnieuw.

In vers 15, geeft God satan nog te weten dat zijn hoofd door het zaad van een vrouw verpletterd zal worden.

Maar ja, de conciliaire bastaardkerk heeft de Bijbel nooit verder dan het tweede hoofdstuk van Genesis gelezen. Zonde? Zonde? Wat is dat? Ja, ja, doe maar op, en je hoofd zal verpulverd worden samen met de satan. Dat doet die van ISIS op kleuterleidsters lijken. Die snijden je hoofd maar af. Maar de vrucht van het zaad van Eva, zal de vrucht van satan verpulveren.

OK, veel geluk dan maar in de conciliaire bastaardkerk, je zal het nodig hebben.

En maakt je maar ongerust over het witte kleed van de koningin toen ze bij de paus kwam. Wanneer ze voor God komt, zal ze daar naakt staan, net zoals de beste onder ons.

Als je niet akkoord gaat, gebruik dan ook je goed-geschoold verstand en een beetje logica. Als de zonde toch niet meer bestaat, en we toch geen bang van God moeten hebben, en de vruchten van satan toch geen beletsel zijn om toch naar de hemel te gaan, en Rik Torfs onze advocaat zal zijn op het Laatste Oordeel, wat doe je dan nog in de kerk.

Anoniem zei

Sedert ik terug Katholiek werd, lente 2012, heb ik geen tranen meer tenzij innerlijk wenen. De pijn gaat niet weg. Wat heb ik al die tijd moeten missen !? Waarom waarom waarom ? Nu ik geen auto meer bezit (om naar een tridentijnse H.Mis te gaan) blijft er nog slechts een plaatselijk ijl vleesloos geraamte van iets dat men zondags'viering' durft noemen en waar bij gelegenheid een politieker (on)waarachtig een preek mag komen geven en de koster de communie uitdeelt ! De brave man deed tot nu toe ijverig zijn best ! Van de donderdagmis in de voormiddag wordt ik ellendig miserabel. De maandelijkse kindermis zit ik ontzet en krachteloos geworden aan te kijken om er dan vertwijfeld van weg te lopen. Toch doe ik dan mijn zondagse kleding aan. Aan mij zal het gebrek aan respect niet meer liggen. Hetzelfde geldt voor de wekelijkse H.Sacraments aanbidding : dat lost a.h.w. op in een ijle mist. In het kort gesprek dat ik elke donderdag na de 'mis' met de twee priesters heb ervaar ik niets anders dan een totaal gebrek aan inlevingsvermogen en interesse. In groot-Riemst werd Gods Geestelijk Hart vervangen door een minuscuul veelkleurig socialistisch plastiek wegwerp-hartje. Voor minder zou men reeds kwade vermoedens krijgen, niet ? Waarom waarom waarom ? In dergelijke 'mis' weiger ik nog te communiceren. Ik kan nog steeds niet geloven dat in heel deze gemeente ik blijkbaar de enige ben die nog naar een tridentijnse H.Mis verlangt. Simpelweg beangstigend ! Terwijl ik dit schrijf druppelen de tranen me van mijn kin. Het wordt nu toch wel zeer duidelijk : het dieptepunt moet zelfs nog komen !

Anoniem zei

Aan anoniem 13 maart 2015 19:04

Gloria TV en Radio Horeb zenden iedere week een prachtige tridentijnse mis uit.

Even belangrijk is het bidden van het getijdengebed (uitdrukkelijk bevolen door het 2e vatikaans concilie-dat kapittel werd direct vergeten);
hier is het zeer aanbevolen het oude brevier te gebruiken; en in het bijzondre het Liber usualis (opnieuw uitgegeven door The Canons of St. John Cantius in Chicago in 2012); gecombineerd met het Internet ( Vianini op Youtube/ ccwatershed/ ICRSS) en met de intussen zeer vele en zeer goede cd's met gregoriaanse muziek (Schola Bellarmina; Fontgombault/Triors/ Bellaigue) komt U zeer ver. Dat is overigens totaal toegelaten en ook gewenst omdat in Rome meer als 40 jaar na het concilie gewacht wird om een "nieuw" Antiphonale Romanum" uit te geven (m.a.w. het interesseerde daar geen luis meer)
(weer een resultaat van Bugnini's activiteiten)

Anoniem zei

Dat is het derde geheim van Fatima:

Naar het schijnt gaat het erger worden dan een kernoorlog, een epidemie, en een hongersnood te samen.

Wat kan erger zijn dan dat?

Dat de Kerk het geloof verliest en al die doden niet gered gaan worden.

En ook al verlies ik waarschijnlijk mijn tijd dit hier te schrijven, want zij die beter mochten weten, spugen me toch maar in het gezicht, en vertikken het de gelovigen een fatsoenlijke mis te geven. Maar het is het minste ik kan doen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer