dinsdag 17 maart 2015

Omgekochte journalisten

Onze aanklacht van vorige week tegen de journalisten die oorlogspropaganda tegen Syrië blijven voeren heeft enige weerklank gehad. Vooreerst kreeg ik een beschrijving van UDO ULFKOTTE, Gekaufte Journalisten. Hij was een bekend mediafiguur en voormalig journalist van de Duitse Frankfurter Algemeine Zeitung. Hij getuigt hoe de CIA en de Duitse inlichtingendienst journalisten op verschillende wijzen omkopen (met geld, reizen en feestjes) om de oorlogspropaganda van de NAVO en de VS te steunen, zo niet verliezen ze hun baan. Hij zegt dat hij zelf daaraan meegedaan heeft. Soms kwam iemand een artikel brengen met “geheime informatie” die niemand onderzocht had. De journalist moest dan in een afzonderlijk kamertje dat artikel met zijn naam ondertekenen. De geheime informatie uit zijn artikel werd daarna wereldwijd overgenomen. Zijn stelling is nu: wat de media schrijven over de internationale politiek is nagenoeg allemaal gelogen.

In Nederland werd ons artikel van vorige week netjes geplaatst op De Waarheid nu. Volkseditie voor NL. 4 maart 2014. En oraprosiria verspreidde een Italiaanse vertaling onder de titel: A tutti i Rudi Vranckx (= aan alle Rudi Vranckxen) die naar enkele parlementariërs en zelfs naar de president gestuurd werd! De voornaamste bemoediging kwam hierbij van een lezer die beweert dat er veel meer gewone burgers zijn dan we denken, die de leugens en manipulatie van de media doorzien. Moge het zo ook zijn.

Voor Frankrijk heeft François Belliat vroeger al een studie gemaakt van de wijze waarop systematisch getuigenissen geweerd worden van hen die de werkelijke toestand in Syrië vermelden. Hij ontleed de getuigenissen van P. Elias Zahloui, patriarch Gregorios III Laham, Mgr. Antoine Audo, bisschop van de Chaldeeuwse Christenen en van Moeder Agnes-Mariam. De media negeren hun getuigenis of zeggen dat het agenten zijn van “het regime”. Van Moeder Agnes-Mariam werd zelfs een tijd lang beweerd, dat zij de Franse journalist Gilles Jacquier in de val heeft laten lopen van een aanval door het leger. Ondertussen is gebleken dat zij hem waarschuwde niet naar Homs te gaan omdat het te gevaarlijk was en nu is ook bewezen dat hij door een projectiel van de rebellen gedood werd. De lastercampagne gaat evenwel nog even door. Anderijds krijgt zij ook wel uitnodigingen om te getuigen. Uitgerekend deze avond, zo kondigt KTO aan, houdt Moeder Agnes-Mariam een conferentie in Parijs.

Bron: P.D.M.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Verschillende van de vermoorde journalisten bevonden zich in het kamp van de leugenaars en propagandisten. Toen de ‘revolutie’ in Syrië losbarstte vielen ze over eigen woorden om de ‘rebellen’ op te hemelen, teneinde Al Assad omver te werpen. Snel bleek dat die ‘rebellen’ eigenlijk Al Queda waren, maar dat werd verzwegen. Toen Al Bhagdadi (de kalief van ISIS) de troepen van Al Queda opeiste, hebben Al Queda en ISIS onderling een strijd gevoerd die door ISIS gewonnen is. Die journalisten hebben toen opgehouden pro-Al-Queda propaganda te verspreiden en waren daarmee hun nut kwijt, in de anti-Al-Assad propaganda. Het enigste nut ze nog hadden was om ze op te voeren in een ISIS promotie campagne door ze met veel theater te onthoofden, teneinde ISIS als de sterke mannen voor te stellen die het helemaal niet zijn.

Anoniem zei

Westerse TV moet zich zo stilaan beginnen af te vragen wat hun nut is.

Is het hun bedoeling nieuws en ontspanning uit te zenden, of zijn AL hun programma’s verhulde linkse propaganda?

Ik moest hieraan denken naar aanleiding van de heisa rond Jeremy Clarkson en BBC’s ‘Top Gear’. Na een ruzie tussen Clarkson en een producer heeft BBC het programma opgeschort totdat het onderzoek afgerond is.

Clarkson is vaker het onderwerp van kritiek omwille van zijn niet-politiek correcte attitudes die niet rijmen met de broadcasting standards van de BBC, maar die wel geapprecieerd wordt door de massa, want ‘Top Gear’ is hun grootste exportproduct en één van hun meest winstgevende programma’s. Indien Clarkson ontslagen wordt, heeft de BBC beslist dat kijkcijfers (meerderheidsprincipe) geen belang hebben, en dat het verspreiden van propaganda voorrang krijgt,

hetgeen ook uit de rest van het programma aanbod van de BBC en anderen blijkt:

- de heisa rond de TV debatten in de aanloop van de verkiezingen, die door de TV netwerken in het voordeel van de linkse partijen georganiseerd worden – ter manipulatie van de verkiezingen.

- ‘period drama’s’ zoals ‘Downton Abbey’ over een aristocratische familie die in het interbellum hun prestige, geld en macht zien eroderen, terwijl hun huishoudpersoneel als de verdrukte helden geportretteerd worden. Of ‘Call the Midwife’ dat de sociale verdrukking van de werkklasse in het Eastend van Londen portretteert die ‘teveel’ kinderen baren (geboortecontrole).

- andere drama’s die – ik kan me vergissen – door de ministeries aangevraagd worden: drama’s in een ziekenhuis (gezondheidszorg), drama’s in een school (onderwijs), drama’s rond het geweldige werk de politie doet, en drama’s rond anti-religie: de esoterie van ‘Dr Who’.

- ‘regionaal nieuws’ wordt in haar geheel door de politiecommissaris geleverd: dat handelt uitsluitend over de belangrijkste brandweer en politie incidenten – hoe meer doden hoe beter – een familiedrama, een gasontploffing, de belangrijkste arrestaties, files en verkeersongelukken – en de puppy's van boer Koenen die zich verschrokken toen een straaljager de geluidsmuur doorbrak.

- soapopera’s zoals ‘Eastenders’, die een gemeenschap portretteren, die bestaat uit een troep psychopaten die elkaar constant uitschelden, het haar uittrekken, geld verkwanselen, aan het één of het ander verslaafd zijn, elkaar in elkaar slaan, met elkaar in bed liggen (liefst interraciaal), afgerond met een liefdesverhaal rond een homokoppel – hetgeen blijkbaar wel aan de Broadcasting Standards van de BBC voldoet.

- spelprogramma’s, waarin de c-lijst bekende Britten in het panel gekozen worden omwille van hun linkse overtuigingen en deze in het rond strooien verhuld in grappen en ludieke opmerkingen. En maar al te vaak centrum-rechtse politieke partijen afkraken – en grappig dat is...

- praatprogramma’s waarin alleen over linkse agenda’s gedebatteerd wordt.

- natuur documentaires waarin de evolutietheorie gepromoot wordt en veel voortplanting plaatsgrijpt.

- Children’s BBC kan alleen programma’s maken over tovenaars, heksen, buitenaardse wezentjes, weerwolven, spoken, of esoterie. (letterlijk, dit lijstje is compleet)

Ik kan door blijven gaan, maar ik zal mijn vraag herhalen:

Is het hun bedoeling nieuws en ontspanning uit te zenden, of zijn AL hun programma’s verhulde linkse propaganda?

Anoniem zei

Wel off-Topic maar toch interessant:
De vlaamse kerk in de vasten: een uitgedorde steppe qua nieuw-evangelizering (Deel 1)

Het kerkelijk jaar kent twee sterke tijden: de advent- en kersttijd en de tijd van de voorbereiding van en het doorvoeren van de vasten, van de Passie en de Verrijzenis van de Heer en zijn Hemelvaart tot inclusief Pinksteren.
Juist deze sterke tijden zijn als geen andere gepredisponeerd voor de verkondiging en de herevangelizering.

Een blik op kerknet zegt meer als duizend woorden over de inzet en de situatie van de vlaamse kerk:

-Marc Vandevoorde schrijft in zijn beruchte blog over "vasten en tompoezen" (16/02/2015) en over "Manchu en Marco: een déjà-vu" (27/02/2015):
in het laatste herinnert een hedendaags artikel van Broederlijk Delen hem aan een oud schriftje van hem voor 55 jaren; en mij aan enige gekke artikels in het ondertussen ter ziele gegane tijdschrift "Wereldwijd", waar ca. 1972 een ongezouten communisme met christelijke verkleding verkocht werd (ook een déjà-vu); en Vandevoorde is naturlijk zelf een déjà-vu, als vroegere perschef van het bisdom Brugge (1970-1987) en later chefredacteur van Kerkelijk Leven.
Dat de vlamingen terzelfdertijd en kort erachter smerigste schanddaden bij de indigene volkeren daar begingen (ik denk aan Baker Lake, Igloolik en Edmonton in Canada, aan Ruanda, aan Braziliê, aan de vele landen waar deze onverlaten rondreisden uit onbekende redenen (tenzij om voorlopig uit de heimat te verdwijnen)en er met zekerheid nog niet alles uitgekomen is).
De BRT-kinderfilmen à le Manco Capac waren misschien toch gevaarlijker als gedacht door het wekken van interesse voor het exotische.
Dat heeft echter met de reiniging en de boete in de vlaamse kerk niets te doen.
He hoogtepunt van alle onzin en contradictie was dan nog dat kerknet voor een week een artikeltje postte over de duitse jezuîetenpater Klaus Mertes SI, die zeer luid en overduidelijk riep dat er voor misbruikers in kerkelijk verband geen tweede kans mag zijn.
Ondertussen zijn ze bij kerknet zo zot geworden dat ze hun eigen bisschop Jefke DeKesel, Koen VanHoutte, de blogger Marc Vandevoorde, Hans Geybels, Geert DeKerpel en al hun compagnons en acolieten , die einde oktober en november-december 2014 van een tweede kans zeverden, nu voor vol publiek afschieten.
Wat Theo Borgermans daarvan wel alles denkt?
"Van Saulus tot Paulus" of misschien toch eerder: "Redden wie kan".
Zeer veel zin of structuur heeft dit alles niet.

Anoniem zei

Wel off-Topic maar toch interessant

De homepages der bisdommen liggen er bijna roerloos en slapend bij:

-Het bisdom Brugge maakt voor 90% reklame voor bedevaarten naar Oostakker, Lourdes en Montmartre;
er lopen nu 2 peruanen door de provincie om te evangelizeren (hij heet wel niet Mancu);
en aangestoken door de gedachten van Gent en VanLooy (dat belooft) wordt er reklame voor "koffiestop" gemaakt (dat is natuurlijk fonetisch gerelateerd met "coffeeshop" (dat zijn drugverdelingscafés in Nederland) en anderzijds verderontwikkelingen van VanLooy's uitvinding van "Soep op de stoep" (het beste met de "Big-Maxx" van de duitse Weltbild-Verlag olv. Kardinaal Marx (zeer dik) toebereid)).
-Gent heeft zijn "koffiestop" om te bekeren en maakt reklame om de monastieke Gezelschap van Jeruzalem te leren kennen;
zeer goed dat men hulp van buitenaf zoekt, is er toch ter plekke niets meer voorhanden.
-Hasselt schrijft zoals altijd bijna niets (zoals mijn oude moeder zei: "Wie niets doet, niks misdoet"); hier verschijnt nu voor de eerste keer ook de wijding van de chrysma-olies (in de hele vlaamse kerk schijnt men met de inhoud van de vasten en de vele hartige teksten en psalmen grote problemen te hebben).
-In Antwerpen wordt de wijding der chrysma-olies al lang geannonceerd; daarvoor zwijgt men over de verlichtings- en verdonkeringsacties aan de kathedraal; de vastenbrief van Bonny kwam eerst gisteren op het net (de vasten is alle volle 4 weken bezig- daar was hij met zijn Brief voor de Synode in 214 en zijn berucht interview op 3e kerstdag toch sneller).
-En de hoofdvogel schiet het aartsbisdom af:
daar staat inderdaad met veel rood nog altijd de titel "Pastoor Daniel Alliêt mag blijven in de Begijnhofkerk van Brussel", terwijl in Het Laatste Nieuws voor een paar dagen de melding stond: "Man met staaf doodgeslagen" en wel nota bene in deze begijnhofkerk, waar 300 Afghanen kerkasiel gezocht en gevonden hebben.
Of en hoe de gerechtelijke politie hier ooit kan werken om dit geval op te klaren, is mij niet zeer duidelijk;
hier werd een door de belgische staat niet gecontroleerde en voor de politie no-go-area gecreêerd; de verantwoordelijkheid ligt hier bij de kerkelijke overheid en op de eerste plaats bij pastoor Alliêt, die naar het Laatste Nieuws niet voor commentaar te spreken was; en evenmin commentaar van de burgermeester van Brussel, laat staan van de kerkelijke overheden.
Na het vele kindermisbruik en de sexschandalen komt nu nog een moord in een kerkgebouw (de diaken Ivo Poppe bracht in het ziekenhuis om).
En geen haan kraait ernaar.
Ze kunnen er echt fier op zijn.
Hoe ze denken met deze hutsekluts te bekeren en te evangelizeren, is mij een raadsel.
Ze zijn klaarblijkelijk helemaal zot geworden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer