woensdag 26 maart 2014

Rosalie Loveling (Nevele, 19 maart 1834 – 4 mei 1875) - 'Grootvaders Horloge'


HET GESCHENK


I

Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij,
En zag het uurwerk liggen:
"Och, Grootvader, geef het mij?"

"Ik zal 't u wel eens geven,
Toekomende jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
Zei de oude, "wij zullen zien."

"Toekomend jaar!" sprak het knaapje,
"O Grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn;
Ge zijt zo ziek en zo oud!"

En de oude man stond te peinzen,
En hij dacht: "Het is wel waar,"
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.

Hij nam het zilvren uurwerk,
En de zware keten er bij,
En lei ze in de gretige handjes,
"'t Komt nog van uw vader," sprak hij.

II

Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond,
En een oude man boog met moeite
Nog ene knie naar de grond.

Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het gele kistje zonk neder:
Arm knaapje, wie had dat gedacht!

Hij keerde terug naar zijn woning,
De oude vader, en weende zo zeer,
En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weer.

1 opmerking:

Anoniem zei

Piëta; compassie, liefdespijn.

De melancholie van het eindeloos aards tekort aan waarheid en leven.

"Kerk en leven" als "kerk en Kleinburgerlijkheid".

Een biddende christen buiten in de kou en een karnavalmis binnen in de kerk.

De engelbewaarder van de bankier die lid is van de kerkfabriek.

Dat duistere verlangen naar de dood in plaats van naar het leven.

Erotiek: "O liefste schoonheid: doodt me ! Zacht of met geweld. Leve de dood..."

De eeuwige leugen van de gesublimeerde aardse liefde.

De engelbewaarder van een misdadiger.


Een burgerlijke gemeenschap met een glanzend kerkgebouw.
Daarin het Salve Regina 'vertolkt' door een technisch perfect gezelschap:
http://www.youtube.com/watch?v=tnDZskxW_tg Monteverdi Ensemble Lunaris -- te technisch perfect ?

- tegenover:

Het Salve Regina gezongen in Banneux aan het einde van de dagelijkse rozenkrans.


Jezus tegenover Kajafas, Pilatus, Herodes.

Benedictus XVI tegenover Bergoglio.

De engelbewaarder van Bergoglio.

Ongelovige nationalisten duwen godsdienstige jongeren wapens in de handen.

Pasgeboren onbewuste empathie in een stad vol onbegrip.

Jezus aan het kruis: volwassen overrrijpe empathie.

Tranen van liefde tegenover tranen van haat.

Het Lievevrouwebeeldje van Jalhay in de handen van wetenschappers.

De engelbewaarder van een wetenschapper.

Een eenzaam lieveherekevertje nadat eindelijk al dat onkruid werd uitgetrokken.

Het geraas en getier der aardsche vooruitgang des hemelsche morgens.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer