maandag 3 maart 2014

Over de Militante Kerk


1 opmerking:

Anoniem zei

Het grootste respect heb ik voor die Katholieken die nog fier het vaandel kunnen dragen. Na eindelijk het onderscheid gekregen te hebben tussen modernisme en tijdeloosheid voel ik me ook een beetje fier in de mij nu zeer dierbare barokke Kerk waar God de hoogste eer krijgt die menselijkerwijze mogelijk is.
.
Nu ga ik even op sommige tenen trappen en zelf moet ik ook mijn de borst slaan:
STELLING: de kritiek op de 'valse' paus is begrijpelijk maar ongegrond.
.
Tweeduizend jaren geleden werd het onvoorstelbaar reusachtig Schip te water gelaten.
Dat het door de allerergste stormen zou MOETEN varen, dat het daarom ook altijd de meest geschikte Kapiteins MOEST krijgen, dat het onvermijdelijk menigmaal hartsgrondig dooreen geschud MOEST worden, daarom is het volkomen uniek in zijn bestaan.
.
Alle meubels vallen niet alleen op de vloer, ze versplinteren. Dossiers en teksten liggen door elkaar verspreid, waaien weg door de kapotte ramen, flarden, chaos, gewonden, opstand, lokale muiterij, tegenstrijdige bevelen op laag niveau ... geen enkel werelds kompas of meetinstrument is nog betrouwbaar.
.
Voor de Allerheiligste Brandstof werd op mysterieuze verheven wijze gezorgd. Ook voor de te varen Richting. Nochthans schijnt het Schip te zwalpen: dat is echter nooit het geval !!!
.
De Kapitein staat in het oog van de storm, van de media, van vijanden, van alle mogelijke geschillen en gekrakeel.
Hij werd echter door God aangesteld. Het is Zijn opdracht. Het Schip kan niet vergaan !!! Deze Paus werd snel en onverwacht 'ingevoerd' op het juiste moment: God gebruikt zijn vijanden als een voetbank.
.
In de superstorm is een energieke en extreem opportune Kapitein dus gewoon de Wil van God die praktisch en onverminderd wordt uitgevoerd.
Hij zal zonder twijfel handelen naar zijn Opdracht. Geen kritiek zal hem van De Koers doen wijken. Het gaat in de allereerste plaats om het uitdragen van de Boodschap en dus gaat het ook om het varen van die Koers die daarvoor nodig is. Het Doel heiligt de allervreemdste maneuvers omwille van de storm.
Ketterijen zijn onmiskenbaar, echter men onderkent niet de urgentie van het schijnbaar wild navigeren omwille van de superstorm: hoe kan de Kapitein nog 'normaal' spreken, hoe kan hij anders overkomen dan 'knettergek' want de storm is zodanig wild dat de Kapitein slechts kan handelen vanuit een buitenmaats opportune 'modus'; hij is de man die dat aankan.
.
Vergeet vooral niet dat hij met de Duivel zelf moet 'onderhandelen'. Dat schepsel is niet te temmen en dus zullen Schip, bemanning en passagiers erdoor getekend en gelouterd worden. Opportune diplomatie en/of strijd tussen een wereldse universele schijnkerk en de Ene Ware Kerk kan slechts leiden tot het beslissende Oordeel van de Almachtige Vader in Waarheid.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer