maandag 10 maart 2014

Over de zogenaamde 'Abdicatie' van Paus Benedictus XVI

14-09-2012 - Eurocrisis duurt al veel te lang, tijd om ‘spaarpotje’ Vaticaan open te breken?

De schuldencrisis in de eurozone blijft maar doorwoekeren en het geld raakt op. Waar kunnen Europese overheden nog geld vandaan halen? Het Vaticaan.

De Katholieke Kerk is een van de laatste instituten in Europa waar nog geld te halen valt, het Vaticaan geniet van oudsher veel belastingvoordelen en privileges. Daarom staan Europese regeringsfunctionarissen te popelen om die te beperken, schrijft The Washington Post.

De krant bespreekt onder andere het geval van gemeenteraadslid Ricardo Rubio uit het Spaanse Alcala. Een van de voorvechters om een belasting in te stellen op kerkeigendommen die gebruikt worden voor niet-religieuze activiteiten. Omdat de Katholieke Kerk in Spanje een van de grootste landeigenaren is - met onder meer scholen, sportvelden en restaurants - denkt Rubio dat de Kerk jaarlijks drie miljard euro aan belastingen kan betalen. En Spanje heeft extra inkomsten nodig nu het mogelijk noodsteun moet krijgen van de ECB en het IMF.

Maar niet alleen in Spanje tornen ze aan de positie van de Kerk. In Italië, waar notabene het Vaticaan nog altijd zeer veel macht geniet, riep premier Mario Monti op tot een belasting op de eigendommen van het Vaticaan die gebruikt worden voor commerciële doeleinden. In Ierland probeert de minister van Onderwijs het monopolie van de kerk op scholen te doorbreken.

Bron: NRC

Link:

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/14/eurocrisis-duurt-al-veel-te-lang-tijd-om-spaarpotje-vaticaan-open-te-breken/Financially troubled parts of Europe consider taxing Church properties

Europe’s deepening debt crisis - Thousands of public officials who have seen the financial crisis hit their budgets are chipping away at the various tax breaks and privileges the church has enjoyed for centuries. But the Church is facing its own money troubles.

Bron: The Washington Post

Link:

http://www.washingtonpost.com/business/economy/financially-troubled-cities-in-spain-consider-taxing-church-properties/2012/09/13/3b62c736-f842-11e1-8398-0327ab83ab91_story.html

1 opmerking:

Anoniem zei

Dat is precies wat er in Cyprus gebeurd is.

De Europese Centrale Bank dacht dat al dat Russisch spaargeld in Cyprus het stelen waard was. Hetgeen perfect in het anti-Russisch sentiment van het Westen past. Dus stuurt de ECB hun pitbull terriër Fraulein Merkel naar Cyprus om ze te vertellen dat ze failliet zijn.

“Maar nee”, zegt Cyprus, “We kunnen onze leningen wel betalen.”

“Maar nee”, zegt Merkel, “jullie kunnen die leningen dus niet betalen, en jullie hebben een reddingsplan nodig”

Toen de onderhandelingen van het reddingsplan een week later afgerond waren, hadden de Russen genoeg tijd gehad om hun spaargeld terug naar Rusland te repatriëren, en waren die spaarrekeningen die als waarborg voor het reddingsplan moesten dienen leeg.

Indien je het niet besefte betekent “een reddingsplan”, het confisqueren van de goederen in een bank in een bepaald land (het geld van de mensen dus) en dat als waarborg te gebruiken voor meer staatsleningen, leningen die door ‘de banken’ geleverd worden, want banken moeten leningen kunnen verkopen om overeind te blijven. Als ze geen leningen kunnen verkopen gaan ze failliet. Indien je geen leningen wil kopen, dwingen ze je. Met ‘de banken’ bedoel ik Deutsche, Barclays, Citi, Lloyds, en dergelijke meer. Dus niet elke bank, alleen die banken die vriendelijke relaties met ‘the firm’ onderhouden.

Indien je het niet besefte is je spaargeld in een bank niet meer jouw eigendom. Dat is eigendom van de bank. De bank belooft je wel je geld terug te geven wanneer je het optrekt, maar zolang het op een bankrekening staat en niet in je portefeuille, is je geld eigendom van de bank.

Toen de spaarrekeningen in Cyprus leeg waren, heeft Die Fesche Dame met haar schoothondje Hollande snel de voorwaarden voor het Cypriotisch reddingsplan moeten herschrijven, want “Donnerwetter”, Cyprus was opeens zo heel failliet niet meer, en het reddingsplan moest teruggeschroefd worden. (want er viel niets meer te stelen) Nu probeert Europa het Russisch geld (en de olie) in Oekraïne te stelen.

Ik moet hieraan toevoegen dat Europa op haar beurt leningen van Amerika moet kopen. Europa dwingt haar lidstaten leningen aan te gaan, maar dan moet Europa leningen met Amerika aangaan, want daar zijn ze ook failliet, en staan onder druk steeds meer leningen te verkopen. In andere woorden moeten die leningen in US Dollars gedenomineerd zijn, anders is het nog niet goed.

Het ligt voor de hand aan te nemen dat Benedictus XVI dit niet wilde doen. En daarmee is hij schuldig aan dezelfde ‘misdaad’ als Saddam Hoessein, Achmadinijad, Mubarak, Gadafi, al Assad en een paar anderen.

Madoff ditto. Omdat hij geen leningen in US Dollars had, werd hij van fraude beticht.

Het is belangrijk te beseffen dat National Security primair is in de VS. Iedereen die de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt wordt van terrorisme beticht. Dus, aangezien de Federal Reserve leningen moet verkopen in US Dollars om te overleven, is iedereen die dat niet doet een gevaar voor de nationale veiligheid van de VS. Tot gevolg, iemand die fraudeert, maar het in het voordeel van de VS doet, zal niet van fraude, (lees: terrorisme) beticht worden. – of een seksschandaal, indien de beschuldiging van terrorisme belachelijk zou zijn)

Europa is de grootste Ponzifraude (piramidespel) ooit. Of beter gezegd; de reden om de Euro in te voeren was om dat piramidespel ten voordele van VS te kunnen spelen. Allemaal illegaal natuurlijk, maar omdat Europa hopen T-bills van de Fed koopt mogen ze frauderen en stelen.

China was onlangs haar aankoop van T-Bills van de VS aan het terugschroeven, en onmiddellijk stuurde de VS de Japanse marine naar China. Nu is de Chinese aankoop van Amerikaanse overheidsschuld weer toegenomen.

Zo gaat dat nu eenmaal.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer