Ter vertroosting van zieken en stervenden

Ter vertroosting van zieken en stervenden

Advies: ga niet buiten in de koude wind staan en laat je niet afkoelen - vermijd verkoudheden


vrijdag 27 maart 2020

Het sterftecijfer daalt in alle landen, inclusief Spanje, behalve in Italië

Nergens is er sprake van oversterfte, behalve in Italië

Wat is er in Italië gaande?


Ziekenhuisinfecties? Meningitis C? Paniek? Verkeerde behandeling? Smog? Veroudering? Enquêtefouten?

Een nauwkeurige analyse van de klinische gevallen in de epicentra met het aantal gevallen, diagnoses, bezettingsgraad en vergelijking met voorgaande jaren is dringend vereist. Anders is er alleen speculatie en angst.


Bekijk de grafieken hier:

http://euromomo.eu/


Bekijk de kaarten hier:

http://euromomo.eu/slices/map_2017_2020.html6 opmerkingen:

Wim zei

Het cijfer in Italië stijgt sneller omdat de infrastructuur het begeven heeft en nu ook vele andere pathologieën in het ziekenhuis dodelijk geworden wegens te weinig of geen behandelmogelijkheden. Deze doden worden, statistisch terecht, geteld bij de coronadoden omdat hun overlijden in causaal verband staat met de epidemie.

Anoniem zei

Wim, een terminale kankerpatiënt die Corona heeft, is dat een Corona de of een kanker dode? Foto voor 80+ oud met 3 onderliggende problemen?

Zo mag je direct het doden cijfer halveren.

Tel daarbij diegenen met 'maar' 2 onderliggende problemen. Halveer het opnieuw.

Zal ik doorgaan?

Wim zei

Anoniem, mensen die terminaal waren, zijn uiteraard geen corona-doden.
Maar iemand van 50, zonder voorafbestaande medische problemen, die nu in het ziekenhuis overlijdt aan een hartinfarct omdat er geen CCU beschikbaar meer is, wordt gerekend bij de overlijdens ten gevolge van de epidemie. Dat geldt mutatis mutandis voor alle overlijdens, ook een jong iemand die van de trap dondert en een hersenbloeding heeft, kan niet meer beademd worden. De overweldiging van de gezondheidszorg creëert een onmiddellijk sterfterisico voor heel de bevolking, de maatregelen zijn bedoeld om die overspoeling te voorkomen. Alle acute pathologie wordt dan levensbedreigend, voor alle leeftijden.

The Guardian Angel zei

@ Wim,

Het is duidelijk, dat slechts 1% van de corona-doden gestorven zijn door corona. Alle anderen hadden andere onderliggende aandoeningen.

Anoniem zei

Wim, België telt die terminale, geriatrische én doodzieke mensen wel.

Opdat een ziekte dodelijk zou zijn moet een gezonde mens (zónder behandeling) sterven tengevolge van de ziekte. Dat aantal ligt voor Corona zeer laag. Vergeleken met vele andere kwalen in de wereld, is Covid-19 een virus dat geen aandacht verdient, of tenminste, niet meer aandacht dan griep of een verkoudheid. Aangezien griep en verkoudheid geen aandacht krijgen, verdient Covid-19 ook geen aandacht.

Corona is een massamanipulatie experiment. Zelfs de Chinezen hebben niet gedurfd de bevolking langer dan 3 weken in quarrantaine te plaatsen, maar België gaat daar 2 maanden van maken. De bevolking zal zeer agressief aan de andere kant eruit komen. Want de Chinezen blijken na 3 weken al goed doorgeflipt te zijn.

Anoniem zei

@Wim kletst eens te meer onzin uit zijn nek:
De infrastructuur heeft het in Italiê (en in het bijzonder in Noord-Italiê) niet begeven, en eveneens zijn vele andere pathologieên daar niet dodelijker geworden door te weinig of geen behandelingsmogelijkheden.

Het handelt zich heel eenvoudig om een massieve toestroom van zwaar zieken op een eng bepaald gebied (te vergelijken met een gasaanval/nucleaire aanval) en wel met lang verloop van de ziekte/aandoening.
De infrastructuur begeeft het daarbij niet (tenminste niet onmiddellijk), maar de sanitaire ketting wordt volkomen overbelast en verstopt.
Zeer snel vallen dan bij het medische en verzorgend personeel zieken en doden, door overbelasting ook door zelfmoord.
De enige oplossing - door de EU helemaal verslapen en met de westelijke democratieên als schijnheilig wegkijkende priesters en levieten- is een massale ondersteuning van buiten met speciaal getrainde krachten.
De russen hebben dat- overigens op aanvraag van lokale italiaanse politici van de Lega en door bemiddeling van duitse conservatieven- zeer snel en goed georganiseerd gedaan.
Het belangrijkste is de desinfectie ter preventie van nieuwe gevallen.
Ten tweede de triage, met aftransport van middelzware gevallen, die nog langer aan beademingsapparaten hangen en langzaam ontwend moeten worden ( de eerse rehabilitatiecentra worden nu ok in Duitsland voorbereid).
Behandelingsmogelijkheden waren er in Bergamo steeds en zijn er nog altijd- voor zeer fragiele en verzwakte personen is echter niet elke behandeling mogelijk of ook zinvol.
De relatieve mortaliteit in Belgiê is meer dan 50% groter als in Baden-Württemberg ( met in Duitsland het hoogste relatieve percentage infecties en zieken van covid19) en bijna 200 % groter dan in Oostenrijk;
dat heeft met de absoluut hogere leeftijd in Belgiê te doen, en vooral met het gestumper van de belgische federale overheid, die door halve quarantainemaatregelen en zotte toeren teeeg bracht dat het virus nu in bejaardentehuizen zit.
Het echt belgische antwoord daarop: "Blijf in Uw kot".

Ten laatste: wanneer een oude seniorin een ingeklemde liesbreuk heeft en niet naar het ziekenhuis wil wegens coronavirusrisico, of ook he ziekenhuis deze dame niet wil opnemen wegens overvulling, en de dame sterft thuis op hoge leeftijd van deze geîncarcereerde hernie, staat naturlijk op geen enkel doodsdocument het woord "corona".
Wanneer er door een quarantainemaatregel kinderen gemaakt worden door dokters en verpleegsters (dit kwam bij de laatste pokkenquarantaine voor), dan staat er natuurlijk ook niet "pokken" of "corona" of "cholera" in het geboortebewijs.

Vexilla regis (Dominica I. Passionis)S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer