zondag 21 april 2019

Mgr. Mario Oliveri celebreert de Hoogmis van Pasen in het Santuario di Nostra Signora di Pontelungo in Albenga (Provincia di Savona)


Mgr. Oliveri wenst Padre Stefano Manelli, de stichter
van de Franciscanen van de Immaculata, een Zalige Pasen toeAfscheid van Padre Stefano Manelli

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Prachtige beelden en tegelijkertijd: uiterst belangrijke fotografische documentatie:
Zijne Excellentie Bisschop Mario Oliveri geb. 1944, bisschop van Albenga-Imperia (Noordliguriê, aan de noordwestelijke kant van de ligurische kust(Italiê) van 1990 tot 2016, is steeds als een uiterst minzame man met grootste pastorale en evangeliserende inzet bekend.
Tegelijkertijd is hij, uit de theologische school van Genua komend, open voor het eerbiedig vieren van der liturgie, op de eerste plaats de Hl. Mis, en wel in de tridentijnse vorm.
Onder zijn leiding werd in alle parochies Summorum pontificum van Paus Benedictus XVI omgezet en de Hl. Mis in de usus antiquior (de oudee eerbiedwekkende vorm) gevierd.
Het seminarie van Albenga kreeg zeer vele priesterkandidaten, die niet in het minst door de verregaande homofilisering van de moderne priesterseminaries elders niet mer welkom waren.
Nadat Bisschop Oliveri dan drie priesters uit de orde van de vervolgde Franciscanen der Immaculata in zijn bisschop geîncardineerd had, en wel zeer moedig tegen de haatdragende tirades van de beul Padre Fidenzio Volpi OFMCap in (en natuurlijk tegen de wens van PFranciscus in), was het lot van Bisschop Oliveri bezegeld.
Door het vatikaan werd een Coadjutor benoemd die de hele macht in het bisdom uitoefende en Oliveri werd vroegtijds geêmeriteerd op 72-jarige leeftijd.
Het vaticaan gebruikte dan nog snel einige vuile trucs om ZE Bissscop Oliveri te bezoedelen; zeer dom, is namelijk alles wat B. Oliveri ten laste gelegd wordt, in overgrote mate bij Bergoglio en zijn volgelingen zelf voorhanden en klaarblijkelijk bij homofielen en modernisten geen probleem.
Twee maten en twee gewichten.
Door zorgvuldige archivering en zeer goede informatie is onder de nieuwe italiaanse regring het tij gekeerd en staan de homofiel geôriênteerde linksgeichte modernisten nu in hun blote.
Padre Stefano Manelli, stichter van de FFI, werd onder Bergoglio ontmacht, verband en quasi in huisarrest gehouden; op 1 april 2019 veroordeelde een italiaans gerecht Fidenzio Volpi+, zijn erfgenamen en navolgers én het verantwoordelijke ordetoezicht (d.i. Kard. Braz do Aviz en Barballo) tot betaling van een grote schadevergoeding wegens smaad en achterklap tov. P. Manelli en zijn familie.
Het team-frnciscus en zijn vaticaanse camarilla liggen onder trommelvuur.
En op 21 april 2019 viert bisschop Oliveri de paashoogmis in tridentijnse ritus en wenst Padre Stefano Manelli een zalig paasfeest.
"In het lijden trouw zijn, maakt sterke getrouwen"
Praemia pro validis.
Hun voorbeeld zij onze verplichting.

Anoniem zei

Kleine correctie aan anoniem 26 april om 21:31 :
Het verantwoordelijke toezicht, door de uitspraak van het italiaanse gerecht indirect getorpedeerd, ligt bij Kardinaal Bra do Aviz en de overste Carballo (niet: Barballo).
Beide personen zijn overigens zeer diep betrokken bij financiêle verschuivingen en zééér onklare transacties.
Het is overigens een niet uitroeibare eigenschap van de postconciliaire bastaardkerk, dat ze steeds verwikkeld is in financiêle schandalen en op droog zaad zit.
Het toppunt op dit gebied is voor mij nog steeds die affaire in het bisdom Gent, waar een doorgeknalde moderne pastoor om centen voor "goede werken" tesamen te krijgen ongeoorloofd een winkeltje "Monastic" begon en uitbaatte; hoofdzakelijk met de verkoop van abdij- en kloosterbier bezig, geraakte hij in paniek toen een BTW-controle aangekondigd werd en probeerde hij dan, of men bier kan laten verbranden ;-)
Deze knettergekke historie ( het was zeker "een geesteszieke man") bracht de trappisten van Rochefort direct in galop om van hun VZW nu toch eindelijk een echte Firma te maken...
Zeer fier annonceren ze dan ook bij kerknet dat ze nu ook belastingen willen betalen
( Niet lachen! Hun "Vereniging zonder Winstoogmerk" leverde toendertijd een "winst" van meerdere miljoenen Euro per jaar op ...)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer