maandag 14 mei 2018

Pieter uit 'De Mol': "Natuurlijk mag ik als priester ook liegen"

Priester Pieter (dé mol) heeft u wekenlang misleid, wat vindt het bisdom daarvan?


Het is niet meteen alledaags te noemen: een priester die de rol van saboteur opneemt in “De mol”. En toch was het Pieter die wekenlang de andere kandidaten beloog en misleidde in het spelprogramma op Vier. “Maar alles past in het spel waar hij aan deelnam. Voor ons is er geen probleem”, zegt het bisdom.

["Voor ons is er geen probleem, zegt het bisdom."]

“Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en ’t liegen.” Het is een stukje uit de tien geboden. U kent ze wel, de vuistregels van het christendom. En laat liegen en bedriegen nu net datgene zijn wat priester Pieter de afgelopen weken aan de lopende band deed in zijn rol als mol.

Zélf zag hij er alleszins geen problemen in. “Het gaat hier om een spelletje. En dat spelletje speel je ten volle, zeker als mol”, reageerde hij gisteren na de uitzending. Maar is er écht geen probleem voor de 33-jarige priester uit Assebroek, nabij Brugge?

“We kennen Pieter en we wisten dat hij volop voor het spel zou gaan”, zegt Inge Cordemans van het bisdom Brugge [!!!] aan VRT NWS. “”De mol” is een spel waarbij iedereen liegt. De mol zelf, maar ook de andere kandidaten. Dat je niet zou mogen liegen, geldt niet enkel voor priesters [Dit is een zeer zwak excuus!]. Winnaar Lloyd is student geneeskunde, de andere finalist Bahador werkt in de financiële sector en Pascale (die er net voor de finale uitviel, nvdr.) werkt bij het leger. Ook hen moet je kunnen vertrouwen.”

En dus is er voor het bisdom niet echt een probleem. “Het liegen past in het spel waaraan hij meedeed. Je merkt ook dat mensen dat kunnen plaatsen.” [Wij kunnen dit in elk geval niet plaatsen!]

Pieter vroeg op voorhand geen toestemming aan het bisdom [Pieter is een ongeleid projectiel dat lacht met Lode Aerts!] om mee te doen aan “De mol”. Hij deed dat wel bij zijn school, waar hij godsdienst en geschiedenis geeft. “Later heeft hij ons wel laten weten dat hij meedoet aan het programma, maar van het verloop wisten we niets.” En ja, het bisdom wist dus ook pas gisteren dat Pieter de mol was. [Wat een verrassing!]

Hoe dan ook heeft Pieter het imago van het priesterschap – en misschien bij uitbreiding van de kerk – een flinke boost gegeven [In het geheel niet!]. Dat dat niet de reden was waarvoor hij meedeed, bevestigde hij gisteren zelf. En het ging al helemaal niet om een strategie vanuit het bisdom, zegt Cordemans. “Maar we horen wel dat veel mensen hem een toffe gast vinden. Hij heeft het beeld van priesters bij sommigen misschien veranderd [Helaas!!!]. Al is er tijdens het programma ook nooit de nadruk gelegd op het feit dat hij priester is.”

En dan was er nog het vele gevloek van Pieter in de afleveringen. “Daar schrok ik zelf ook van”, zei de priester daarover. “Maar je moet maar eens boven zo’n waterval hangen. Je zal schrikken over wat er uit je eigen mond komt.” [Ook dit is een zeer zwak excuus!]

“Het is niet dat Pieter erom bekend staat om te pas en te onpas te vloeken”, besluit Cordemans. “Maar ik kan me voorstellen dat je zaken zegt als je daar zo hoog hangt.” [Het is maar om te lachen!]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/13/de-mol-priester-bisdom/
BESTE LODE,

EEN GOEDE RAAD:
SCHOP 'DE MOL' ER VANDAAG NOG UIT,
WANT PIETER IS EEN ECHTE MOL!

'Priester' Pieter brengt de dubbele satansgroet!


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Verschrikkelijk de reactie van het bisdom. Als we die lijn doortrekken: een priester die de giften voor de goede doelen vergokt. Oh niet erg, het is maar een spelletje.
Een priester moet staan voor de deugdelijkheid. Hij moet het voorbeeld zijn. Al zo'n seniele spelletjes horen er niet bij. Het bisdom had hem direct op de vingers moeten tikken en hem terugroepen uit het programma. Ongelofelijke schade is er aangebracht aan de Kerk door dit 'spelletje'.

Anoniem zei

'wat' hij vloekt dat mogen ouders niet, leerkrachten niet en ook priesters niet. De inhoud van zijn vloeken zeggen veel over wie hij is, hoe deze man in het leven staat en waar hij mee omgaat. Weinig pedagogisch voor een leraar en een priester. Hij is een vrucht van het relativisme. De gekende scheiding tussen ethiek en geloof is het grootste gevaar en een zonde tegen de heilige Geest.
Ook al stond je er niet als priester, zelfs als leek mag je deze woorden niet zeggen of denken. Priester ben je altijd. Als leraar heb je normaal gezien ook een hogere levensstandaard dan vloeken en als een kameleon zich aanpassen aan de omgeving. Nee. Geen loftrompet. Ook niet voor het bisdom Brugge. Zelfs geen meerwaarde voor het geloof en voor de Kerk. Hij kon Jezus veel meer ter sprake brengen ipv de satan steeds te aanroepen in zijn hel. Grote gemiste pedagogische kans.

Anoniem zei

Zich voor de kar laten spannen van de media:
een 'priester' doet mee als mediathiek curiosum...
als een rariteitenkabinet. En ja, zo'n priester willen we nog meer in de Kerk? Waarom? Omdat deze 'Eerwaarde Pieter' volledig geassimileerd is met de wereld, met haar brutale taal, haar gore opmerkingen.
Deze priester appeleert de gewetens niet, geeft het antwoord niet in Jezus'naam, deze priester is geen profeet, en wellicht draagt hij niet elke dag het misoffer op...'want ook dat is passé'. Geen kruisje, geen boord, geen soutane, niks. Wat voor een priester wil de media? Een vloekende clown. Wat voor priester wil Jezus? een biddende, offerende, voorbeeldige man. Een rolmodel in het geloof, niet in het theatrale egoïsme van deze tijd.
Getrouwde mensen dragen een trouwring en vloeken niet.
Een priester behoort ook herkenbaar te zijn door kleding (zie het directorium voor de priesters).
En nu gaan andere 'jonge collega's priester' ook interviews aan...en ze zeggen dat vloeken niet kan...dus de satan heeft wat hij wil: verdeeldheid.
De éne tegen de andere...
Eerwaarde heren, span u niet in bij de media en toon u niet als clericaal curiosum maar bidt, zegen, bezoek, genees, vergeef, offer, wees er voor de gewone man en de gewone vrouw zonder al die mediathieke ijdelheid.
Wat een vadsig iets: wie kan er 3 weken naar Mexico? De rijken! Wie kan er zijn baas uitschelden en bevloeken? Pieter Delanoy. Een C4 zou het gevolg zijn bij een normaal bedrijf als iemand de deonthologie overschrijdt. In de 'vlaamse kerkgemeenschap' (!de RKK in Belgie) steunen we Pieter volmondig.
tijdverlies. zever in pakskes. heel ver van het evangelie.
Vanwege een priester uit een vlaams bisdom.

Anoniem zei

Niet: nrmaal maar wel: helemaal te verwachten.

Peter Delanoy, 1984 in westvlaanderen geboren, stapte op de leeftijd van 18 jaren in 2002 het grootseminarie Brugge binnen:
dat was destijds onder het lonkend oog van de pedofiele en zeer homotolerante bisschop Roger VanGheluwe en van de vroegere directeur (en "zeer lijfelijke mens")(sic) Carmino Bohez een echt roos kot geworden.
Met 17 jaar vertraging kwamen er 2016 dan berichten en herinneringen hoe de seminaristen aangespoord werden om elkaar handje te houden en tesamen door de seminariegangen te huppelen...
Met 25 werd Peter Delanoy tot priester gewijd door nonkel Roger;
Pieterke, steeds excentriek en zeer theatraal uitgericht, gaf een groot interview aan de krant Het Nieuwsblad, waarin hij, aangesproken op het (nu juist in het versekste westvlaanderen bijzonder moeilijk liggende) celibaat aangesproken, volmondig zei "...dat ik(PD) daar persoonlijk geen problemen mee heb, maat ik weet dat voor vele collega's het een zware last is geen vrouw te kunnen hebben..."(sic).
Terzelfdertijd postte Peter Delanoy een enorme hoop foto's van zich met zeer jonge gekleurde zuidafrikaanse jongeren en wel niet in zeer deftige posen (waarbij ik nu niet wil
wedden, of deze zeer jeugdig uitziende personen alle ouder waren als 18 jaar).
Men kan bij Pieterke D. nu denken, wat men wil.
Pieter Delanoy werd dan door nonkel VanGheluwe eerst maar naar het Kortrijkse gestuurd, waar hij ook in het speciaal roos gekleurde milieu van de commune aan de "Grote Kring" verkeerde.
2009 ondertekende Pieter Delanoy de ketters-modernistische petitie /manifest "Gelovigen nemen het woord"en viel zeer dom en onnozel 2010 ook aartsbisschop Msgr. Léonard aan.
De initiatiefnemers van "Gelovigen nemen het woord" waren zo ongelooflijk dom en onnozel de ondertekeningslijst mt naam, functie en adres op het web te zetten- waarbij alles door de "Vliegenmeppers" en de "KatholiekeKruistochten" gearchiveerd werd en aan de kaak gesteld werd.
Dan volgde de detonering van het geval VanGheluwe, de schande van Danneels, operatie Kelk, de zelfmoord van de homofiele deken van Kortrijk M. Gesquiere, de uiteenrafeling van de "Grote Kring", de homosexuele advertentie van de seminarist Vincent Orroi, het beroemde "Allerheiligenoffensief" in 2014 waarbij de massale doofpotting van pedofilie door bisschop DeKesel en het medeweten van de seminariedirecteur Koen VanHoutte aan het licht kwam, de pedo- en homofiele verzieking van een groot deel van de westvlaamse clerus duidelijk werd.
(De archieven van @TheGuardianAngel op www.kavlaanderen.blogspot.be zijn uiterst gedetailleerd en historisch gezien een echte "goudmijn" (nuja: eerder de beschrijving en analyse van de Augiasstal).
Pieter Delanoy was ondertussen wegens paradijsvogeltoeren door het bisdom reeds teruggetrokken worden naar Assebroek bij Brugge, en viel daar ook onaangenaam op door zijn selfies en zijn posten van fotos uit de klas met afbeeldingen van scholieren en wel zonder weten van hun ouders.
Deze onnozelaar verstaat niets van "de bescherming van de persoonlijke gegevens".


Pieter Delanoy is tout court één van de jongte "erfstukken" van Roger VanGheluwe (wel eerder een tikkende landmijn);
en de bisschop van Brugge, Lodeke Aerts, nu niet bepaald een groot licht, is met het management van deze merkwaardige tisten totaal overbelast.
Deze TV-serie toonde hier de bastaardkerk in haar totale perversie en afschuwelijkheid.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

"Zever in pakskes":
inderdaad, deze hele story is totale onzin.
Pieter Delanoy is ook geen priester: zijn wijding door VanGheluwe was ongeldig door geweten bedrog van VanGheluwe én van Delanoy: beide waren niet zinnens de overgeleverde leer van de Hl. Katholieke Kerk te beleven en te verkondigen.
Nonkel Roger VanGheluwe heeft dat zelf voor 25 jaar gezegd én geschreven (wat werd er in de "vlaamse" bisdommen toch niet alles geschreven en gedrukt!):
"Hebben wij nog principes?" (Vastenmeditatie bisdom Brugge 1991).
Het antwoord op die vraag is, door de bietekwieten van de noordbelgische bastaardkerk via al hun smerige daden en onzinnige uitspraken, zeer kort en duidelijk:
"Nee".
Amusant vind ik wel dat het ganse spektakel van Delanoy asl "mol" zeer breed opengetrokken wordt in de krant "Het laatste Nieuws", door modernistische bastaardkerkers in een zuur commentaar op deze website ooit eens een "rioolkrant" genoemd.
Dat zal Pieterke Delanoy natuurlijk een beetje zeer gedaan hebben, toont echter tegelijkertijd wel dat de bstaardkerkers van het ene debâcle in het andere debâcle struikelen.
P.S. Weet iemand wat er nu met de ex-pasoor van Zwevezele Luc Brutin gebeurd is?
(Lode Aerts wou in september 2017 een beslissing nemen!)

On les aura

Anoniem zei

Het interview van Delanoy met Humo vraagt om een directe afzetting van deze valse priester. Schandalig wat hij daar verkondigt!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer