zondag 13 mei 2018

BREAKING: Monseigneur André-Joseph Léonard spreekt:

Euthanasie, gehandicapten en abortus: de hypocrisie aangaande het 'imperfecte'

Het boek Un évêque dans le siecle van Mgr. André-Joseph Léonard werd recentelijk in het Italiaans vertaald door Cantagalli, met de titel 'Is God dood? Een bisschop van onze tijd in dialoog met Drieu Godefridi'.

"Huichelarij en schaamteloosheid zijn het dagelijks brood van onze tijd. Laten we zeggen dat de maatschappij met het zogenaamde 'gelijke kansen' beleid 'architecturale barrières' wil doorbreken, maar tegelijkertijd tijd moedigt de overheid prenatale diagnoses aan om misvormde foetussen te elimineren. Dit zijn inconsistenties die ook voorkomen in het euthanasie-beleid. En in dit opzicht is de Kerk veel te bescheiden". De bisschoppelijke moed van Mgr. Léonard spreekt aan.

Aangespoord door een vraag van Godefridi zegt Mgr. Léonard: "Ik moet toegeven, dat de Kerk in het publieke debat te weinig aanwezig is. Op de fundamentele vragen legt Zij tegenwoordig in de media "te weinig gewicht" in de schaal. De Kerk moet en had haar stem moeten laten horen, een stem onder vele anderen in een geseculariseerde samenleving, maar Zij had haar stem moeten laten horen op een méér beslissende, duidelijkere en een méér gearticuleerde manier." Na de gênante uitspraken van Paglia, Nichols, McMahon, zou het misschien goed zijn om de woorden van Mgr. Léonard een beetje serieuzer te overwegen.

Bron: La Nuova Bussola Quotidiana

Link:

http://www.lanuovabq.it/it/eutanasia-disabili-e-aborto-ipocrisia-sugli-imperfetti


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer