woensdag 23 mei 2018

De 'Britse' Royals zijn evolutionisten op zijn Teilhard de Chardins...1 opmerking:

Anoniem zei

Ongelooflijk nietszeggend gewauwel. Dit is puur emotionalisme. Als het allemaal zo eenvoudig was, waarom zijn er zoveel scheidingen? Waarom is die vrouw dan al gescheiden? Waarom waren zijn ouders gescheiden? Erfzonde is reëel. Concupiscentie is reëel. In deze wereld heeft de mens nood aan genade, in het huwelijk is er nood aan genade en aan het telkens weer opnieuw hersteld te worden in Christus. Waar is in dit huwelijk het bovennatuurlijke? Waar is Christus? In een christelijk huwelijk staat Christus centraal. Christus is de tweede Adam en Adam is historisch zoals Christus historisch is. Darwinisme is een hoax, eens mensen die nonsens geloven, kunnen ze alles geloven. Gehuwden zouden de erfzonde moeten begrijpen en de nood aan herstel in Christus. Een romantisch luchtkasteel kan zeer snel instorten.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer