maandag 1 mei 2017

De Tridentijnse Mis is van Goddelijk Recht. Zij is dogma!

De Novus Ordo Missae is onwettig.

Geen Paus heeft of had de macht om de oude Mis door een nieuwe te vervangen!

Concilie van Trente
3 maart 1547


SESSIO VII - DECRETUM DE SACRAMENTIS
7de Zitting - Decreet over de Sacramenten

Canon 13 over de Sacramenten
DS 856 / DH 1613


Als iemand zegt: de ontvangen en erkende riten van de Katholieke Kerk die gewoonlijk bij de plechtige toediening van de Sacramenten worden gebruikt, kunnen

of te wel veracht,
of te wel zonder zonde door de bedienaar naar believen weggelaten worden,
of te wel door welke herders van de Kerk dan ook, in andere, nieuwe riten veranderd worden,

hij zij verdoemd.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Schooljaar 1961-62 KleinSeminarie StTruiden: de enige bezorgdheid van de beste mensen daar was louter sociaal. Herman Moors was toen nog student en in plaats van zich als toekomstig priester al geestelijk in te zetten bij andere studenten van ons dorp in het KleinSeminarie speelde hij liever met zijn collega's het sociale spelletje waarbij ik 'ontvoerd' werd naar zijn klas zogenaamd om me 'aan te passen' en de priesterleraar in die klas vond dat heel normaal. Daardoor nam ik juist nog meer afstand van mijn omgeving.

Schooljaar 1962-63 College Bilzen: de directeur kwam trots in alle klassen vertellen dat hij als eerste de moderne mis zou vieren. Blijkbaar met goedkeuring van zijn collega priesterleraars.
De zolder werd inderhaast volledig wit geschilderd en tot kapel gepromoveerd. Ik was de enige die het 'oude' missaal in de handen had en de directeur kwam mij vertellen dat ik daar niets meer aan zou hebben. Puur toeval dat ik op de eerste rij recht voor die nieuwerwetse tafel zat en dat was eerder benauwend. Ook heel die viering was benauwend. Het missaal scheen inderdaad niet meer nuttig en dat rode boekje bracht geen troost maar vergrootte de wanhoop. Ik kon niet begijpen wat er gebeurde want altijd gehecht aan boeken en dat missaal was mijn eerste 'echt' volwassen boek dat ik al gebruikte in mijn tiende jaar. En wat dan met het Belang van de Inhoud?

De jonge nieuwerwetse kapelaan Tollenaars deed toen in ons dorp zijn best om de parochie te ontgeestelijken, met succes! Hij is nu gepensioneerd... Ik ken enkele Tradionele priesters van rond de tachtig die zich nog steeds helemaal inzetten. In StTuiden is een heldhaftige Franciscaan ondanks zwakke gezondheid letterlijk tot aan zijn dood in 2014 actief gebleven, en hij is niet de enige.

Van 1962 tot 1976 gleed ik af naar totale geestelijke duisternis o.a. door toedoen van een antichristelijke heks. Mijn leven werd een hel. Amerikaanse hippie-protestanten brachten uiteindelijk goedgemeend soelaas, maar geen echte hulp, ondanks hun verplichte bijbellezingen.

Heden: Herman Moors was medeverantwoordelijke voor o.a. de opleiding van socialistische priesters in Hasselt onder de paraplu's van Hoogmartens en Danneels. Men moet al hard aandringen om van hem een oppervlakkig en nietszeggend antwoord te krijgen in verband met de onwaardige 'gebedsteksten' van de Sacramentsaanbidding in ons dorp. Hoogmartens is die vorm van 'aanbidding' in Vlijtingen en omliggende dorpen zelf nog op schaamteloze wijze komen 'verduidelijken' enkele maanden geleden met behartigende medewerking van deken Lemmens die we anders nooit te zien krijgen: de verwaterde gebedsgroepen krijgen geen priester en worden verder met kluitjes in het riet gestuurd door de paters van Lommel en psychologisch behekst door hun socialistisch tijdschrift "Opbouw van het volk Gods" dat meer met afbraak te vergelijken valt.

Herman Moors, er is hier in uw geboortedorp zeer veel ernstig werk te doen! en het is hoogstdringend!
Maar dan moet ge u wel eerst willen bekeren! maak a.u.b. een einde aan uw socialistische spelletjes!

Eric.

Anoniem zei

De man die interviewt is onlangs overleden.

Anoniem zei

https://www.youtube.com/watch?v=AiDGD4gFu6M


zijn goede vriend Michael Matt

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/3175-what-is-death-john-vennari-remembered

de brave john vennari hier te zien met father Gruner , John Vennari gestorven 4 april 2017 (kanker )

goede brave man, krijgt nog een ECHTE H. Mis

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer